Ordonanța de urgență care impune vânzarea cartelelor prepay doar cu buletinul a fost deja atacată la CCR.

Avocatul Poporului a anunțat, joi, că a sesizat Curtea Constituţională a României cu excepţia de neconstituţionalitate a OUG nr. 62/2019 referitoare la Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă şi comunicaţiile electronice, informează Agerpres. În opinia instituției Avocatul Poporului, această Ordonanță „afectează drepturile, libertăţile şi îndatoririle cetăţeneşti”.

Avocatul Poporului susține într-un comunicat de presă că „se impune din partea legiuitorului delegat un spor de rigoare în motivarea urgenţei, a dovedirii existenţei unei situaţii extraordinare, cu respectarea principiului proporţionalităţii restrângerii exerciţiului drepturilor afectate şi a jurisprudenţei Curţii Constituţionale, exigenţe pe care actul normativ criticat nu le întruneşte”.

Mai susține instituția amintită că argumentele utilizate în preambulul actului normativ nu sunt de natură să justifice situaţia extraordinară şi nici urgenţa unui astfel de act normativ. „Cât priveşte argumentul legat de necesitatea stringentă privind localizarea celor care apelează la 112, Avocatul Poporului menţionează că aceasta era posibilă şi prin reglementarea anterioară. În plus, din examinarea dispoziţiilor legale nu rezultă scopul colectării datelor de identificare şi nici asigurarea garanţiilor că acestea vor fi folosite exclusiv în scopul declarat în preambul. Finalitatea urmărită de legiutorul delegat, şi anume reducerea apelurilor abuzive prin identificarea şi sancţionarea apelanţilor abuzivi, prin intermediul colectării datelor de identificare ale utilizatorilor de cartele preplătite, nu constituie o situaţie extraordinară, nu este de natură a justifica urgenţa reglementării”, a adăugat în argumentație Avocatul Poporului.

Referitor la completarea OUG nr.111/2011 privind comunicaţiile electronice, justificarea oferită de Guvern nu conţine elementele necesare pentru care situaţia care nu poate fi amânată ori necesitatea colectării datelor de identificare ale utilizatorilor de cartele preplătite prin ordonanţă de urgenţă, cu atât mai mult cât aceeaşi reglementare prin lege a fost supusă controlului a priori de constituţionalitate, aceleaşi norme introduse fiind constatate ca neconstituţionale. Iată de ce, susține Avocatul Poporului, nu se justifică urgenţa reglementării acestei OUG.

Conform controversatei Ordonanțe, aplicarea efectivă a soluţiei legislative privind colectarea datelor de identificare ale utilizatorului final al cartelei SIM preplătite ar urma să se realizeze începând cu data de 1 ianuarie 2020.

Concluzia Avocatului Poporului este una fără echivoc: „OUG nr. 62/2019 încalcă art. 115 alin. (6) din Constituţie, prin afectarea dreptului la viaţă intimă, familială şi privată, prevăzut de art. 26 din Legea fundamentală şi art. 11 şi art. 20 prin raportare la art. 8 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. În fine, Avocatul Poporului apreciază că actul normativ criticat este în contradicţie cu dreptul şi jurisprudenţa europeană în materia comunicaţiilor electronice şi nu asigură un cadru adecvat şi suficient de protecţie a datelor cu caracter personal, conform legislaţiei europene în materie, măsura colectării însăşi fiind neadecvată în sensul depăşirii scopului propus – acela de sancţionare a apelanţilor abuzivi la Serviciul de urgenţă”.