Ieșirea la pensie anticipat se poate face cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare (63 de ani pentru femei, 65 de ani pentru bărbați), dacă persoana în cauză a realizat un stagiu de cotizare cu cel puțin 8 ani mai mare decât stagiul complet de cotizare. Totodată, pensia anticipată parţială se cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare, precum și celor care au depășit stagiul complet de cotizare cu până la 8 ani.

Și totuși, la pensionarea anticipată și la cea parțial anticipată nu se iau în calcul câteva perioade. Explicațiile leam primit de la Casa Națională de Pensii Publice.

– Întrebare: Care sunt perioadele asimilate, care nu se au în vedere la acordarea pensiei anticipate?

– Răspuns: La determinarea stagiului de cotizare în vederea acordării pensiei anticipate și a celei anticipate parţial NU se au în vedere perioadele în care asiguratul:

● a beneficiat de pensie de invaliditate;

● a urmat cursurile de zi ale învățământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu diplomă;

● a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat.

Dacă nu știați…

Stagiul de cotizare reprezintă perioada de timp pentru care s-au datorat contribuții de asigurări sociale la sistemul public de pensii, precum și cea pentru care asigurații cu declarație individuală de asigurare sau contract de asigurare socială au datorat și plătit contribuții de asigurări sociale la sistemul public de pensii.

Te-ar putea interesa și: