Evenimentul Zilei > Social > Programul magazinelor ?i al institu?iilor publice de S?rb?tori
Programul magazinelor ?i al institu?iilor publice de S?rb?tori

Programul magazinelor ?i al institu?iilor publice de S?rb?tori

În prima zi de Cr?ciun, b?ncile, marile magazine, institu?iile statului ?i farmaciile vor fi închise. Unele se deschid a doua zi

Ultima ?ans? s? mai cump?ra?i cadouri pentru cei dragi este pân? pe 24 decembrie. De Cr?ciun, cea mai mare parte a mall-urilor ?i mai toate hypermarket-urile din ?ar? vor fi închise. Dac? ve?i termina toat? mâncarea ?i b?utura în ziua de Cr?ciun, pute?i face plinul a doua zi, când multe magazine se deschid.
Programul va fi îns? unul mai lejer, de câteva ore. Dac? ave?i de rezolvat probleme la b?nci, trebuie s? ?ti?i c? aceste institu?ii nu au program cu publicul mar?i ?i miercuri. Astfel, dac? dori?i s? face?i pl??i prin intermediul b?ncilor va trebui s? a?tepta?i pân? pe data de 27.
De asemenea, toate institu?iile statului care lucreaz? cu publicul sunt închise de luni pân? miercuri. Bugetarii au trei zile libere: al?turi de 25 ?i 26 decembrie, zile nelucr?toare potrivit legii, bugetarii au primit de la Guvern liber ?i de Ajun. Vor recupera îns? în 2013.
Doar în spitale ?i în sec?iile de poli?ie din marile ora?e va fi un program permanent cu ocazia S?rb?torilor. Camerele de gard? ale spitalelor vor func?iona normal, iar sec?iile de poli?ie vor fi deschise pentru cei care au de raportat infrac?iuni sau doresc s? depun? plângeri, au anun?at reprezentan?ii Ministerului Administra?iei ?i Internelor.

 • METROREX ?I RATB. Cum se circul? în Capital? de Cr?ciun ?i de Revelion

Dac? avea?i chef de distrac?ie, trebuie s? ?ti?i c? ?i o mare parte din mall-uri sunt închise sau au un program redus în prima zi de Cr?ciun. Plaza Mall din Capital? anun?? un program normal între orele 14.00 ?i 22.00, pe 25 decembrie. Restul au anun?at c? doar o parte dintre restaurante ?i zonele de distrac?ie vor fi deschise.
În Capital?, se va putea circula cu metroul, care va avea program normal, cu precizarea c? trenurile vor opri în sta?ii la intervale mai mari de timp decât în mod obi?nuit.
Consumatorii nemul?umi?i de cump?r?turile de Cr?ciun pot face reclama?ii doar la adresele de email ale fiec?rui comisariat jude?ean. Adresele electronice pentru fiecare jude? se g?sesc pe site-ul Autorit??ii Na?ionale pentru Protec?ia Consumatorilor, ?i anume http://www.anpc.gov.ro.
În mall-uri, în prima zi de Cr?ciun se poate merge doar în restaurantele ?i în zonele de distrac?ie

 • PROGRAMUL MARILOR MAGAZINE de Cr?ciun ?i Revelion

Nu se face shopping de Cr?ciun

 • Magazinele Real sunt închise doar mar?i, de Cr?ciun, iar în Ajun ?i pe 26 decembrie, hypermarketurile vor fi deschise. Cei obseda?i de cump?r?turi pot fi ferici?i, Real Bucure?ti Cotroceni va fi deschis chiar ?i în ziua de Cr?ciun, în intervalul 14.00 ?i 22.00.
 • La Carrefour, pe 24 decembrie , va fi deschis între 07.00 ?i 19.00, iar în ziua de Cr?ciun, magazinele vor fi închise.
 • Auchan are program de Ajun între 07.00 – 18.00, iar de Cr?ciun va fi închis.
 • La Billa, pe 24 decembrie va fi deschis între 7.00 ?i 21.00, iar pe 25 decembrie va fi închis. A doua zi de Cr?ciun, magazinele vor fi deschise în intervalul 9.00 – 20.00.
 • Kaufland î?i închide magazinele doar în prima zi de Cr?ciun, de Ajun, programul va fi între 07.00 ?i 18.00.
 • La Metro Punct se poate merge pe 24 decembrie între orele 08.00 ?i 16.00, iar pe 25 decembrie va fi închis. În schimb, la Metro Cash & Carry, de Ajun se vor închide punctele de lucru la ora 16.00, iar de Cr?ciun va fi închis.
 • Mega Image are deschisluni, în Ajun, între orele 07.30 ?i 22.00, iar mar?i va fi închis. În urm?toarele zile, se va reveni la un program normal.

