Evenimentul Zilei > EVZ Play > ?edin?? de mobilizare la ARD. MRU a lipsit, explicând: Azi nu fac politic?
?edin?? de mobilizare la ARD. MRU a lipsit, explicând: Azi nu fac politic?

?edin?? de mobilizare la ARD. MRU a lipsit, explicând: Azi nu fac politic?

Liderii PDL s-au reunit ast?zi într-o ?edin?? de Colegiu Director, pentru a stabili strategia pentru ultima s?pt?mân? de campanie ?i pentru a li se prezenta rezultatele ultimului sondaj CSOP. La reuniune au fost invita?i ?i al?i lideri ai ARD, dar nu to?i ?i-au g?sit timp.

Conform unor surse democrat-liberale, rezultatele celui mai recent sondaj CSOP arat? c? USL are în jur de 48%, în timp ce ARD ar avea 23%. PP-DD are 14%, ceea ce i-a cam deprimat pe liderii prezen?i la ?edin??. ?eful campaniei electorale a ARD, Adriean Videanu, i-a consolat îns?, spunând c?, la fiecare campanie, democrat-liberalii au crescut cu câte 3% pe final de campanie, iar adversarul a sc?zut cu 3%. 
Alte date din sondaj arat? c? premierul Victor Ponta întrune?te numai 24% opinii pozitive, în timp ce pre?edintele Traian B?sescu a ajuns la 20%.
De altfel, la finalul ?edin?ei, pre?edintele PDL Vasile Blaga a prezentat ?i el public cifrele sondajului, spunând c? gradul de cunoa?tere al ARD a ajuns la 86%. La începutul campaniei, democrat-liberalul Ioan Oltean declarase c? numai 40% dintre aleg?tori cunosc ini?ialele ?i sigla Alian?ei.
MRU: "Azi mai pu?in? campanie ?i mai mult? ?coal?"
De la ?edin?? au lipsit lideri locali, angrena?i în campanie, dar ?i pre?edintele For?ei Civice, Mihai R?zvan Ungureanu, de?i, de la constituirea ARD, acesta a mai fost prezent la asemenea întruniri, în calitate de invitat. Ast?zi, îns?, acesta a absentat, For?a Civic? fiind reprezentat? de ?tefan Pirpiliu, recent plecat din PDL. S? fi venit Ungureanu, lucrurile ar fi evoluat interesant, în contextul în care zilele trecute a avut loc un schimb de replici între Blaga ?i Cezar Preda, pe de o parte, ?i MRU pe de alta, cei dintâi repro?ându-i fostului premier c? nu se implic? suficient în campanie, cel din urm? replicând c? se va clona.
Ungureanu a lipsit îns?. O explica?ie a venit pe Facebook. "Azi, mai pu?in? campanie ?i mai mult? ?coal?: doi dintre doctoranzii mei î?i sus?in lucr?rile ?i sunt lâng? ei", a scris Ungureanu. "Ca profesor ?i conduc?tor al unor lucr?ri de doctorat, ?tiu cât? munc? st? în spatele acestor teze. Doctoranzii mei au muncit ani de zile pentru aceste lucr?ri, spre deosebire de al?ii care ?i-au ob?inut titlurile prin plagiat. Uitându-m? la ei, realizez c? un doctorat înseamn?, totu?i, foarte mult. România are înc? viitor".
În lipsa sa, democrat-liberalii i-au transmis lui Pirpiliu, ca ?i liderului Noii Republici, Mihail Neam?u, c? ar vrea s?-i vad? mai activi în campanie pe liderii na?ionali ai forma?iunilor componente ale ARD. Surse democrat-liberale declar? c? nemul?umiri pe aceast? tem? ar fi ?i în teritoriu, unde candida?ii For?ei Civice nu sunt destul de implica?i.
MRU: "Nu c?uta?i motive unde nu exist?"
Dup? ?edin??, Mihai-R?zvan Ungureanu a revenit cu noi preciz?ri în leg?tur? cu absen?a sa de la Colegiul Director al PDL.  "Nu c?uta?i motive acolo unde ele nu exist?. Doctoranzii mei au muncit ani de zile pentru aceste lucrari, spre deosebire de al?ii care ?i-au ob?inut titlurile prin plagiat," declar? acesta, într-un comunicat de pres?.
Liderul ARD mai spune c? informa?iile privind neîn?elegerile dintre el ?i liderii PDL sunt dezinform?ri. "Se tot încearc?, de ceva vreme, manipularea opiniei publice în sensul c? ar exista anumite fisuri in conducerea Alian?ei. Celor care se str?duie în acest sens le spun c? î?i pierd timpul ?i le recomand s? î?i îndrepte aten?ia c?tre chestiunile serioase pe care le discut?m în campanie ?i c?tre solu?iile pe care le oferim la problemele cet??eanului," a mai precizat Mihai-R?zvan Ungureanu.

CITI?I ?I:

  • MRU: O s? m? CLONEZ în 3,4,5 exemplare s? fiu ?i la TV ?i în campanie
Publicat in categoriile: EVZ Play
Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Google News
Accesează: