Costurile lucrărilor ce se impun a fi efectuate în regim de urgenţă se ridică la peste 30.000 de lei, iar acestea vizează refacerea învelitorilor de pe naos şi altar, aflate într-o stare avansată de degradare, montarea unui nou paratrăsnet în locul celui dezafectat, refacerea parţială a stratului de drenaj din exteriorul altarului.

De asemenea, echipa de restauratori îşi propune să identifice şi să stopeze factorii care au dus la degradarea componentelor artistice din exterior, cum sunt pictura portalului vestic, relieful roman şi colonetele medievale din turn.

Pe lista investiţiilor mai sunt înscrise refacerea sistemului de iluminat şi asigurarea pazei monumentului.

"Pentru susţinerea materială a intervenţiilor şi a activităţilor de voluntariat (cu masă şi cazare) au răspuns pozitiv şi prompt atât Primăria oraşului Călan, Episcopia Devei şi Hunedoarei, Parohia Ruşi (cu filiala Strei), cât şi un număr mare de donatori privaţi (specialişti şi admiratori ai monumentului, inclusiv membri ai comunităţii locale). În acest fel, a fost posibilă achiziţionarea în timp scurt a draniţei lucrate manual pentru noua învelitoare de acoperiş (6.000 buc.) şi a noului paratrăsnet, dar şi planificarea celorlalte lucrări. Totodată, prin sprijinul oferit de Alteţa Sa Regală Prinţul de Wales, susţinător permanent al proiectului "Ambulanţa pentru monumente", se vor putea achiziţiona materialele necesare intervenţiilor de urgenţă la componentele artistice care urmează să fie realizate cu echipe de restauratori atestaţi MC", se arată într-un material postat pe site-ul Episcopiei Devei şi Hunedoarei.

Episcopia Devei precizează că, în mare parte, activităţile vizate au scop didactic şi se vor desfăşura etapizat, în regim de voluntariat, cu specialişti atestaţi, tineri aflaţi în diferite stagii de formare profesională şi alţi iubitori ai patrimoniului, acolo unde va fi posibil.

Primele lucrări, legate de acoperiş şi dren, vor avea loc în luna septembrie, în cadrul "Ambulanţei pentru monumente – Transilvania Sud", proiect-pilot coordonat de Asociaţia Monumentum. "Acest proiect îşi propune să acţioneze eficient în domeniul salvgardării patrimoniului imobil prin punerea în siguranţă a unor obiective de patrimoniu importante aflate în stare avansată de degradare sau de precolaps", arată Episcopia Devei.

Conform acesteia, din anul 2016, prin proiectul "Ambulanţa pentru monumente" s-au desfăşurat intervenţii la 15 monumente din Transilvania şi Banat.