Evenimentul Zilei > Actualitate > Prezen?a EXTRATERESTR? în România. De la MISTERIOASA comet? a lui Mihai VITEAZUL, pân? la atacul ENTIT??ILOR NECUNOSCUTE de la Bâlea Lac | VIDEO
Prezen?a EXTRATERESTR? în România. De la MISTERIOASA comet? a lui Mihai VITEAZUL, pân? la atacul ENTIT??ILOR NECUNOSCUTE de la  Bâlea Lac | VIDEO

Prezen?a EXTRATERESTR? în România. De la MISTERIOASA comet? a lui Mihai VITEAZUL, pân? la atacul ENTIT??ILOR NECUNOSCUTE de la Bâlea Lac | VIDEO

Relat?rile despre "fenomenul OZN", implicit ale prezen?ei extratrerestre vin, în general, din Statele Unite, Rusia, ori Marea Britanie.

De fapt din întreaga lume ?i, dup? cum subliniaz? speciali?tii în domeniu, nu exist? ?ar? în care s? nu fi fost semnalate cazuri de apari?ii ale farfuriilor zbur?toare ?i ale entit??ilor extraterestre. România, nu putea face excep?ie, dovedindu-se o ?ar? cu un…"trecut extraterestru" remarcabil.
?i nu putem vorbi despre acest trecut f?r? a face referire la Europa medieval? occidental?, ale c?rei cronici, destule la num?r, noteaz? numeroase fenomene ciudate, pe care speciali?tii în domeniu de ast?zi le numesc fenomene OZN.

  • Se aude deja cum vine SFÂR?ITUL LUMII? Înregistr?ri cu zgomotele APOCALIPSEI | VIDEO

Spre exemplu, Annales Laurissenses – unul dintre cele mai importante documente medievale privind domnia lui Carol cel Mare, men?ioneaz? un asediu din anul 776, în timpul c?ruia p?r?ile combatante se opresc îngrozite pentru a asista la apari?ia unor "scuturi de foc" zbur?toare, semne pe care atât atacatorii, cât ?i cei asedia?i le-au considerat diavole?ti!
O alt? relatare a vremii: cea a gravorului Hans Glaser, din 1561, dat? la care locuitorii ora?ului Nuremberg au asistat cu to?ii la un spectacol ie?it din comun: sute de discuri zbur?toare au ap?rut pe cer ?i au pornit o lupt? de propor?ii uria?e, multe dintre ele c?zând pe p?mânt ?i disp?rând cu totul în nori de fum ?i de foc. Conform relat?rilor vremii, cele r?mase au zburat "c?tre Soare", f?cându-se nev?zute.

  • EXTRATERE?TRII EXIST?!? Un OZN a fost filmat zburând deasupra ora?ului Denver | VIDEO

Atacul asupra Târgovi?tei
În ??rile Române, o prim? atestare a unui fenomen bizar este men?ionat? în Letopise?ul Moldovenesc: "s?mn mare s-au ar?tat pe ceriu, c-au str?lucit dinspre miadz?noapte ca un chipu de om, de-au st?tut mult? vreme ?i iar? s-au ascuns în v?zduh". La aproape nou? decenii de la aceast? prim? men?iune documentar?, o alta a f?cut tulburat toat? Europa Occidental?. Este vorba despre atacul din 15 octombrie 1595 al lui Mihai Viteazul asupra ora?ului Târgovi?te, ora? aflat pe atunci sub ocupa?ie otoman?.
Atât cronicile valahe, cât ?i cele italiene sau germane men?ioneaz?, pe lâng? faptele de arme, un eveniment aparte. ?i anume, apari?ia unei "comete" stranii, care a stat ?intuit? pe cer, deasupra taberei muntene, timp de "un ceas sau dou?", pentru ca apoi s? dispar?. Nicio comet? nu pare s? fi trecut, în mod natural, pe cerul Valahiei în anul 1595, având în vedere faptul c? apari?ia cometelor era strict observat? ?i notat? în arhivele vremii de c?tre astronomii europeni.

  • Singura ?ar? din lume cu care EXTRATERE?TRII vor stabili contactul. Planul de ac?iune în cazul întâlnirii cu FRA?II DIN UNIVERS | VIDEO

Solda?ii au deschis focul
Scriitorul Ion Hobana (1931-2011), un aristocrat al literaturii române?ti de anticipa?ie (?i ca o not? demn? de luat în seam? a fost licen?iat în litere cu o tez? de doctorat despre Science-fiction), este cel care a descoperit, cercetând diverse documente, faptul c? în ianuarie 1913, în spa?ul aerian românesc au avut loc incidente stranii. Respectiv, apari?ia unor obiecte zbur?toare neidentificate care au survolat cerul deasupra ora?elor Focsani, Ia?i, Târgovi?te ?i Br?ila, "ar?tând o predilec?ie pentru obiectivele militare din aceste localit??i". Solda?ii au deschis focul asupra obiectelor, dar nici unul nu a fost doborât.
Cei care nu au asistat direct la aceste evenimente misterioase, au sus?inut c? aparatele de zbor ar fi fost aeroplane ruse?ti aflate în misiune de spionaj! Dar, dup? cum a subliniat Hobana de-a lungul timpului, starea avia?iei din acei ani exclude existen?a unor aparate de zbor atât de performante cum erau cele observate de sutele de martori civili ?i militari.

