Profesorii, greu de titularizat, jumătate au picat!

Profesorii, greu de titularizat, jumătate au picat!

Cei care și-au propus să devină profesori au aflat ieri rezultatele de la examenul de Titularizare. Procentul celor promovați, comparativ cu cel de anul trecut, este mai mic, iar pe primul loc se află viitorii profesori din Sectorul 6 al Capitalei.

Săptămâna trecută au susținut examenul de Titularizare peste 19.000 de persoane. Dintre acestea, au promovat numai 46,86%. Au fost obținute 92 note de 10, iar 9.072 de candidați au obținut note între 7 și 9,99. Cei care nu sunt mulțumiți de modul în care au fost evaluați pot depune contestații până astăzi la ora 15.00, la sediile inspectoratelor școlare.

Promovabilitate mai scăzută ca în 2018

În 2018, peste 31.000 de profesori s-au înscris la examenul de Titularizare, cu aproximativ 4.000 mai mulţi decât în 2017. Potrivit datelor furnizate anul trecut de Ministerul Educației Naționale, 47,40% dintre candidaţi au obţinut note peste șapte.

Ne puteți urmări și pe Google News

Dacă am face o comparație, observăm cum scade procentul de promovabilitate la diferitele examene: Evaluarea Națională – 73,12%, Bacalaureat – 63,78%, Titularizare – 46,86%,

Anul acesta, la proba scrisă din cadrul concursului naţional de titularizare s-au prezentat 23.572 de candidaţi. Dintre aceștia, 3.960 s-au retras din concurs din motive personale sau medicale, 24 de viitori profesori au fost eliminați pentru fraudă, iar lucrările a 32 de persoane au fost anulate din motive legate de nerespectarea metodologiei.

Capitala, tot mai râvnită

Conform datelor comunicate de Ins pec toratul Școlar al Municipiului București, au fost înscriși 2.503 candidați.

Dintre aceștia, 389 au fost absenți de la examen, iar 237 s-au retras în timpul acestuia și 2 au fost eliminați pentru fraudă. Procentul de promovare din Capitală a concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice este 52,16%, iar 10,74% dintre candidaţi au luat note peste 9 și 11 candidați au avut note de 10.

 

Pe 31 iulie își aleg unde vor preda

  • Pentru a deveni profesor angajat pe perioadă nedeterminată, candidaţii trebuie să obțină minimum nota 7 la proba scrisă, dar și la proba practică/inspecţia la clasă.
  • Cei care au luat note sub 7, dar minimum 5 atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia la clasă, pot deveni profesori suplinitori pentru următorul an școlar.
  • Repartizarea candidaţilor pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată se realizează în ședințe publice organizate de inspectoratele şcolare în data de 31 iulie.

 

A începutul „Defi nitivatul”

Astăzi, 7.482 de profesori susțin proba scrisă din cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ. În acest an, proba va fi susținută la 96 de discipline de examen. La acest examen participă persoanele care au fost cel puțin un an de zile profesor. Cadrele didactice care promovează „Definitivatul”, dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar.