Doamna Ioana P. Din București a trimis redacției următorul mesaj: „Soțul meu e pensionat pe caz de invaliditate. Ne cheamă anual la revizuire. E normal? Care sunt condițiile în care legea ne impune să facem revizuirea?”

Potrivit legii, pensionarii de invaliditate sunt supuși revizuirii medicale periodic, în funcție de afecțiune, la intervale cuprinse între un an și 3 ani, până la împlinirea vârstelor standard de pensionare, la termenele stabilite de medicul expert al asigurărilor sociale sau de către comisiile centrale de expertiză medico-militară.

După fiecare revizuire medicală, medicul expert al asigurărilor sociale, respectiv comisiile centrale de expertiză medico-militară emit o nouă decizie medicală asupra capacității de muncă, prin care se stabileşte, după caz:

1) menţinerea în acelaşi grad de invaliditate; 2

) încadrarea în alt grad de invaliditate;

3) redobândirea capacităţii de muncă.

În situațiile 2 și 3, dreptul la pensie de invaliditate se modifică sau încetează începând cu luna următoare celei în care s-a emis decizia medicală asupra capacităţii de muncă, emisă în urma revizuirii medicale.

Pot pierde pensia

Atenție, neprezentarea, din motive imputabile pensionarului la revizuirea medicală atrage suspendarea plăţii pensiei începând cu luna următoare celei în care era prevăzută revizuirea medicală sau, după caz, încetarea plăţii pensiei, în condiţiile legii, notează reprezentanții Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP). De asemenea, revizuirea medicală se poate efectua și la cererea pensionarilor, dacă starea sănătății lor s-a ameliorat sau, după caz, s-a agravat.

Cine nu este obligat să meargă la revizuirea medicală

CNPP precizează și că nu mai sunt supuși revizuirii medicale periodice pensionarii de invaliditate care:

● prezintă invalidități care afectează ireversibil capacitatea de muncă;

● au împlinit vârstele standard de pensionare prevăzute de lege;

● au vârsta mai mică cu până la 5 ani față de vârsta standard de pensionare și au realizat stagiile complete de cotizare, prevăzute de lege.