Evenimentul Zilei > Actualitate > Ordin dat de Guvern. Ce reguli se vor respecta pe litoralul românesc
Ordin dat de Guvern. Ce reguli se vor respecta pe litoralul românesc

Ordin dat de Guvern. Ce reguli se vor respecta pe litoralul românesc

Operatorii economici sau administratorii plajelor de la Marea Neagră trebuie să amplaseze la loc vizibil regulamentele de acces şi de comportament pe plajă şi să asigure măsuri pentru respectarea unei distanţe de doi metri (stânga/dreapta, faţă/spate) între şezlongurile care sunt utilizate de persoane din familii diferite, se arată în Ordinul privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile de operare a plajelor turistice.

Măsurile de protecţie a turiştilor incluse în Ordinul comun emis de Ministerul Sănătăţii (MS), Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului (MEAT) şi Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) mai prevăd ca administratorii să asigure accesul pe plajă în limitele de capacitate adoptate, cu menţinerea distanţei fizice, descurajarea aglomerării şi limitarea adunărilor mari.

De asemenea, pentru atingerea obiectivelor de reducere a riscului de transmitere a infecţiei cu virusul SARS-CoV-2, administratorii plajelor trebuie să adopte măsuri pentru: restricţionarea accesului la plajă dacă limitele de capacitate stabilite sunt depăşite şi distanţa fizică nu poate fi menţinută; asigurarea accesului prin puncte de intrare clar semnalizate; stabilirea de culoare unidirecţionale, separate, de intrare şi de ieşire; rezervarea utilizării plajei pe anumite perioade de timp se face prin intermediul unui sistem de rezervare online sau telefonic şi/sau adoptarea de ore strategice de funcţionare sau criterii de închidere flexibile; colaborare cu forţele de ordine pentru redirecţionarea sau devierea vehiculelor/persoanelor, dacă este atinsă capacitatea maximă stabilită; limitarea numărului de angajaţi care interacţionează cu turiştii.

Ordinul pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile de operare a plajelor turistice include în total 22 de măsuri de protecţie a turiştilor.

Astfel, se mai menţionează în document ca accesul în zonele adiacente interioare (de exemplu zone de schimbare, vestiare, toalete) trebuie să respecte regulile de distanţare fizică; trebuie să se menţină o distanţă de cel puţin doi metri între persoane (inclusiv angajaţii) în orice moment, excepţie fiind membrii aceleiaşi familii sau dacă siguranţa activităţii de bază necesită o distanţă mai scurtă (de exemplu, ridicarea echipamentelor grele); amenajarea zonelor de lucru (de exemplu scaune pentru salvamari, turnuri), astfel încât cei care prestează servicii pe plajă să stea distanţaţi la cel puţin 1,5 metri; instalarea unor bariere fizice la punctele de plată, cu amplasarea lor între spaţiul rezervat personalului care îşi desfăşoară activitatea în unitate şi turişti.

De asemenea, măsurile prevăd ca servirea clienţilor să se facă de personalul care îşi desfăşoară activitatea pe plaja concesionată, fără deplasarea clienţilor în punctele de servire şi evitarea, pe cât posibil, de a servi produse neambalate.

În cazul plajelor neconcesionate, administraţia publică locală va răspunde de menţinerea regulilor de distanţare fizică şi evitarea formării de aglomerări, se menţionează în document.

Potrivit sursei citate, pentru protecţia turiştilor, administratorii plajelor trebuie să semnalizeze distanţele corespunzătoare cu delimitarea vizibilă a sensului pentru zonele de intrare şi ieşire, pentru a controla prezenţa/densitatea utilizatorilor; echipamentul de plajă (de exemplu, scaune, şezlonguri, umbrele) trebuie folosit individual, fără ca aceste echipamente să fie partajate între persoane care nu sunt membri de familie; înainte şi după fiecare utilizare echipamentele de plajă (de exemplu scaune, şezlonguri, umbrele) vor fi curăţate şi dezinfectate cu produse biocide avizate; toaletele de pe plajă trebuie asigurate cu consumabile adecvate pentru respectarea igienei: apă, săpun, dezinfectant cu cel puţin 60% alcool, prosoape de hârtie şi coşuri de gunoi fără atingere. Se va asigura curăţarea şi dezinfecţia frecventă a acestora; suprafeţele atinse frecvent trebuie curăţate şi dezinfectate.

