Evenimentul Zilei > Justitie > Portretul lui Râmaru II. Frustr?rile sexuale l-au transformat în criminal
Portretul lui Râmaru II. Frustr?rile sexuale l-au transformat în criminal

Portretul lui Râmaru II. Frustr?rile sexuale l-au transformat în criminal

Nu a mers niciodat? la ?coal?, nu a avut nicio iubit? ?i dormea în pat cu mama. Psihiatrii arat? c? unul dintre cei mai sângero?i criminali ai României ac?iona f?r? scrupule în atingerea fanteziilor sexuale

Nicolae Vlad (25 de ani), cel care la mijlocul lunii august a ucis-o cu cruzime pe studenta japonez? Yuriko Masuno (20 de ani) manifesta o sexualitate profund deviant?, potrivit criminalistului care l-a anchetat. Pentru toate infrac?iunile pe care le-a f?cut acesta-trei crime, cinci tâlh?rii, ?apte violuri, ?ase viol?ri de domiciliu -procurorul arat? c? „mobilul primar al tân?rului a fost de natur? sexual?, acesta urm?rind, prin comiterea faptelor ce fac obiectul cauzei, s?-?i satisfac? instinctele sexuale”. Psihiatrii au încercat s? g?seasc? o explica?ie pentru crimele ?i violurile f?cute cu sânge rece de c?tre Nicolae.

  • EXCLUSIV P?rin?ii studentei japoneze, ucise în p?durea Balote?ti, cer daune morale de 100.000 de euro. Criminali?ti: ”Nicolae Vlad are o sexualitate deviant?!”

Lovit de o ma?in?
Totul a început la o vârst? fraged?. La opt ani, criminalul a fost lovit de o ma?in? ?i a suferit o splenotomie – îndep?rtarea chirurgical? a splinei. „Nu am mers la ?coal?, fiind ?inut de p?rin?i acas?, de fric? s? nu fiu lovit de al?i copii, în condi?iile în care eram operat”, a povestit Nicolae. A fost explica?ia pe care a dat-o procurorilor pentru faptul c? nu a fost la ?coal?.
Psihiatrii arat? c? tân?rul avea o capacitate de a înv??a „la limita intelectului inferior prin ne-instruc?ie”. Atunci când avea 10 ani, în 1997, criminalul ?i-a pierdut tat?l, Talian, iar de îngrijirea sa s-a ocupat mama, Lucre?ia. De atunci, ?i pân? la vârsta de 25 de ani, Nicolae a dormit în pat cu mama sa. „Nu a tr?it în concubinaj cu nicio femeie, nu cred c? a avut rela?ii sexuale”, a povestit Lucre?ia, în timpul anchetei. La 13-14 ani, Nicolae a început s? munceasc? pe Aeroportul Otopeni.

  • UPDATE. CRIMINALUL studentei japoneze R?MÂNE DUP? GRATII. Procesul a început azi

„Am înv??at un pic ?i limba englez?, cel pu?in câteva expresii uzuale necesare în aeroport”, a ?inut s? se laude Nicolae. A povestit la parchet cum a abordato pe Yurika Masuno: „Am întrebat- o dac? dore?te taxi, la care a r?spuns în englez? no, am insistat ?i a r?spuns yes”.
Victimele sale, care i-au supravie?uit abuzurilor – femei b?trâne de 70-80 de ani – l-au descris ca pe un individ agresiv, obsedat s? fac? sex. Î?i mu?ca victimele în timpul actului sexual ?i le rupea lenjeria intim?. „Faptul c? a sfâ?iat c?ma?a de noapte a victimei, indic? o ac?iune deosebit de violent? a acestuia, în contextul agres?rii sexuale a victimei”, au concluzionat anchetatorii.

  • Uciga?ul studentei japoneze, trimis în judecat? împreun? cu un poli?ist

Criminali?tii au identificat un tipar comportamental în cazul crimelor, inclusiv în cazul Yurik?i Masuno. Nicolae se urca cu genunchii pe toracele femeilor ?i le strângea de gât. „M-a legat pe cap ?i fa?? cu o cârp?, spunându-mi s? tac ?i s? nu ?ip c? m? omoar?, în acela?i timp m-a luat cu for?a în bra?e, pân? la pat, ?i m-a a?ezat cu fa?a în jos”, a povestit Maria (84 de ani), una dintre victime. „În acel moment, de fric?, am urinat, iar el s-a restras, zicându- mi: «Nesim?ito!»”, a rememorat ru?inat? femeia.
„Dac? ?ipi, te omor!”
Amenin??rile acestuia erau cu moartea: „Taci, fir-ai a dracului, c? te omor”– Emilia (64 de ani), „Mi-a pus un cu?it la gât, spunându-mi s? nu ?ip, c? nu o s? m? omoare”– Lenu?a (77 de ani), „Mi-a spus c?, dac? vorbesc sau m? mi?c, m? omoar?”– Ana (85 de ani), „A intrat în camer?, a venit în pat lâng? mine, iar dup? aceea m-a supus f?r? voia mea la diferite acte sexuale. Îmi spunea c? m? omoar?”- Popa (77 de ani).

  • URMA?UL LUI RÂMARU. Uciga?ul japonezei de 20 de ani avea discern?mânt în momentul comiterii crimelor

Psihiatrii i-au pus lui Nicolae diagnosticul de tulburare de personalitate de tip antisocial. „Afectivitate-instabil, impulsiv; toleran?? sc?zut? la frustrare; comportament antisocial repetitiv; instabilitate psiho-emo?ional?; agresivitate ?i activitate de tip infantile; control afectiv slab; explozii periodice de agresivitate; ac?ioneaz?, de regul?, f?r? scrupule în atingerea scopurilor; comportament antisocial”, potrivit expertizei psihiatrice.
„Referitor la expresiile folosite de c?tre agresor, se adresa r?stit, spunându-mi de câteva ori: „Taci, bab? nenorocit?, c? te omor!”
ANA, 85 DE ANI, victim?

  • M?SURI DURE. Moartea japonezei a mobilizat autorit??ile împotriva taxiurilor "pirat"

Familia: „Daune morale de 100.000 de euro!”
P?rin?ii studentei japoneze, Yurika Masuno, îi cer criminalului Vlad Nicolae daune morale de 100.000 de euro. „Solicit?m identificarea ?i tragerea la r?spundere penal? conform legii penale române a autorului infrac?iunii de omor calificat asupra fiicei noastre. Declar?m c? ne constituim, împreun?, p?r?i civile în procesul penal cu suma de 100.00 euro, împotriva persoanei ce va fi condamnat? în aceast? cauz?, sum? ce reprezint? daune morale cauzate de suferin?a psihic? adus? de moartea fiicei noastre de 20 de ani”, se arat? într-o declara?ie, dat? la 20 august 2012, de p?rin?ii tinerei studente. Cei doi mai au un fiu de 17 ani.

Publicat in categoriile: Justitie
Ne puteți urmări pe Facebook, Telegram sau pe Google News
Accesează: