În martie, au beneficiat de acest ajutor social 3.697.516 copii. Cei mai mulți beneficiari erau înregistrați în București—316.342 și în județele Iași — 178.756, Suceava — 142.489, Bacău — 134.019 și Constanța — 130.987. La finele lunii martie erau suspendați de la plată 134.836 beneficiari, cei mai mulți din București — 9.460, Iași — 7.034, Suceava — 6.643, Timiș—5.620, și Dolj — 5.459.

De asemenea, în a treia lună a anului au fost efectuate alte plăți (restanțe, reluări în plată, plăți neachitate, corecții etc) în contul acestui beneficiu în sumă de 15,109 milioane lei.

Alocația are caracter universal și este acordată copiilor în vârstă de până la 18 ani, precum și tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învățământului liceal sau profesional, până la terminarea acestora.

Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, cu modificările și completările realizate anterior lunii iunie 2015, a prevăzut că, pentru copiii în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului care este încadrat într-un grad de handicap, alocația de stat se acordă în cuantum de 200 lei/lună/copil. Începând din iunie 2015, conform Legii nr.125/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative, cuantumul alocației pentru copiii care nu au un handicap și au vârsta mai mare de 2 ani a devenit 84 lei, iar cuantumul alocației de stat pentru copilul încadrat într-un grad de handicap a devenit 200 lei.