„Nu sunt permise activităţi sportive sau de agrement decât în spaţii special amenajate cu acest scop, cu limitarea numărului de persoane care nu aparţin aceleiaşi familii”, se mai arată în ordin.

Nu în ultimul rând, administratorii plajelor „se asigură că normele de distanţare fizică sunt aplicate în mod eficient şi că se evită pe cât posibil interacţiunea fizică cu şi între clienţi; se asigură că personalul care îşi desfăşoară activitatea în unitate, după caz, va purta mască; asigură dispozitive şi produse biocide avizate necesare dezinfectării mâinilor turiştilor şi informarea acestora cu privire la modul de utilizare; asigură şezlonguri pentru fiecare persoană, precum şi dezinfectarea acestora după fiecare persoană”, se precizează în documentul menţionat.

La Secţiunea 1 – Cerinţe speciale privind măsurile specifice sanitare, economice şi cerinţe pentru operarea plajelor turistice, ordinul prevede ca operatorii economici sau administratorii, după caz, din sectorul plajelor turistice, înainte de reluarea activităţilor, să respecte următoarele obligaţii: verificarea stării de întreţinere a tuturor spaţiilor, facilităţilor, echipamentelor; revizuirea planurilor şi procedurilor de igienizare, dezinfecţie şi de autocontrol pentru creşterea frecvenţei acestor operaţiuni; asigurarea de dispozitive şi produse biocide avizate necesare dezinfectării mâinilor personalului lucrător, a spaţiilor, facilităţilor, echipamentelor şi ustensilelor utilizate; igienizarea şi dezinfecţia cu substanţe biocide avizate a tuturor spaţiilor, facilităţilor, echipamentelor, a grupurilor sanitare utilizate de personalul care îşi desfăşoară activitatea în unitate din cadrul operatorilor economici sau al administratorilor, după caz, şi a celor utilizate de turişti.

La aceeaşi secţiune se cere reinstruirea sub semnătură a personalului care îşi desfăşoară activitatea în unitate cu privire la regulile generale de igienă ce trebuie respectate la nivelul unităţilor, inclusiv asupra măsurilor suplimentare în ceea ce priveşte prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2. La intrarea în unitate se va face un triaj observaţional al angajaţilor (accesul personalului cu semne vizibile de infecţie respiratorie va fi interzis), se va asigura supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor prin încheierea de către medicul de medicina muncii a fişelor de aptitudini pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în unitate etc.

„La finalizarea măsurilor luate înainte de demararea activităţii, operatorii economici sau administratorii, după caz, sunt obligaţi să păstreze la nivelul unităţii documente prin care să se demonstreze că au fost implementate măsurile prevăzute la alin. (1) lit. a) – g). Aceste documente vor fi puse la dispoziţia organelor de control ori de câte ori se solicită”, se precizează în document. .

Potrivit sursei citate, personalul de specialitate din cadrul MEAT, ANPC, MMAP va adopta planuri de verificare a modului în care sunt respectate şi aplicate măsurile prevăzute în prezenta normă, în conformitate cu domeniul de competenţă al fiecărei părţi, stabilit prin legislaţia specifică în vigoare.

„Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 5 atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, după caz, în condiţiile art. 65 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (…)”, se mai spune în Ordin.

Cele trei instituţii care au emis ordinul se vor informa reciproc cu privire la orice informaţie deţinută ca urmare a controalelor oficiale, legată de existenţa unei neconformităţi faţă de prevederile prezentei norme care nu intră în domeniul propriu de competenţă.

„În situaţia în care într-o localitate evoluează focare extinse de COVID-19, se suspendă activităţile de operare a plajelor turistice, în conformitate cu decizia centrului de coordonare şi conducere a intervenţiei judeţean/al municipiului Bucureşti. Măsurile aplicate în conformitate cu prezenta normă nu exonerează operatorii economici şi administratorii plajelor de la respectarea celorlalte cerinţe prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi/sau a normelor generale în vigoare privind măsurile
de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2”, se menţionează în dispoziţiile finale ale documentului.

Ordinul pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile de operare a plajelor turistice a fost publicat luni în Monitorul Oficial.