”România a trebuit să facă față pandemiei. România este un stat care trebuie să-și apere cetățenii, Statul este obligat să continue măsurile”, a declarat Klaus Iohannis, imediat după încheierea ședinței.

”Noua strategie de apărare a țării oferă răspunsuri la întrebările esențiale privind obiectivele naționale prioritare pentru asigurarea securității României. Strategia națională de apărare a țării 2020 – 2024 operează cu același concept de securitate națională extinsă. Pe lângă apărarea armată, strategia vizează și politica externă, ordinea publică, sănătatea, economia, mediul sau securitatea cibernetică.

Pe lângă apărarea armată, strategia vizează și politica externă, ordinea publică, sănătatea, economia, mediul sau securitatea cibernetică. România e un stat care contribuie la menținerea securității colective, alături de partenerii ei. Toate acestea presupun continuitate în angajamente. Parteneriatul strategic cu SUA, apartenența la NATO și UE sunt reafirmați ca piloni.

Strategia propune un management cu accent pe gestionarea integrată a riscurilor și amenințărilor, care ține cont de evoluțiile din regiune, de deteriorarea relațiilor dintre NATO și UE, de proliferarea terorismului. Strategia se raportează la un concept multidimensional al securității, echilibrul dintre stat și individ ca beneficiar. Gestionarea securității presupune și participarea societății civile. Strategia se bazează pe o diagnoză clară a statului român și a instituțiilor publice. Am acordat un rol central colaborării public-privat. Modernizarea cadrului legislativ rămâne un obiectiv prioritar”,  a mai declarat Iohannis.

CONTINUAREA ARTICOLULUI IN PAGINA URMATOARE