Începe Anul chinezesc al Câinelui de Pământ, verde ca jadul, care ține de la 16 februarie 2018 și până la 4 februarie 2019. În China, acum șase mii de ani, astrologia, astronomia şi religia făceau parte din acelaşi tot unitar. Preoţii taoişti au fost în mod particular atraşi de astrologie. Din nefericire evenimentele din perioada 4 000-3 000 înainte de Hristos, ne-au parvenit doar din documentele relativ tîrzii, din primii ani ai erei creştine, din timpul dinastiilor Han şi Tang. Astfel se pomeneşte de legenda fraţilor Shi şi Sho care, acum circa 6 000 ani, primesc din partea miticului împărat Yao sarcina să observe cerul şi să întocmească un calendar. Astrologul Imperial era o persoană importantă în China, un funcționar imperial. Îndatoririle sale sunt clar definite într-un document datat circa 200 înainte de Hristos:

 

Onorabilul domn trebuie să se ocupe cu observarea stelelor din ceruri, să ţină o înregistrare a schimbărilor şi mişcărilor Planetelor, Soarelui şi a Lunii, pentru a examina acţiunile lumii terestre cu obiectivul de a pronostica şansele bune, sau rele. Va împărţi teritoriile celor nouă regiuni ale imperiului, după cum aparţin respectivelor corpuri cereşti. Deoarece tot ce se află pe pămînt este în legătură cu stelele, prosperitatea sau nenorocirea domeniilor respective pot fi cunoscute. Va face pronosticuri în concordanţă cu ciclul de doisprezece ani al lui Jupiter asupra binelui sau răului din lumea terestră. Va determina din culoarea celor cinci feluri de nori, dacă vor fi inundaţii sau secetă, abundenţă sau foamete. Va trage concluzii analizînd cele douăsprezece feluri de vînturi asupra stării de armonie dintre cer şi pămînt şi va lua aminte la semnele bune şi rele ce rezultă din starea lor de acord sau dezacord”.

 

Cu toate că faţă de sumerieni, egipteni şi mai ales faţă de greci, chinezii nu foloseau geometria deductivă, analitică (grafia horoscopului, tema astrală), totuşi observarea cerului și a poporului pe care le practicau le-a permis dezvoltarea unei astrologii originale. Două trăsături diferenţiază astrologia chineză faţă de cea caldeeană, europeană. Dacă în general lumile antice împărţeau Universul în patru elemente: Pămînt, Aer, Foc şi Apă, chinezii au renunțat la elementul Aer și au subîmpărţit elementul Pămînt în Metal şi Lemn. Avem deci, un zodiac cu preponderență pământească, trei elemente se referă la corpul ceresc solid pe care locuim. Pare să fi fost singura civilizaţie umană care a considerat Lemnul ca o valoare permanentă în alcătuirea Lumii. Altă particularitate a gîndirii astrologice chinezeşti este conceperea Zodiacului ca un ciclu de doisprezece ani şi numirea celor doisprezece numai cu nume de animale.

 

Legenda spune că horoscopul chinezesc (zodiacul) a fost stabilit de însuşi Budha. Cu foarte mult timp în urmă, în pragul Anului Nou, care cădea întotdeauna la a doua Lună nouă, după echinocțiul de iarnă, Budha a hotărît să dea o nouă organizare a timpului, un nou calendar. De aceea a chemat la sfat toți oamenii și toate animalele, să le comunice hotărîrea sa. Ocupate cu sărbătorirea noului an, nu toate animalele au răspuns chemării, venind numai douăsprezece dintre ele. Primul a sosit agresivul şi grăbitul Şobolan, apoi truditorul Bivol. Pe urmele lor a apărut zîmbitorul şi curajosul Tigru, urmat de ruda sa, precauta Pisică (Iepure). Curînd au venit la întîlnire şi fabulosul Dragon, înţeleptul Şarpe, talentatul Cal şi Capra (Oaia) cea drăguţă. În urma lor au sosit imediat vesela Maimuţă şi mîndrul Cocoş. Ultimii au ajuns alergînd credinciosul Câine şi norocosul Porc. Budha i-a răsplătit, denumind cele 12 zodii anuale cu numele fiecăruia dintre animalele care au venit la chemarea sa, în ordinea sosirii lor. La sfârșit când totul fusese hotărât au venit și doisprezece oameni. Lor li s-a comunicat ceea ce a hotărât Budha și au fost primii 12 înțelepți ai Chinei, cei care vegheau și veghează și în prezent asupra păstrării tradiției și păzeau ca neamul să nu se risipească, sau să-și schimbe obiceiurile.

