Schimbări în sistemul de învățământ. Până la ce vârstă pot preda profesorii

Schimbări în sistemul de învățământ. Până la ce vârstă pot preda profesorii Sursa foto: Arhiva EvZ

Ministerul Educației a întocmit un proiect prin care urmărește să elimine deficitul de profesori din sistemul de învățământ preuniversitar. Cadrele didactice pot depune o cerere pentru a rămâne titulare pe post și după atingerea vârstei de pensionare.

Ministerul Educației a întocmit un proiect prin care urmărește eliminarea deficitului de profesori din sistemul de învățământ preuniversitar. Astfel, cadrele didactice, titulare pe post, pentru care nu s-au emis decizii de pensionare și care până pe 1 septembrie nu împlinesc vârsta de 70 de ani, pot fi menținute, la cerere, în funcția didactică.

Cadrele didactice care îndeplinesc condițiile de mai sus se vor adresa în scris consiliilor de administrație ale unităților de învățământ până la data de 29 ianuarie 2024.

 Profesori eligibili pentru rămânerea în funcție până la 70 de ani

Unitățile de învățământ vor aproba acele cereri depuse de profesori care îndeplinesc simultan următoarele condiții.

Ne puteți urmări și pe Google News
 • cadrului didactic nu i s-a emis decizia de pensionare si pana la data de 1 septembrie 2024 nu implineste varsta de 70 de ani;
 • posturile didactice/catedrele pe care sunt titulare, conform documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedra, sunt complete si au viabilitate de cel putin un an scolar, luand in considerare si cererile privind reducerea normei didactice de predare, fara diminuarea salariului, a personalului didactic de predare, conform prevederilor legale in vigoare;
 • la nivelul unitatii/unitatilor de invatamant, in care urmeaza sa fie mentinute in activitate ca titulare in functia didactica, nu exista reducere de activitate la catedrele pe care cadrele didactice respective sunt titulare si nu este necesara completarea/intregirea normei didactice de predare a altor cadre didactice, conform prezentei Metodologii, din unitatile de invatamant respective cu ore din catedra pe care sunt titulare cadrele didactice care se incadreaza in prevederile de la pct.1 si urmeaza sa fie mentinute in activitate, ca titular, in funcția didactică.
Ligia Deca a precizat cu cât vor crește salariile profesorilor

Ligia Deca. Sursa foto: Razvan Valcaneantu

Execpții admise

De menționat este faptul că în situația în care se constată până la 1 septembrie 2024, că  din cauza reducerii numărului de ore, pentru o anumită materie nu se mai îndeplinesc condițiile prevăzute la lit. b) respectiv c), inspectorul general poate revoca decizia emisă.

Creșterea salariilor profesorilor. În urma negocierilor, guvernanții au decis

Sursa Foto: Dreamstime

Termene pentru depunerea cererilor

 • Până pe 29 ianurie 2024 se vor depune cererile pentru menținerea cadrului didactic pe postul respectiv;
 •  31 ianuarie 2024 consiliile de administrație ale unităților de învățământ vor publica deciziile privind cererile pentru menținerea ca titular în funcția didactică peste vârsta de pensionare pentru acei profesori care împlinesc vârsta de 65 de ani până la 1 septembrie;
 • 31 ianuarie 2024, pana la ora 12, la secretariatul inspectoratului, transmiterea la inspectoratul școlar (de catre unitatea de invatamant) a acordului/refuzului motivat privind mentinerea in activitate ca titular a cadrului didactic solicitant la care se anexeaza obligatoriu urmatoarele acte, certificate “conform cu originalul” de catre conducerea unitatii:
 1. copia cererii cadrului didactic de mentinere in activitate depus si inregistrat la secretariatul unitatii;
 2. copia deciziei de repartizare/transfer/numire ca titular;
 3. copia actului de identitate a cadrului didactic solicitant;
 4. copia procesului verbal al consiliului de administratie in care s-a discutat si s-a validat/refuzat solicitarea de mentinere in activitate.
 • Lista cu profesori care au cerut menținerea în activitate până la vârsa de 70 de ani se transmite electronic până la finalul anului în curs;
 • 2 februarie 2024, ora 15 la sediul inspectoratului - Afisarea listei finale cuprinzand profesori pentru care s-a aprobat acordarea mentinerii in activitate ca titular si a listei de profesori ale caror cereri au fost respinse la nivelul unitatilor de invatamant;
 •  5-6 februarie 2024, zilnic, intre orele 8 – 14, la secretariatul inspectoratului - Depunerea contestatiilor;
 • 7 februarie 2024, ora 15 la sediul inspectoratului - Afisarea rezultatelor finale, dupa rezolvarea contestatiilor, potrivit edu.ro.