Spitalele asigur? doar serviciile de urgen??
În Bucure?ti, unit??ile deschise de S?rb?tori vor fi: Spitalul Floreasca, Spitalul Universitar, Spitalul Sf. Pantelimon, Spitalul Sf. Ioan, Spitalul Bagdasar-Arseni, Spitalul de Chirurgie Plastic?, Reparatorie ?i Arsuri, Spitalul Clinic de Oftalmologice, Spitalul pentru Copii „Grigore Alexandrescu” ?i Spitalul Clinic de Copii „Marie Curie”.
Serviciul de Ambulan?? al Municipiului Bucure?ti va avea program normal de lucru cu men?iunea c?, în aceasta perioad?, va asigura eliberarea de certificate de deces în întreaga Capitala. Solicit?rile vor fi preluate la num?rul obi?nuit – 112.
 Dac? ave?i nevoie de medicamente, în Ajunul Cr?ciunului majoritatea farmaciilor vor avea program între 00.80 ?i 16.00, unele fiind deschise ?i pân? în jurul orelor 20.00. În schimb, pe 25 decembrie, toate farmaciile vor fi închise.
Închis la taxe ?i la b?nci

 • Direc?iilor Generale a Finan?elor Publice nu vor fi deschise publicului în data de 24, 25 ?i 26 decembrie – zile libere legale. Zilelel de 27 ?i 28 decembrie sunt lucr?toare. Totodat?, Ministerul de Finan?e a anun?at c? termenul limit? de declarare fiscale pe luna noiembrie a fost 21 decembrie.
 • B?ncile sunt inchise în zilele declarate libere prin lege. Re?elele BCR ?i BRD vor func?iona conform programului normal, cu excep?ia zilelor de 25 ?i 26 decembrie. Nu va fi activitate în primele dou? zile de Cr?ciun, dar se va lucra normal în Ajun.
 • Raiffeisen Bank a anun?at c? zilele de 25, 26 decembrie sunt zile nelucr?toare în unit??ile b?ncii, inclusiv pentru Call Center, cu exceptia unitatilor din cadrul hypermarket-urilor ?i a mall-urilor.
 • Programul B?ncii Transilvania pentru finalul acestui an ?i începutul lui 2013 va fi urm?torul: pe 24 decembrie- între 9.00 – 17.00 (sucursale, agen?ii), iar pe 25- 26, toate sucursalele b?ncii vor fi închise.

Metroul, ca duminica

 • În zilele de 25 si 26 decembrie, metroul va circula dup? urm?torul interval, specific zilelor de s?rb?toare. Pe Magistrala 1 (Republica – Dristor 2) ?i Magistrala 3 (Anghel Saligny – Preciziei), trenurile vor circula la un interval de 8 – 10 minute, iar pe tronsonul comun al magistralelor (Dristor 1 – Eroilor)- la un interval de 4 – 5 minute. Pe Magistralele 2 (Berceni – Pipera) ?i 4 (Gara de Nord 2 – Parc Bazilescu), trenurile vor circula la un interval de 8 – 10 minute.
 • CFR C?l?tori a anun?at c?: trenul accelerat 1541 Cluj-Napoca – Baia Mare – Cluj-Napoca, cu plecare la 14.00, va fi anulat pe 25 decembrie si 1 ianuarie, iar trenul 1542 Baia Mare – Cluj-Napoca – Baia Mare, cu plecare la 08.47, va fi anulat în 26 decembrie ?i 2 ianuarie