Evenimentul Zilei > Actualitate > Studiu: POLUAREA aerului provoac? o TULBURARE PSIHIC? sever?
Studiu: POLUAREA aerului provoac? o TULBURARE PSIHIC? sever?

Studiu: POLUAREA aerului provoac? o TULBURARE PSIHIC? sever?

Cercet?torii de la Universitatea California de Sud au realizat un studiu despre leg?tura dintre autism ?i poluarea din trafic.

Studiul, realizat pe 500 de copii, expu?i unui nivel ridicat de poluare, relev? faptul c? ace?tia au ?anse de trei ori mai mari de a suferi de autism decât cei care cresc într-un mediu cu aer curat.

Al?i cercet?tori sus?in îns? c? este „foarte pu?in probabil” ca traficul s? fie una dintre cauze ?i consider? c? explica?iile sunt neconvig?toare. Rezultatele au fost prezentate în jurnalul Arhivele de Psihitarie General?, potrivit BBC.

Datele Agen?iei Americane pentru Protec?ia Mediului au fost utilizate pentru a calcula nivelul polu?rii pentru diverse adrese din California. Apoi s-au f?cut compara?ii, la na?tere ?i în primul an de via??, pentru 279 de copii cu autism ?i 245 f?r? autism.

Cercet?torii de la Universitatea California de Sud spun c? micu?ii crescu?i în locuin?e expuse la nivele mari de poluare „risc? de trei ori mai mult s? aib? autism, comparativ cu cei care locuiesc în zone cu nivele sc?zute de poluare”.
Tot ei au avertizat, anterior, în leg?tur? cu leg?tura dintre autism ?i traiul în apropiere de ?oselele principale. Oamenii de ?tiin?? spun c? exist? „implica?ii importante” pentru c? poluarea aerului este un fenomen obi?nuit care poate avea „efecte neurologice pe termen lung”.

Al?i cercet?tori pun sub semnul întreb?rii modul în care poluarea ar putea afecta dezvoltarea creierului ?i ar putea duce la autism.

Uta Frith, profesor de dezvoltare cognitiv? la Universitatea din Londra spune c? i se pare foarte pu?in probabil c? între cele dou? fenomene s? existe o rela?ie cauzal?. În opinia ei, studiul nu ofer? suficiente dovezi ?i nu prezint? un mecanism prin care agen?ii poluatori pot afecta dezvoltarea creierului, astfel încât s? conduc? spre autism.

Una dintre provoc?rile pe care le presupune un astfel de studiu este dificultatea s? calculezi exact care dintre aspectele vie?ii, de pild? istoria familial?, afecteaz? ?i în ce m?sur? apari?ia autismului. A?adar, nu se poate spune c? poluarea din trafic cauzeaz? autismul, doar eventual c? poate exista o leg?tur? între cele dou?.

Sophia Xiang Sun, de la Centrul de cercetare al Universit??ii Cambridge, spune c? reducerea polu?rii ar fi o idee bun?, oricum. „?tim c? poluarea aerului din cauza traficului poate contribui la multe boli ?i afec?iuni ?i este plauzibil biologic c? joac? un rol ?i în dezvoltarea autismului. „Chiar dac? exist? sau nu o asociere posibil? între autism ?i poluare, reducerea acesteia ar fi extrem de benefic? pentru s?n?tatea public?”, a spus ea.