Povestea Sfinților Apostoli Petru și Pavel: Ce NU au voie să facă FEMEILE în această ZI SFÂNTĂ

Povestea Sfinților Apostoli Petru și Pavel: Ce NU au voie să facă FEMEILE în această ZI SFÂNTĂ

În fiecare an, pe 29 iunie, românii sărbătoresc Petru şi Pavel sunt sărbătoriţi împreună în 29 iunie. Biserica a hotărât că aceşti doi mari Apostoli să fie cinstiţi în aceeaşi zi deoarece în aceeaşi zi şi în acelaşi an au pătimit moarte de martiri la Roma. Sfântul Apostol Petru a fost răstignit cu capul în jos, iar Sfântul Apostol Pavel a fost martirizat prin tăierea capului.

Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel. Tradiția spune că, femeile nu au voie să mănânce mere până în ziua praznicului, pentru a nu-i supăra pe cei trecuţi la viaţa veşnică din familia respectivă. După această zi, tinerele fete au voie să mănânce mere ; în schimb, vârstnicele din familie „au dezlegare” la  mere abia la sărbătoarea Sfântului Ilie.  De asemenea, oamenii pistruiaţi trebuie să se spele pe faţă cu apă la miezul nopţii, când cântă cocoşul; tradiţia spune că respectând acest ritual, pistruii nu se mai înmulţesc.

Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel. În același timp,  până în acestă zi nu se scutură merii; se crede că, dacă se respectă această datină, sunt ocrotite ogoarele de căderea grindinei. Tot acum, Sânpetru pocneşte din bici, iar scânteile care apar cu acest prilej se transformă în licurici, care-i călăuzesc pe călătorii rătăciţi pe drumuri de munte sau în pădure.

Povestea...

Ne puteți urmări și pe Google News

Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel. Sfântul Apostol Petru, iudeu de neam, locuia în Capernaum şi era de meserie pescar, fiu al pescarului Iona şi frate al Sfântului Apostol Andrei. L-a cunoscut pe Iisus prin fratele său Andrei, cel dintâi chemat la apostolat. Petru a mărturisit public, în Cezareea Philippi, că Iisus este Mesia (Matei 16, 16-17). 

Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel. Cu voia lui Dumnezeu, Sfântul Petru a fost lăsat însă să se lepede de trei ori de Hristos. Trei sunt motivele pe care arhimandritul Ilie Cleopa le găseşte pentru căderea Sfântului Petru: Dumnezeu a dorit să se smerească mai mult, să plângă mai cu amar în toată viaţa sa, aşa cum arată Sfântul Evanghelist Matei: "Şi Petru şi-a adus aminte de cuvântul lui Iisus, care zisese: Mai înainte de a cânta cocoşul, de trei ori te vei lepăda de Mine. Şi ieşind afară, a plâns cu amar" (Matei, 26, 75). Iar cea de-a treia cauză pentru care a fost lăsat să cadă este că durerea şi dragostea pentru Hristos vor mări mila Sfântului Petru pentru cei păcătoşi (vol. "Predici la praznice împărăteşti şi la sfinţii de peste an", 1996). 

După Pogorârea Duhului Sfânt, Sfântul Petru, cu nespusă râvnă şi cu putere de sus, lepădând frica şi aruncând vălul îndoielii, a fost cel dintâi care a vestit poporului evreu pe Iisus Hristos, Cel răstignit şi Înviat (Faptele Sfinţilor Apostolilor, cap. 2). Sfântul Petru a suferit moartea martirică la Roma. 

Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel. Sfântul Apostol Pavel se numea înainte Saul, fiind evreu din seminţia lui Veniamin, zelos apărător al Legii Vechi şi aprig prigonitor al Bisericii lui Hristos. După convertirea de pe drumul Damascului, Sfântul Apostol Pavel a propovăduit cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos în timpul celor trei călătorii misionare ale sale atât printre cei de un neam cu el, dar mai ales printre cei de alt neam: în Grecia, Atena, Corint, Asia, Macedonia până la Roma.