Este vorba despre pensionarii sistemului public de pensii ale cãror drepturi de pensie au fost stabilite potrivit legislației anterioare datei de 1 ianuarie 2011, care au desfășurat activități în locuri de muncã încadrate în grupa I și/sau grupa a II-a de muncă potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, respectiv activități în locuri de muncă încadrate în condiții deosebite și/sau condiții speciale, și care nu au beneficiat de majorarea punctajelor anuale.

 

Aceste persoane beneficiazã de o creștere a punctajelor anuale realizate în aceste perioade, dupã cum urmeazã:

 

  1. cu 50% pentru perioadele în care au desfãșurat activități în locuri de muncă încadrate în grupa I de muncă sau în locuri de muncă încadrate în condiții speciale;
  2. cu 25% pentru perioadele în care au desfășurat activități în locuri de muncã încadrate în grupa a II-a de muncă sau în locuri de muncã încadrate în condiții deosebite.

De aceastã majorare beneficiază doar pensionarii ale cãror drepturi de pensie s-au deschis anterior datei de 1 ianuarie 2011 și pentru care, la deschiderea drepturilor inițiale de pensie, conform legii, a fost utilizat un stagiu de cotizare mai mic decât cel utilizat pentru  restul pensionarilor. Din acest motiv, conform prevederilor legale în vigoare la acel moment, nu au beneficiat de majorarea punctajelor anuale pentru perioadele de activitate încadrate în grupa I și/sau grupa a II-a de muncã potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, respectiv activitãți în locuri de muncă încadrate în condiții deosebite și/sau condiții speciale, dupã data de 1 aprilie 2001.

De asemenea, având în vedere că recalcularea acestor categorii de pensii se realizeazã, potrivit legii, pe o perioadã de 24 de luni, actul normativ adoptat astăzi stabilește etapele de plată a drepturilor de pensie recalculate.

 

Recalcularea drepturilor de pensie se realizează, din oficiu, iar drepturile de pensie recalculate se plătesc în etape, astfel:

 

  1. În luna iulie 2017, în cazul persoanelor ale cãror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1990-31 martie 2001 inclusiv;
  2.  În luna decembrie 2017, în cazul persoanelor ale cãror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 aprilie 2001-31 decembrie 2010 inclusiv.

 

Drepturile de pensie recalculate se cuvin și se plătesc începând cu data de 1 ianuarie 2016, conform legii.

În situația în care, în urma recalculării, rezultă un punctaj mediu anual mai mic, se menține punctajul mediu anual și cuantumul aferent aflat în plată sau cuvenit la data recalculării.