Liceenii bucureşteni spun că, în urmă cu câţiva ani, era o modă printre colegii lor mai mari să se înscrie la cursurile ECDL România, pentru a-şi echivala proba de Competenţe digitale de la BAC. Acest lucru a fost posibil după ce ECDL România a încheiat în 2004, pe vremea ministrului Alexandru Athanasiu, un parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi, mai ales, după introducerea acestei discipline la BAC (2009- 2010). Din 2010 până acum, circa 55.000 de absolvenţi de clasa a XII-a şi-au echivalat proba de Competenţe digitale de la Bacalaureat prin examenul ECDL România.


Sunt liceeni care susţin că ambele examene, cel de la BAC şi cel de la ECDL, sunt foarte uşoare, nivelul lor de utilizare a calculatoarelor fiind superior, motiv pentru care nu au motive să plătească aceste competenţe şi se duc fără emoţii la examen. Cu toate acestea, unii angajatori sunt plăcut impresionaţi de numărul licenţelor internaţionale obţinute de un tânăr absolvent de liceu sau de facultate, aşa că unii tineri preferă să-l plătească.

Cum se obţine un certificat ECDL

Potrivit site-ului ECDL, pentru liceeni, există două tipuri de cursuri: ECDL PROFIL START BAC şi ECDL PROFIL BAC, care au aceeaşi recunoaştere internaţională şi valabilitate nelimitată ca oricare alt tip de certificare ECDL. Permisul se obţine în urma promovării a şase module fixe obligatorii: Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar, Baze de date, Prezentări. Conform site-ului ECDL România, taxa de înscriere este de 110 lei plus TVA, iar taxele pentru elevi, studenţi, șomeri, persoane cu dizabilități şi pensionari sunt de câte 7 lei plus TVA. Costul instruirii variază de la centru la centru, în directă corelare cu numărul de module pentru care se face instruirea şi cu numărul de ore alocat instruirii. Potrivit directorului de Marketing şi Comunicare al ECDL România, Irinuca Văduva, taxele de examinare sunt cuprinse între 16 şi 50 de lei/modul, acestea fiind singurele taxe care diferă de la un centru de atestare la altul. Din informaţiile noastre, aceste taxe ajung şi la 100 de lei/modul. La aceste sume se adaugă taxa de înscriere, care pentru liceeni este de 110 lei. Aşadar, obţinerea unui certificat ECDL costă de la 188 de lei în sus. Văduva declară că certificatul ECDL PROFIL BAC se aliniază programei TIC pentru clasa a IX-a şi a X- a, astfel încât un elev nu ar avea nevoie de cursuri, ci poate alege doar să dea examenul de certificare. „Cursurile nu sunt obligatorii. Programa pentru obţinerea Permisului ECDL corespunde materiei pe care elevii de liceu o parcurg în cadrul orelor de TIC din programa şcolară pentru clasele a IX-a şi a X-a. Astfel, liceenii pot să se pregătească chiar în cadrul orelor de la şcoală pentru obţinerea unei certificări”, a spus directorul de Marketing şi Comunicare al ECDL România.

Istoricul ECDL România

Potrivit site-ului, ECDL România este operatorul naţional al Fundaţiei ECDL, cu o reţea de peste 700 de centre de instruire şi testare acreditate în toată ţara. În reţeaua de Centre de Testare Acreditate ECDL se regăsesc instituţii de învăţământ (universităţi, licee, şcoli), centre de pregătire pentru administraţie şi centre de pregătire profesională din toate oraşele mari ale ţării. Istoria conceptului ECDL începe în 1995, când Consiliul European al Societăţilor Informatice Profesionale (Council of European Professional Informatics Societies- CEPIS) a creat un grup de lucru susţinut de Comisia Europeană, care să analizeze modalităţile de dezvoltare a nivelurilor de alfabetizare digitală în Europa. Noul program de certificare a fost lansat ca European Computer Driving Licence (ECDL) în Suedia în august 1996. Un an mai târziu, în 1997, s-a înfiinţat ECDL Foundation, iar din 1999 a depăşit graniţele Europei. În 2002, s-a înfiinţat ECDL ROMANIA, care a ajuns să înscrie până acum peste 270.000 de persoane la nivel naţional, eliberând circa 210.000 de permise ECDL. „Nu toţi candidaţii reuşesc să treacă testele”, explică Irinuca Văduva. Pe plan internaţional, ECDL a atins cifra de 14 milioane de candidaţi din 150 de ţări şi 24.000 de centre de testare acreditate.

Nivelurile de competență digitală ECDL

  •  „utilizator experimentat”, pentru candidații care au obținut Permisul ECDL PROFIL BAC, dar şi pentru cei cu Permisul ECDL Complet.
  • „utilizator avansat”, pentru candidații care au obținut Permisul ECDL PROFIL START BAC,
  • „utilizator de nivel mediu”, pentru candidații care au obținut Permisul ECDL START,

Permisele ECDL PROFIL START BAC şi ECDL PROFIL BAC se obţin în baza unei Serii de înscriere generală unică ECDL. Permisele ECDL

Te-ar putea interesa și: