Proiectul prevede introducerea în Legea 148/2000 privind publicitatea unui nou articol, care spune că "publicitatea pentru jocurile de noroc este permisă doar în interiorul spaţiilor în care se organizează jocuri de noroc şi în publicaţiile de specialitate din domeniul jocurilor de noroc".

Acelaşi proiect mai prevede introducerea unui alineat nou în Legea audiovizualului, care precizează: "comunicările comerciale audiovizuale destinate jocurilor de noroc sunt interzise".

Potrivit iniţiatorilor, în ultimii ani, activitatea de organizare şi exploatare a jocurilor de noroc a căpătat o amploare deosebită în România, devenind un domeniu care necesită o reglementare clară ca urmare a riscurilor pe care le implică.

"Unul dintre aceste riscuri îl constituie dependenţa creată de jocurile de noroc, denumită şi ludomanie. Este de notorietate cazul a doi fraţi din Iaşi care s-au sinucis la interval de câteva zile din cauza datoriilor acumulate ca urmare a participării la jocurile de noroc. Prezenta lege porneşte de la modelul legislativ utilizat de legiuitorul român în cazul produselor din tutun, urmărind să limiteze totodată promovarea unei activităţi ce poate reprezenta un risc real pentru numeroşi consumatori, în special tineri", se arată în expunerea de motive a proiectului de lege.

Camera Deputaţilor este primul for sesizat cu acest proiect.