Firmele care desfăşoară activitate mai au o lună ca să depună bilanţurile pentru prima jumătate a anului. Sunt obligaţi să întocmească şi să depună raportările contabile la 30 iunie 2010 toţi operatorii economici, indiferent de forma de organizare şi forma de proprietate, a anunţat Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF). Nu trebuie să depună acest bilanţ firmele care nu au avut nicio activitate de când s-au înfiinţat până la 30 iunie.

Raportările contabile cuprind situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10), contul de profit şi pierdere (cod 20) şi date informative (cod 30). Documentele se depun la registratura administraţiei financiare sau la oficiile poştale.

Raportările contabile trebuie depuse pe suport magnetic, însoţite de documentele listate, semnate şi ştampilate. Actele trebuie însoţite de o copie de pe codul unic de înregistrare, precum şi o copie a balanţei de verificare a conturilor sintetice.

Amenzi usturătoare

Dacă nu completaţi corect prima pagină a formularului "Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii", riscaţi o amendă între 200 şi 1.000 lei, spune Luminiţa Hosu, de la Expert Star Consulting.

Dacă nu depuneţi raportările contabile listate semnate şi ştampilate sau declaraţiile, amenda este între 500 şi 1.500 lei pentru 15 zile de întârziere, 1.000-3.000 lei pentru 15-30 zile de întârziere şi 1.500-4.500 lei la peste 30 zile.