În articolul intitulat „Lideri români semnaleaz? un armisti?iu”, se afirm? c? premierul Ponta ar fi „promis” s? nu reaprind? lupta pentru putere cu pre?edintele. „Cred c? fiecare dintre noi va face tot posibilul s? evite noi conflicte, pentru c? cel care va rupe pacea acum va fi considerat responsabil”, ar fi spus Ponta într-un interviu pentru FT.
Declara?iile din FT apar la mai pu?in de 24 de ore dup? un violent schimb de replici între ?eful statului ?i premier. Printre altele, B?sescu l-a acuzat pe Ponta c? folose?te un limbaj dublu. „?in s? remarc – ?i totul are o limit? în tratamentul pe care îl accept de la mincino?i. Am v?zut interviuri în care domnul prim-ministru vorbe?te de lec?ia pe care a înv??at-o în aceast? var? ?i cum î?i dore?te el coabitarea. Vreau s? îi spun c? cei c?rora le-a dat interviul au primit ?i declara?iile de aici. Cu certitudine, le-au primit. Nu po?i, pentru presa extern?, pentru a-?i crea imaginea c? ai în?eles lec?ia verii, s? ai nevoie s? spui "coabitez, ?tiu ce am de f?cut cu pre?edintele B?sescu", pentru c? ai nevoie de aceast? minciun?, iar în ?ar? s? îl utilizezi pe B?sescu ?i pe afi?e, ?i pe campanii virale, pe internet, ?i în declara?ii, ?i în minciuni cu privire la ce s-a întâmplat la Consiliul European, nu se poate. În aceast? epoc?, nu po?i s? spui una în ?ar? ?i alta în str?in?tate. Doar Ceau?escu a crezut c? poate p?c?li a?a lumea democratic?”, a spus, luni seara, Traian B?sescu. 
În replic?, Ponta a spus c? B?sescu se comport? ca Nicolae Ceau?escu, întrucât se laud? cu realiz?ri care nu-i apar?in.