Evenimentul Zilei > Actualitate > „S? ai 100 de ani este o porc?rie”. Povestea MAESTRULUI curbelor SENZUALE ?i al BETONULUI armat | VIDEO
„S? ai 100 de ani este o porc?rie”. Povestea MAESTRULUI curbelor SENZUALE ?i al BETONULUI armat | VIDEO

„S? ai 100 de ani este o porc?rie”. Povestea MAESTRULUI curbelor SENZUALE ?i al BETONULUI armat | VIDEO

În acest moment toat? lumea ?tie c? a murit. Dar pu?ini sunt cei care ?tiu ce a f?cut cât a tr?it. Este vorba despre arhitectul brazilian Oscar Niemeyer , care a murit ieri, în sunetul superlativelor de rigoare care apar dup? ce se stinge o celebritate. A fost supranumit "pionierul posibilit??ilor formale ale betonului armat ?i al impactului lor estetic", ?i "sculptor al monumentelor".

S-a n?scut la 15 decembrie 1907, la Rio de Janeiro, pe o strad? care va primi mai târziu numele bunicului s?u, Oscar Ribeiro de Almeida Niemeyer Soares Filho! A optat pentru numele Niemeyer al unei bunici originare din Hanovra. A început s? lucreze în tipografia tat?lui s?u, urmând ?i cursurile ?colii de Belle Arte. A ob?inut diploma de inginer arhitect în 1934.
De?i avea dificult??i financiare, s-a hot?rât s? lucreze f?r? bani în studioul arhitec?ilor Lucio Costa ?i Carlos Leao, unde credea c? va avea libertatea de a crea ceva diferit de ceea ce întâlnea în jurul s?u. Boem ?i nepreocupat de viitor în tinere?e, s-a c?s?torit, la 21 de ani, cu Annita Baldo, fiica unui emigrant din Padova, cu care a avut o fiic?, Ana Maria, de la care are 5 nepo?i, 13 str?nepo?i ?i patru str?-str?nepo?i.

Primul zgârie-nori din lume
Operele lui includ edificii publice pentru ora?ele din Brazilia ?i Cartierul general al Na?iunilor Unite din New York, printre altele. În 1938 î?i asuma conducerea unei echipe de arhitec?i, avându-l consultant pe Le Corbusier, pentru acest pentru construirea unui nou sediu al Ministerului Educa?iei ?i S?n?t??iii Publice din Rio de Janeiro. A fost primul zgârie-nori din lume sponsorizat de stat, dep??ind de departe tot ceea ce construise pân? atunci Le Corbusier.
Terminat în 1943, când Niemeyer avea 36 de ani, edificiul con?inea elementele a ceea ce avea s? devin? "Modernismul Brazilian". Au fost folosite materiale ?i tehnici locale, cum ar fi azulejos (pl?ci de ceramic? policrom?), provenite din tradi?ia portughez?, jaluzelele lui Le Corbusier, ce puteau fi legate de formele maure ale arhitecturii coloniale, culori vii, ce f?ceau aluzie la peisajul brazilian. În 1940, primarul ora?ului Belo Horinzonte îi comanda lui Niemeyer o serie de cl?diri, cunoscute sub numele de "Compexul Pampulha". Prima dintre ele a fost Biserica Sfântul Francisc din Assisi".
Str?zi f?r? grafic
"Nu sunt atras de unghiul drept ?i de liniile categorice, puternice ?i inflexibile, create de om, avea s? declare arhitectul. M? atrage curba liber? ?i senzual? – curba pe care am descoperit-o în mun?ii ??rii mele, în cursul sinuos al râurilor ei, în trupul femeilor iubite, spunea cel care uneori a fost clasat drept virtuozul betonului armat ?i maestru al curbelor ?i bol?ilor! În 1950 a ap?rut în SUA prima carte despre crea?ia sa, semnat? de Stamo Papadaki. Trei ani mai târziu a fost ales pentru postul de decan al ?colii Superioare de design de la Harvard, dar apartene?a sa la Partidul Comunist a dus la refuzarea vizei de intrare în SUA…
Este greu de cuprins suma tuturor bijuteriilor arhitecturale care îi apar?in. În 1956 apare o idee de mare amploare: construirea de la zero a unui ora? ce urma s? devin? noua capital? a Braziliei. Niemeyer ?i-l asociaz? pentru planul urbanistic pe Lucio Costa. În câteva luni a desenat un mare num?r de cl?diri reziden?iale, comerciale ?i guvenamentale. Printre ele, "Palacio da Alvorada", re?edin?a pre?edintelui, diverse ministere, cu elemente care se repet? în fiecare cl?dire dând ora?ului unitate formal?. Au fost imaginate str?zi f?r? trafic, cl?diri "plutind" deasupra solului…
Premiul Lenin
Ora?ul a fost conceput ?i construit în patru ani. La finalul lucr?rilor, Niemeyer a fost numit ?eful Colegiului de Arhitectur? al Universit??ii din Brazilia, iar în 1963 de devenit membru de onoare al Institutului American al Arhitec?ilor din SUA, primind ?i Premiul Lenin acordat de URSS. Zece ani mai târziu se exila la Paris, în timpul dictaturii militare din Brazilia. Ministrul For?elor Aeriene ?i Navale afirmase c? "locul unui arhitect comunist este la Moscova".
Lucreaz? în aceast? perioad? la Centrul pentru Expozi?ii Interna?ionale de la Tripoli, din Liban, proiecteaz? Universitatea de ?tiin?? ?i Tehnologie din Alger, construie?te sediul Partidului Comunist Francez din Paris, ?i, în Italia, pe cel al Editurii Mondadori. Tot acum devine designer de mobilier pentru "Mobilier International". Proiectele sale pariziene, caracterizate ca ?i arhitectura lui de linii curbe, au fost produse mai târziu, în Brazilia, de compania japonez? Tendo.

O porc?rie
Enumer?rile devin iar??i de prisos. Anii i-au trecut în acela?i ritm al cl?dirilor proiectate frenetic. O premier? a ap?rut la vârsta de 96 de ani. A fost invitat s? conceap? Pavilionul de Var? al "Serpentine Gallery" din Londra, prima lui comand? în Marea Britanie.
Împlinirea vârstei de 100 de ani l-a g?sit implicat în diverse proiecte, mai ales sculpturale, dar ?i interven?ii asupra propriilor lucr?ri anterioare, protejate prin Legea Patrimoniului Na?ional. Cu ocazia centenarului, Vladimir Putin i-a decernat Ordinul Prieteniei. În "Curbele timpului: Memoriile lui Oscar Niemeyer", ap?rut? la Londra în anul 2000, arhitectul î?i caracteriza crea?ia drept "un protest deliberat, izvorât din mediul în care tr?iesc, cu plajele lui albe, mun?ii uria?i, vechile lui biserici baroce ?i frumoasele femei bronzate"!
La vârsta de 100 de ani, arhitectul se ducea zilnic la studioul s?u din Rio, situat la etajul al zecelea al unei cl?diri de pe Avenida Atlantica ?i m?rturisea c? îi tremur? mâna, c? i-a sl?bit capacitatea vizionar? ?i c? "s? ai 100 de ani este o porc?rie"…
<iframe width="633" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/5AP-2rtQBdg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>