Evenimentul Zilei > Actualitate > PROGRAM DE GUVERNARE. S? apar? noul regn: Baronul de agricultur?!
PROGRAM DE GUVERNARE. S? apar? noul regn: Baronul de agricultur?!

PROGRAM DE GUVERNARE. S? apar? noul regn: Baronul de agricultur?!

E bine c? vrem s? dezvolt?m sistemul de irigatii, dup? ce vreme de 22 de ani am permis distrugerea lui, prin abandonare ?i furt

Pe hârtie, arat? bine programul de guvernare dat ast?zi publicit??ii de guvernul USL, condus de premierul Victor Ponta. R?mâne de v?zut ce anume ?i cât vor putea realiza din el cei care promit acum s? scoat? România din “procedura de deficit excesiv”.
Agricultura ?i satul românesc sunt declarate obiective absolut prioritare ale Guvernului Ponta II. Perfect de acord.
Pentru prima oar? într-un act oficial – a?a cum este un program de guvernare – se recunoa?te r?ul produs sectorului agricol de c?tre capetele luminate care ne-au condus în to?i cei 22 de ani de tranzitie spre democratie. “România a pierdut foarte mult, în urma deterior?rii situa?iei în sectorul agricol, prin distrugerea filierelor pe produse ?i ca urmare a diviz?rii în milioane de exploata?ii de mici dimensiuni, lipsite de utilajele necesare unei agriculturi moderne ?i care cu greu se aliniaz? cerin?elor pie?ei ?i unei agriculturi moderne, performante”, se arat? în programul de guvernare pe urm?torii patru ani.
Prin urmare, guvernarea USL î?i propune s? repare r?ul produs ?i la care a participat în decursul timpului. S? nu uit?m c? PSD ca ?i PNL, cele dou? mari forma?iuni politice ale Uniunii, s-au aflat ani buni la guvernare.
Una dintre direc?ii este “Dezvoltarea sistemului de iriga?ii, finalizarea infrastructurii primare de irigat (Canalul Siret – Baragan) ?i reabilitarea sistemului de îmbun?t??iri funciare”. Îmi amintesc c? în 1989 România avea unul dintre cele mai bune sisteme de irigat din sud-estul Europei, mo?tenirea l?sat? de Regimul Ceau?escu celor care au intrat la putere pân? în 1996 – adic? PSD, precum ?i cei care i-au succedat la conducere pân? azi, a fost l?sat? de izbeli?te, la bunul plac al ho?ilor. Acum o s? b?g?m saci cu bani ca s? repar?m, în unele locuri chiar s? reconstruim de la zero, ceea ce politicienii din ultimii 22 de ani au distrus, preocupa?i fiind de ciolanele pentru familiile lor, proprii sau de interese.
Citesc în progr?melul – care, ca principii declarate, sun? bine, dar ca metode de punere în aplicare, r?mâne de v?zut – c? dup? ce se plânge de divizarea produs? ca urmare a împropriet?ririlor (c?ci a?a s-a produs divizarea, dup? desfiin?area vechilor CAP-uri, f?r? nici o strategie pe termen mediu ?i lung prin care s? fi fost pus? la ad?post agricultura României), Executivul ce se instaleaz? în aceste zile î?i propune s? asigure “un nivel de trai decent fermierilor”. Bun. Dar nu tuturor, pentru c? pe de alt? parte vrea sa scad? num?rul de ferme ?i exploata?ii ?i vrea m?suri pentru comasarea terenurilor. În acest sens se gândesc ?i scheme de creditare pentru achizi?ia de terenuri. S? le “reîntregim” deci sub mâna unor “noroco?i”. S? apar?, deci, noul regn baronii: din agricultur?!
În program se mai arat? c? se urm?re?te ?i dezvoltarea rolului economic al organiza?iilor asociative din agricultur?, care nu sunt altceva decât CAP-uri “vopsite” în structuri de tip capitalist. Cine r?spunde pentru r?ul produs agriculturii române?ti în to?i ace?ti ani scur?i de la evenimentele din decembrie 1989? Nimeni? Îhî! A?a spuneam ?i eu!