Pensiile speciale intră la recalculare. Ar putea primi și mai mulți bani

Pensiile speciale intră la recalculare. Ar putea primi și mai mulți bani Sursa foto: Arhiva EvZ

Pensiile speciale vor fi recalculate, iar acest proces va ține cont de mai multe condiții. Ministerul Justiției a lansat în dezbatere un proiect privind revizuirea procesului de recalculare a pensiilor speciale obținute de către membrii instanței.

Sunt incluși judecători, procurori, magistrați-asistenți la Curtea Constituțională, precum și personalul specializat în domeniul juridic echivalat cu funcția de judecător sau procuror.

În propunerea de hotărâre sunt incluse regulile de implementare a prevederilor referitoare la pensiile de serviciu stipulate în Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor, precum și în Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale.

Pensiile speciale, recalculate. Ce reguli se vor urma

Conform prevederilor din articolul 11, persoanele cărora le-au fost emise decizii de pensionare până la data de 1 ianuarie 2024 au posibilitatea de a solicita recalcularea pensiei de serviciu la casa teritorială de pensii competente.

Ne puteți urmări și pe Google News

Această recalculare implică o majorare a cuantumului pensiei de serviciu cu 1% pentru fiecare an întreg care depășește vechimea de 25 de ani. În cazul în care la stabilirea inițială a pensiei s-a luat în considerare o vechime mai mare de 25 de ani, pensia de serviciu va fi majorată cu 1% pentru fiecare an întreg care depășește vechimea utilizată inițial la stabilirea pensiei.

„(2) În cazul persoanelor care îndeplinesc condiţiile pentru acordarea pensiei de serviciu până la data de 31 decembrie 2023 inclusiv (au cel puţin o vechime de 25 de ani în funcţiile prevăzute de lege), dar nu au decizii de pensionare sau nu au depus cerere de pensionare până la această dată, majorarea prevăzută la alin. (1) se aplică prin decizia de stabilire a pensiei de serviciu.

(3) Recalcularea prevăzută la alin. (1) nu se realizează prin modificarea bazei de calcul”, se mai arată în proiectul ce vizează pensiile speciale.

Pensiile speciale

Sursa foto: Arhiva EVZ

Recalcularea poate fi solicitată doar la eliberarea din funcție

(4) De asemenea, recalcularea conform acestui articol poate fi cerută numai în momentul eliberării din funcție prin decret al Președintelui României sau printr-un act administrativ de eliberare din funcție.

Casa de pensii competentă va emite o decizie de recalculare doar în privința cuantumului pensiei de serviciu, având la bază o adeverință conform articolului 7 alineatul (4), aplicată în mod corespunzător.

Această adeverință va reflecta vechimea acumulată în plus până la data eliberării din funcție. În comparație cu cea luată în considerare la momentul deciziei inițiale de pensionare, conform modelului stabilit în anexa nr. 12.

Documentul-tip menționat în această anexă este emis exclusiv pentru cei care au avut o decizie anterioară de stabilire a pensiei de serviciu.

Conform articolului 12, în cazul în care persoanele menționate la articolul III alineatul (2) și (3) din Legea nr. 282/2023 nu sunt eliberate din funcție după ce pensia de serviciu a fost stabilită datorită îndeplinirii condiției de vechime de cel puțin 25 de ani în funcțiile specificate în legislația anterioară datei de 1 ianuarie 2024, ele pot continua să își desfășoare activitatea.

Pensiile speciale

Sursa foto: Arhiva EVZ

Dacă aceștia beneficiază de o indemnizație de încadrare brută lunară sau de sporuri mai mari decât cele luate în considerare la stabilirea pensiei de serviciu, ca urmare a promovării, ocupării unei funcții de conducere sau a altor funcții care implică un nivel superior de salarizare, aceștia pot solicita recalcularea pensiei de serviciu la momentul eliberării din funcție.

Această recalculare va ține cont de vechimea și baza de calcul avute în ultima lună de activitate înainte de depunerea cererii de recalculare.

Pensiile speciale vor fi recalculate doar la cererea persoanei îndreptățite

Conform proiectului privind pensiile speciale, Casa teritorială de pensii competentă va emite o decizie de recalculare a pensiei de serviciu, având la bază o adeverință conform articolului 7 alineatul (4), aplicată în mod corespunzător în funcție de situația persoanei îndreptățite la momentul recalculării.

Acest proces va urma modelul stabilit în anexa nr. 13.

„(5) Recalcularea pensiei de serviciu în condițiile prezentului articol se face doar în baza cererii persoanei îndreptățite, depuse la casa teritorială de pensii competentă”.