 

 

Chinezii foloseau în prognoză şi cometele pe care le considerau ca desprinse din cele şapte planete şi deci similare naturii planetei respective. Petele solare erau înregistrate cu minuţiozitatea caracteristică rasei, în relaţie cu prognozele asupra recoltelor.

 

Astrologii/astronomii chinezii au observat şi folosit şi stelele fixe, cărora le-au dat nume neobişnuite ca: Soarele Concubinei Imperiale, Carul Fantomă, Prinţul Imperial, Pivotul Cerului, Fata care ţese etc.

 

Putem afirma fără a greşi prea mult, că astrologia sumeriană, caldeeană, europeană şi chinezească (provenite poate dintr-o sursă legendară comună) constituie baza astrologiei moderne.

 

O moştenire la fel de importantă au lăsat-o „de trei ori iscusiţii astrologi ai Curţii imperiale a Fiului Cerului” – cum era numită dinastia chineza Han. Budismul şi o filozofie de viaţă înţeleaptă şi echilibrată au creat calendarul anual chinezesc cu o perioadă de 12 ani. Astfel, după calendarul chinezesc anul 2018 este anul Câinelui, eu spun alternativ și ca alintare Cățelului de Pământ, pozitiv. După cum spune Marele Maestru Ţu Kă Liu, considerat de mulţi ultimul înţelept Shaolin, mare maestru în kung-fu, dar şi în filosofie, poezie, caligrafie şi astrologie, ei bine, înţeleptul chinez spune că pe 16 februarie, la a doua Lună Nouă după Solstiţiul de Iarnă începe Anul Câinelui de Pământ, pozitiv, Verde ca Jadul. De ce de pământ și de ce verde? Pentru că există şi un ciclu al culorilor, de 12 de ani şi un alt ciclu al elementelor, de 5 de ani.  Chinezii sunt singurul popor care, pe lângă elementele primordiale, mitologice: foc, apă, pământ şi aer consideră lemnul, un al cincilea element esențial. 12×5=60. Putem lua în calcul și, așa trebuie, o perioadă de 60 de ani, din al 78-lea ciclu, din generația a 376-a.

 

Anul Cățelului de Pământ, verde ca jadul, este un an bun, prosper, un an al dragostei, un an al echilibrului și al naturii. Multă lume se va îndrăgostii, mai multă ca deobicei! Vor fi și nunți, dar și divorțuri, pentru că unde este Yang trebuie să fie și Yin.  Anul Cățelului 2018 este un an cu multă energie, an al schimbărilor rapide, nu întotdeauna bune, dar nu întotdeauna rele, până la urmă, în echilibru, al naturii, al mediului şi al dragostei, al pasiuniilor tumultoase, al trăirilor intense şi al iubirilor pătimaşe, culoarea este verde ca jadul, culoarea dragostei în codul chinezesc al culorilor anilor astrologici.

 

Dacă nu ne uităm în trecut, degeaba aşteptăm viitorul, spunea Confucius. Ani asemănători, cum se pare că va fi 2018 au fost, începând de la începutul secolul XX, anii: 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, iar din secolul XXI, anul 2006 – toţi aceşti ani sunt consideraţi în astrologia chinezească drept ani ai Câinelui, Cățelului, cum spune Marele Maestru Ţu Kă Liu și el are o droaie de căței, 17 cățeluși Shih Tzu, cățeii crizantemă. Să ne reamintim ce evenimente s-au întâmplat în aceşti ani şi o să ştim cam la ce să ne aşteptăm în 2018. La o primă vedere au fost un șir de ani relativ liniștiți, echilibrați, nu au fost ani de război mondial, sau de dezastre, cutremure importante în zone populate, de exemplu.

 

Considerând ciclul de 60 de ani, apare ca cel mai asemănător cu anul 2018, anul 1958. Și anul 1958 a fost un an al Cățelului de Pământ, pozitiv, Verde ca Jadul, dar cu dublu Lap Chum, trecerea la primăvară a fost bine marcată.  Să vedem ce a fost în acel an, 1958 și o să cam știm ce se poate întâmpla, calitativ, în anul Cățelului 2018, an asemănător cu anul Cățelului 1958.