  • NASA a dat publicit??ii imaginile unei ERUP?II URIA?E a Soarelui | VIDEO

Unele dintre cele mai bune imagini ale vreunui OZN
Anul 1968 este cel în care fenomenul OZN din România a intrat în aten?ia speciali?tilor. Mai ales c? totul s-a petrecut într-o perioad? comunist?, când tema era oarecum tabu.
O serie de fotografii realizate de tehnicianul Emil Barnea, în apropiere de p?durea Baciu de lâng? Cluj-Napoca au declan?at întreb?rile ?i controversele. Barnea a fost martorul apari?iei unui obiect zbur?tor uria?, de form? discoidal?, care se deplasa lent, la joas? în?l?ime, deasupra p?durii. OZN-ul a r?mas mult în aten?ia martorilor (Barnea era înso?it de un grup de prieteni).
Emil Barnea i-a contactat pe Florin Gheorghi?? ?i Ion Hobana, doi dintre cei mai prestigio?i ufologi români, care au confirmat autenticitatea fotografiilor. Dup? ce fotografiile au trecut "testul" autorit??ilor comuniste, au fost preluate de Agerpres ?i f?cute publice, inclusiv peste hotare. Fotografiile lui Barnea au atins celebritatea maxim? în 1977, când au fost prezentate în cadrul Congresului Interna?ional OZN din Acapulco.

  • Mesaj LIVE de la EXTRATERE?TRI. Exper?ii nu îl pot EXPLICA: ”Am venit s? v? avertiz?m despre destinul lumii voastre” | VIDEO

Fotografiile au fost preluate imediat de toate publica?iile de profil din lume, ?i au fost clasificate drept "cele mai clare imagini ale unui OZN fotografiat în România ?i, f?r? îndoial?, unele dintre cele mai bune imagini ale vreunui OZN fotografiat vreodat? în lume".
Terifianta întâlnire
S-a întâmplat în septembrie 1978, ?i a r?mas în cazuistica OZN drept "una dintre cele mai terifiante întâlniri de gradul III din toat? lumea" precum ?i unul dintre rarele cazuri în care oamenii au fost ataca?i de entit??i necunoscute.
Victimele, circa 20 de militari în termen, încartirui?i într-o fost? caban? din apropiere de lacul Bâlea. Totul a început în noaptea de 23 septembrie, în jurul orelor 0:00, atunci când tehnicienii telefericului din zon? au fost alarma?i de apari?ia unei bizare lumini ro?ii.Între timp, la cabana cu grupul de militari, a fost semnalat? prezen?a unei entit??i, cu o în?l?ime de aproximativ 2 – 2,5 metri.

  • Profet, ?arlatan, medic, cofetar, cosmetician? Cine e cu adev?rat Nostradamus| Video

În seara urm?toare, era iar semnalat? prezen?a entit??ii. Un sergent înso?it de solda?i s-a apropiat de personaj, comparat ulterior de c?tre martori cu un cosmonaut cu mi?c?ri greoaie, încercând s? îl loveasc?. Solda?ii au sus?inut mai apoi c? entitatea a scos un sunet asem?n?tor unui animal, iar sergentul s-a pr?bu?it la p?mânt. Pân? la urm?, enigmaticul personaj s-a pierdut în noapte "executâd salturi laterale, ca ?i când ar fi plutit pe deasupra p?mântului".
În zori militarii au observat urme ca ?i cum o mân? uria??, cu patru degete, ar fi încercat s? rup? obloanele feresterelor. Însp?imânta?i, militarii au coborât la o caban? de lâng? Bâlea Cascad?. Cazul a fost investigat de armata român? ?i de mai multi ufologi f?r? a se ajunge la un rezultat.
În 1987 a fost semnalat un caz asem?n?tor în Marzano, Italia, unde un paznic de noapte a fost victima unui atac din partea unor entit??i înalte de circa 2-3 metri, cu degete uriase, care sem?nau izbitor cu descrierea f?cut? de solda?ii români. Cazul Bâlea a f?cut înconjurul lumii, ?i a intrat în cazuistica OZN din toata lumea drept "unul dintre cele mai rare ?i mai bine documentate cazuri de atac al unei entit??i, posibil extraterestre, fa?? de un om".

  • Au luat form? uman? ?i NE SUPRAVEGHEAZ?: Câte SPECII EXTRATERESTRE sunt printre noi ?i care le este MISIUNEA

Sute de fenomene
Ufologii români men?ioneaz? faptul c?, din 1968 ?i pân? în 1978, anul evenimentului de la Bâlea, rapoartele cu privire la apari?iile OZN au fost sporadice. Nu se poate trece peste cazul din iulie 1997, amplu mediatizat, în care a fost remarcat? apari?ia unei lumini circulare, situat? în vestul Aeroportului Otopeni, între Buftea ?i Corbeanca.
Speciali?tii în domeniu spun c? este imposibil s? fie monitorizate sutele de fenomene OZN semnalate în ultimele patru decenii în ?ara noastr?. ?i tot ei sunt cei care subliniaz? c?, având în vedere rapoartele, documentele, m?rturiile, de-a lungul vremii, legate de prezen?a extraterestr? pe plaiurile noastre, România pare a fi un element important pe "harta OZN".
<iframe width="630" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Fcjy1X06uAY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>