În comunicatul emis de aceasta, se menționează că Înregistrarea în evidențele contabile a facturilor false este o practică frauduloasă care generează consecințe negative atât în plan economic cât și social.

Printre cele mai frecvente forme de manifestare ale acestui flagel, inspectorii antifraudă au identificat:
–    achiziții fictive în scopul diminuării bazei impozabile, a căror consecință este prejudicierea bugetului general consolidat
–    facturi utilizate pentru justificarea unor bunuri achiziționate fără documente legale,
–    facturi utilizate pentru justificarea decontării unor cheltuieli de către asociati/angajați
–    achizitii fictive in scopul obtinerii de lichiditati  utilizate de catre asociati/administratori la plata muncii subdeclarate/nedeclarate, in acte de coruptie etc.
Potrivit Direcției Antifraudă, în perioada de documentare au fost identificate și a fost construită „harta relațională a tuturor firmelor implicate în acest fenomen (emitenți și beneficiari care au înregistrat în evidențe aceste documente)”.
În cadrul operațiunii „Apollo”, ambele categorii vor fi supuse unor verificări amănunțite de către inspectorii antifraudă, vor fi stabilite consecințele fiscale ale acestor practici și vor fi dispuse măsurile legale ce se impun, inclusiv sesizarea organelor de urmărire penală.

DGAF oferă și un exemplu de caz în care au fost utilizate facturi false

Astfel, „în perioada 2014-2015,  peste 3.200 companii au înregistrat în contabilitate facturi de peste 44 milioane lei, figurând a fi emise de firma FE SRL. Societatea a funcționat, și-a îndeplinit obligațiile declarative, însă nu a recunoscut tranzacțiile în cauză, identitatea acesteia fiind, în realitate, utilizată în fals de societăți din toate județele țării, cu obiecte de activitate variate, care au declarat achizițiile nereale către ANAF, diminuându-și obligațiile fiscale. Majoritatea dintre cele 3.200 de companii, au înregistrat achiziții fictive și de la alte societăți. În acest fel, într-un singur caz, doar în ce privește TVA, bugetul de stat a fost prejudiciat cu peste 10 milioane de lei”.