1958, MCMLVIII, a început într-o zi de miercuri și la fel ca anul 2018 NU a fost un an bisect. Încă de la 1 ianuarie a început să funcționeze Comunitatea Europeană. Tot atunci se deschide și primul ”Carrfour”. Pe 4 ianuarie Sputnik 1 primul satelit al Pământului, lansat de sovietici cu un an înainte pe 4 octombrie, părăsește orbita joasă și intră în straturile dense ale atmosferei unde arde complet. La sfârșitul lui ianuarie a fost semnat la Washington ”Lacy-Zarubin Agreeement” pentru cooperare și schimburi culturale și științifice între SUA și URSS, un act diplomatic care a destins războiul rece. Insurecția din Alger îl readuce pe generalul De Gaulle la putere în Franța. Odată cu noua Constituție începe a V-a Republică. Pontificatul lui Ioan al XXIII-lea. În Italia începutul epocii Fanfani (1958-1963) care corespunde cu o dezvoltare explozivă, ”miracolul economic italian”. Începe criza politică a Berlinului cu ultimatumul adresat de URSS occidentalilor prin care li se acordă șase luni pentru a face din Berlinul de Vest un oraș liber, așa cum se stipulase în tratatul de la Potsdam. Fuziune între Egipt și Siria, care formează Republica Arabă Unită, prezidată de egiptanul Gamal Abdel Nasser. În Iraq lovitură de stat militară condusă de generalul Kassem, care răastoarnă dinastia hașemită și proclamă republica, cu sprijinul americanilor. În Liban începe războiul civil dintre musulmani și creștinii maroniți. Guineea respinge proiectul de comunitate franceză propus de Paris și devine republică independentă. Este ales președinte pe viață Sekou Toure, un dictator luminat, care conduce destinele țării până în anul 1984, cu toate încercările occidentalilor de a-l debarca. Mao Țe-Dun lansează ”Marele salt înainte” pentru ca să accelereze trecerea la comunism. Se infințează ”comunele populare” după modelul kibuțurilor evreiești, dar chinezii nu sunt iudei, așa că se înregistrează un eșec dureros ideologic și foarte scump plătit, economic. Dalai Lama fuge din Tibet, prost sfătuit de occidentali și devine salariatul CIA. Tibetanii nu i-au iertat niciodată liderului lor că i-a părăsit, prezența lui la Lhasa ar fi fost salutară și ar fi moderat influența chinezească. Mao Țe-Dun avea un mare respect pentru spiritualitatea tibetană, și pentru ierarhia de fier stabilită acolo, ca și pentru supunerea totală față de Dalai Lama, pe care dorea să le importe și în China populară. Polinezia franceză și alte insule se constituie în ”teritoriile de peste mări” devenind parte componentă, un fel de arondisment al Franței. Apare ”Societatea belșugului” de J.K. Galbraith, prima analiză critică a societății de abundență de produse și consum exagerat. Sunt publicate: ”Săptămâna Sfântă”, de L.Aragon, ”Memoriile unei fete cuminți” de S. de Beauvoir, ”Moderato Cantabile” un roman de M.Duras, ”Omul nostru din Havana” a lui Graham Green, ”Exodus” de Leon Uris și capodopera ”Ghepardul” roman de excepție a lui Tomasi di Lampedusa. Și filmele au fost bine reprezentate în anul 1958: ”Gigi”, ”South Pacific”, ”Vertigo”, ”Cat on the Hot Tin Roof”, ”The Vikings”, ”Eu, un negru”, ”Stângaciul” și ”Cenușă și diamant” capodopera lui A. Wajda. Apar Ștrumpfii în ”Johan și Pirlouit” de Peyo. Se lansează twist-ul care devine viral în anii 60. Firma olandeză DAF construiește primul automobil dotat cu un schimbător automat de viteze. URSS lansează primul spărgător atomic de gheață ”Lenin” iar SUA primul satelit artificial american. J.Dausset descoperă grupele de compatibilitate, care pot determina dacă o grefă de organ este, sau nu, acceptată de un organism anume. Ca urmare începe industria abjectă a procurării oraganelor de transplant, cu orice preț și prin orice modalități, deseori prin dispariții de persoane, sau asasinate la comandă.

