Fiecare elev împreună cu părintele sau tutorele său vor semna la începutul anului școlar un contract cu unitatea de învățământ prin care se obligă să respecte regulile școlii, se arată într-un proiect de act normativ referitor la regulamentul școlar al elevilor, pus în dezbatere publică pe site- ul Ministerului Educației.

Totodată, documentul prevede că elevii nu au voie să folosească telefonul mobil în timpul orelor de curs și nici să iasă din curtea școlii pe timpul pauzelor. „Sunt școli care sunt amplasate în zone considerate mai puțin sigure, însă în ceea ce privește liceele, consider că un elev de 16 ani își poate garanta securitatea singur. Știu că în Anglia nu ai voie să ieși din curtea școlii, dar acolo ai toate facilitățile în incintă. La noi, în cazul liceelor o astfel de prevedere mi se pare absurdă”, este de părere Eduard Mititelu, președintele Consiliului Național al Elevilor.

O altă prevedere restrictivă este, în opinia reprezentanților elevilor, aceea că nu sunt permise acțiunile de protest de niciun fel. Potrivit Articolului 157 din proiectul de act normativ, elevii, numiți și beneficiari primari ai educației, nu au voie „să organizeze sau să participe la acțiuni de protest care afectează desfășurarea activității de învățământ sau care afectează participarea la programul școlar” și nici „să blocheze căile de acces în spațiile de învățământ”.

„Sunt și situații în care ar trebui permis protestul. Sunt profesori care vin la școală sub influența alcoolului. Apoi, mai sunt și situații în care efectiv elevii nu vor să învețe cu un anumit profesor”, mai spune Eduard Mititelu.

Documentul mai prevede că elevii nu au voie să introducă în școală sau să difuzeze materiale care prin conținutul lor atentează la independența națională a țării, care cultivă violența și intoleranța. Țigările, alcoolul, drogurile, armele sunt și ele interzise atât în școală, cât și în afara ei. Nici petardele sau spray-urile lacrimogene paralizante nu sunt premise, la fel pocnitorile și brichetele.

Preavizul de exmatriculare, înmânat de diriginte

Măsura exmatriculării nu poate fi aplicată elevilor din învățământul obligatoriu, se mai spune în document. La 20 de absențe acumulate pe parcursul unui an școlar sau 15% din totalul orelor la o singură materie, dirigintele întocmește preavizul de exmatriculare pe care îl înmânează sub semnătură părinților sau elevului dacă acesta a împlinit 18 ani. Până acum, preavizul era trimis prin poștă.

La 40 de absențe, nota la purtare se scade sub 6 și exmatricularea devine efectivă. Părinții au dreptul să motiveze absențele elevului, dar nu mai mult de trei zile, iar în cazul în care absențele au o cauză medicală, scutirea trebuie adusă de elev la școală în maximum șapte zile de la revenirea la cursuri, în caz contrar absențele fiind considerate nemotivate.

Pe lângă multe interdicții, elevii au și anumite drepturi printre care acelea de a avea reprezentant în comisiile constituite la nivelul școlilor și de a contesta notele primite la lucrările scrise. În acest din urmă caz, contestația în primă instanță se face la profesorul care a acordat nota, după care la directorul școlii.

Conducătorul instituției școlare desemnează doi profesori de specialitate pentru a reevalua testul. Media notelor acordate de cei doi profesori constituie nota rezultată în urma reevaluării. Dacă diferența între nota dată de profesorul inițial și cea acordată de ceilalți doi e mai mică de un punct, contestația este respinsă. Sancțiunile în cazul nerespectării regulamentului sunt date în funcție de gravitatea faptei: de la observaţie individuală, mustrare scrisă, retragerea temporară sau definitivă a bursei, până la eliminarea de la cursuri pe o perioadă de treicinci zile, mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi şcoală sau din altă unitate de învăţământ preuniversitar, preavizul de exmatriculare, exmatricularea.

Alte interdicții pe care le au elevii

● Să deterioreze bunuri din patrimoniul unității de învățământ preuniversitar (materiale didactice și mijloace de învățământ, cărți de la biblioteca școlii, mobilier școlar, mobilier sanitar, spații de învățământ);

● Să distrugă documentele școlare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliu educațional;

● Să lanseze anunțuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul unității de învățământ;

● Să aibă comportamente jignitoare, de intimidare, discriminare și atitudini ostentative și provocatoare;

● Să jignească și să fie agresiv în limbaj și în comportament.