Dacă propunerea preşedintelui va fi aprobată, cel puţin 80% din conţinutul media va trebui să fie în limbile oficiale ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European, ceea ce va reduce, practic, orele de emisie în limba rusă şi va consolida, astfel, spaţiul informaţional leton.

“Această propunere ar rezolva o problemă veche nesoluţionată încă în mod eficient prin alte mecanisme” – a remarcat preşedintele Letoniei. De asemenea, Egils Levits a adăugat că spaţiul informaţional este o garanţie importantă a democraţiei şi a securităţii naţionale a Letoniei, iar autoritatea legiuitoare trebuie să fie capabilă să ofere cetăţenilor letoni acces la programe de televiziune de înaltă calitate, care să consolideze aderarea Letoniei la spaţiul cultural european şi să faciliteze integrarea sa în discursul comun al spaţiului informaţional european.

(Revista presei internaționale a fost concepută de RADOR)