Comisia parlamentară înființată prin hotărârea birourilor permanente va avea 21 de membri şi este împuternicită să facă audieri şi să ceară autorităţilor şi instituţiilor publice, oricăror structuri de specialitate ale statului, altor entităţi publice sau private, precum şi cetăţenilor să îi pună la dispoziţie date, informaţii şi materiale necesare şi utile pentru clarificarea obiectivelor sale.

Aceasta și-a propus să atingă mai multe obiective menite să clarifice felul în care Guvernul Orban s-a ocupat de gestionara situației de urgență. Astfel, va fi analizată eficiența măsurilor de informare, verificare și monitorizare epidemiologică a cetăţenilor români care s-au întors în țară din zonele de risc, începând de la declanşarea epidemiei de coronavirus.

De asemenea, va cerceta modul în care s-au fundamentat şi elaborat ordonanţele militare pe perioada stării de urgenţă, precum şi mijloacele de informare care au stat la baza fundamentării şi elaborării acestora. Un alt aspect ce va fi avut în vedere de parlamentari este verificarea achiziţiilor de materiale sanitare, medicamente şi alte produse folosite pentru limitarea răspândirii virusului, precum şi la diagnosticarea şi tratarea persoanelor susceptibil a fi infectate cu acesta.

Alte obiective ale comisiei sunt analiza situaţiei epidemiologice în principalele focare de infecţie, determinarea cauzelor care au dus la apariţia acestora, precum şi analiza măsurilor care au fost luate pentru punerea acestora sub control. În atenția acesteia se va mai afla și modul în care au fost alocate sume din bugetul de stat pentru asigurarea de materiale şi substanţe necesare limitării efectelor răspândirii şi respectiv tratării infectării cu COVID- 19.

În acest context vor fi analizate măsurile privind înregistrarea şi plata activităţilor de telemuncă, şomaj tehnic şi a acţiunilor vizând menţinerea locurilor de muncă, precum şi a asigurării alocărilor bugetare necesare susţinerii economiei.

Prin hotărârea prin care a încuviințat prelungirea stării de urgență, adoptată la jumătatea lunii aprilie, Parlamentul a solicitat Guvernului să-i prezinte rapoarte periodice cuprinzând măsurile adoptate sau preconizate pentru prevenirea şi combaterea epidemiei COVID-19.

De asemenea, prin actul normativ s-a stabilit că în termen de 60 de zile de la încetarea stării de urgenţă, Curtea de Conturi va efectua un control al modului de gestionare a resurselor publice în această perioadă şi va prezenta un raport cuprinzând cele constatate, concluzii şi propuneri, în condiţiile prevăzute de Constituţia României.