“Azi, putem spune că prin investițiile realizate, stațiunea poate să folosească avantajele oferite de potențialul său turistic natural, prin modernizarea și diversificarea ofertei turistice de care dispune și, implicit creșterea numărului anual mediu de turiști care vizitează stațiunea cu 15”, a declarat primarul stațiunii, Florinel Constantinescu, potrivit Agerpres.

Proiectul a fost finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 — Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, Domeniul de intervenție 5.2 — Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterii calității serviciilor turistice.

Valoarea totală a proiectului a fost de 10.496.741,58 lei, reprezentând costurile eligibile, costurile neeligibile și TVA. Valoarea totală eligibilă a fost de 7.614.462,49 lei, din care 6.877.382,52 lei reprezintă asistența nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, 580.983,49 lei reprezintă contribuția de la bugetul național și 156.096,48 lei reprezintă contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile, iar perioada de implementare de 43 luni.