Proiectul  va intra în legislaţia naţională după ce va trece de Parlament.

Prin acest act normativ se va stabili cadrul legal pentru înființarea schemelor și fondurilor unor pensii suplimentare pentru salariați, numite pensii ocupaţionale

Documentul se va aplica la 30 de zile de la apariția în Monitorul Oficial.

De fapt, pensia ocupaţională este o pensie suplimentară care vine în completarea pensiilor acordate în cadrul sistemelor de pensii din România.

Pensia ocupațională va fi facultativă, schema de pensii va fi stabilită de fiecare angajator care vrea și poate (are capacitatea financiară) să ofere astfel de beneficii salariaților, iar un fond de pensii se va putea organiza doar la inițiativa unui administrator autorizat. La un astfel de fond vor putea participa angajații unei singure firme sau ai mai multora.

Pensia ocupaţională va fi formată din contribuția angajatorului și cea a salariatului.

Dacă va decide să ofere aceste pensii ocupaționale, un angajator va trebui să ofere pensia tuturor salariaților săi și să vireze contribuțiile necesare. De asemenea, angajatorul va putea stabili contribuții diferite pentru salariați, în funcție de vechime, funcție sau salariu.

De asemenea, salariatul nu va putea fi obligat să contribuie la fondul de pensii ocupaționale stabilit de angajator. Totodată, un angajator nu va putea reține bani pentru contribuțiile salariaților la un astfel de fond de pensii fără acordul scris al acestora.

Participanți la un fond de pensii ocupaționale vor putea fi toți cei care au venituri din salarii sau asimilate salariilor și care îndeplinesc condițiile stabilite pentru respectivul fond de pensii ocupaționale.

Potrivit proiectului legislativ, evidența banilor vărsați la un fond de pensii ocupaționale se va face pe conturi individuale, ceea ce va permite transferul oricărui participant la un alt fond de pensii ocupaționale sau facultative, fără ca acesta să fie nevoit să plătească penalități.

Aceste pensii suplimentare vor fi complet diferite de pensiile private și pensiile facultative, pentru care salariații deja contribuie.

Pentru a intra în vigoare, proiectul de lege trebuie să fie aprobat de deputați, promulgat de către șeful statului și publicat în Monitorul Oficial, potrivit avocatnet.ro