Recompensarea firmelor pentru transformarea internshipurilor în contracte individuale de muncă este una dintre măsurile dorite de Guvern pentru încurajarea încadrării tinerilor pe piața muncii. Dispozițiile referitoare la acest stimulent de angajare se găsesc în Legea nr. 176/2018 privind internshipul, care a apărut astăzi în Monitorul Oficial și care se va aplica după 30 de zile de la publicare, adică din 18 august 2018.

„Organizațiile gazdă care, în termen de 60 de zile de la finalizarea programului de internship, încheie un contract individual de muncă cu persoana care a desfășurat programul de internship primesc, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, o primă de promovare a angajării în cuantum de 4.586 de lei pentru fiecare persoană astfel angajată, după îndeplinirea obligației de menținere a raporturilor de muncă pentru o perioadă neîntreruptă de cel puțin 24 de luni. Acordarea primei de promovare a angajării se realizează în limita fondurilor alocate cu această destinație”, este explicat în lege.

Pentru a primi banii de la stat pentru internshipurile transformate în angajări, firmele vor trebui să depună la agențiile teritoriale de muncă o cerere și anumite documente, însă în maximum șase luni după cele 24 de luni. Concret, în afară de cerere, va fi nevoie de:

o copie după contractul de internship al internului înregistrat la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă;
o copie după certificatul de internship al internului;
o copie după contractul de muncă al persoanei care a încheiat contractul de internship, înregistrat în Registrul general de evidență a salariaților;
orice alte documente care fac dovada menținerii raporturilor de muncă ale persoanei în cauză.