Acum vor s? stabileasc? un nou record. De la mic la mare, b?rba?i, femei, tineri, penticostali, bapti?ti ?i ortodoc?i deopotriv?, m?rgineni s-au adunat ?i lucrez? de zor s? ridice din temelii dou? gospod?rii distruse în totalitate în urma unui incendiu, sâmb?ta trecut? (10 noiembrie).

Casele au ars de la un scurt circuit electric, opt oameni r?mânând în prag de iarn? f?r? un acoperi? deasupra capului.

S?tenii din Margina au înv??at lec?ia cu reac?ia autorit??ilor, a?a c? s-au pus singuri pe treab?. Au adunat bani, materiale de construc?ie ?i au reu?it într-o s?pt?mân? s? ridice alte dou? case în locul celor f?cute scrum.

Zi de zi sunt la lucru aproximativ 30 de s?teni. „Se lucreaz? de luni diminea??, de la prima or?, într-un ritm accelerat”, explic? Arcadie Boicu, unul dintre m?rgineni, reprezentantul penticostalilor din comun?.

Al?turi de el, preotul ortodox Vasilic? Nicanor Leu?tean, este ?i el implicat sut? la sut? în reconstruirea gospod?riilor arse din temelii.

„To?i oamenii lucreaz? voluntar, particip? ?i cu dona?ii, avem bun?tatea oamenilor înst?ri?i cu firme, care au venit, ne ajut? ?i împreun? sper?m s? reu?im s? acoperim toate cheltuielile ?i în felul acesta s? ducem la bun sfâr?it ceea ce am început”, explic? preotul.

B?rba?ii lucreat?, iar femeile le fac de mîncare. Supe, sarmale, desert ?i cafea, este meniul unei zile obi?nuite de munc?.

Ileana Nichitean are 62 de ani, iar sâmb?ta trecut? ?i-a v?zut casa înghi?it? de fl?c?ri: „St?m în vecini. Ce necaz mai mare s? r?mâi la 62 de ani în drum… sper?m c? o s? ne ajute Dumnezeu, numai la Dânsul ne e n?dejdea ?i la oamenii care ne ajut?”.

Arcadie Boicu sper? ca în mai pu?in de o lun? s? termine cele dou? case, iar familiile respective s?-?i fac? s?rb?torile de iarn? acas?.

„La oricine se poate întâmpla treaba asta. Trebuie s? s?rim în ajutor. Se poate întâmpla oricui ?i la mine, ?i la altul, la oricare”, explic? unul dintre voluntari.

Nu este pentru prima oar? când s?tenii din Marginea se implic? cu mic cu mare în astfel de ac?iuni voluntare.

„Anul acesta am avut 15 case care au ars în incendii ?i toate s-au în?l?at cu o conlucrare a ortodoc?ilor cu penticostalii ?i bapti?tii, ceea ce este un lucru extraordinar”, explic? preotul Leu?tean.

Marginea, comuna cu aproape un sfert dintre localnici pleca?i la munc? prin toate col?urile lumii, a ajuns mai cunoscut? datorit? solidarit??ii localnicilor, decât prin ceramica neagr? sau ol?ritul care i-au dus faima în întreaga lume.