Dar ceea ce consider eu foarte important pentru personalitatea anului Cățelului 1958, a fost Anul Geofizic Internațional. De fapt un an și jumătate, deoarece a început, în mod oficial, la 1 iulie 1957 și a durat până la 31 decembrie 1958, deci tot anul 1958. A fost prima inițiativă internațională a actualei civilizații de a studia Pământul. Au participat 67 de state importante cu excepția notabilă a Chinei care a găsit scuza cu Taiwan-ul, ca să-și acopere primitivismul tehnologiei, lipsa de mijloace și calitatea îndoielnică a echipamentului. Oameni, da, China a avut întotdeauna savanți, artiști, personalități de excepție, asta nu poate nega nimeni. Așa că China a participat, indirect, prin Academia de științe din Pekin, așa se numea pe atunci. Iar oamenii de știință chinezi au adus un aport însemnat la prelucrarea și interpretarea datelor culese de națiunile mai dezvoltate tehnologic, în anul 1958. Cei doi sateliți artificiali ai Pământului ”Sputnik 1” sovietic și ”Explorer 1”, american au fost lansați pentru culegerea de date geofizice, nu pentru cine știe ce rivalități militare și politice cum a fost prezentă situația în presa de stânga isterică, anarhistă, de joasă speță și a rămas așa în conștiința oamenilor. Nu a fost nicio ”cursă cosmică” ci neliniștea crescută a oamenilor de știință în fața creșterii nemăsurate a populației, a creșterii poluării, a acumulării termice și radioactive, și, mai ales, în fața experiențelor demente atomice. S-au făcut descoperiri importante, ca de exemplu cele trei centuri de radiații ale Pământului denumite după cel care a interpretat datele sateliților artificiali, J.A. Van Allen. Dar cel mai important lucru a fost constatarea că nivelul radioactivității de bază se dublase, față de începutul secolului XX când fusese măsurată de Marie Curie. În prezent este de trei ori mai mare. Ca urmare aproape zece mii de oameni de știință, mulți laureați Nobel, 9.235 de savanți, mai exact, au semnat o petiție internațională, adresată ONU prin care se cerea stoparea imediată a experiențelor atomice, care duceau la procese ireversibile de poluare, acumulare imensă de căldură și distrugerea straturilor atmosferei. Nimeni nu i-a ascultat, s-a continuat cu și mai mare intensitate distrugerea planetei, 5.567 de explozii atomice, nucleare, cu hidrogen, cobalt, cesiu, stronțiu tot ceea ce le treceau prin mințile lor demonice. Mai mult, au construit centrale atomoelectrice, o amenințare permanentă la adresa omenirii. Sunt dispozitive nucleare statistice, bombe cu explozie prelungită în timp, dar la cea mai mică greșeală, sau pur și simplu statistic, pentru că așa vor ele, pot exploda ca orice bombă nucleară. Sunt destule exemple, nu? În prezent sunt 449 de asemenea bombe atomice, mai multe construite în zone foarte populate, în plus sunt sub construcție încă 61 de asemenea atrocități. Se pare că omenirea vrea să asasineze cu orice preț Pământul. Și să se sinucidă. O să reușească pentru că nimeni nu o împiedică, extratereștrii sunt ocupați cu altceva, iar bunul Dumnezeu nici nu mai vrea să știe de noi, eșecurile magistrale ale creației sale, cee de a cincea civilzație umană. Destinul nostru este suma alegerilor, a deciziilor noastre.

Astăzi toată lumea dă sfaturi. Ce să mâncați, cu ce să vă îmbrăcați, ce mașină să aveți, ce casă să vă faceți, ce medicamente să luați, etc etc. Toate sunt promovări de vânzare, cineva vă vrea banii și o face în mod necinstit, dând sfaturi.

Sfatul, călăuzirea, îndrumarea, învățătura, povața, consiliul, cum vreți să numiți domniile voastre facerea de bine – trebuie să vă confere niște date care să conducă la mărirea calității vieții domniilor voastre, să vă ofere un suport ca să o duceți mai bine, să fiți pregătiți pentru încercările la care vă poate supune viața. Nu să vă ia banii! Să vă dea datele pe care să le folosiți domniile voastre, folosind Liberul Arbitru ca să luați cele mai bune hotărâri, decizii pentru dumneavoastră și cei dragi. Destinul este format din alegerile, deciziile noastre!

Ca să întocmesc acest horoscop chinezesc pe zodii, am citit cărți, vorba lui Elon Musk. Nu există programe bune de computer, cele câteva sunt de proastă calitate. Mi-au fost de mare folos indicațiile doamnei Suzanne White și lucrarea Maestrului Țu Kă Liu ”Shaolin Astrology”. Dar, am consultat și: Suzanne White, ”Chinese Chance” și ”The New Astrology”; Virgil Ionescu, ”Zodiacul Chinezesc”; Theodora Lau, ”Horoscopul Chinezesc”; Liu Xiang, ”Marele Horoscop Chinezesc”; Eulalie Steens, ”Astrologia Chineză”; Tian Feng-Lin, ”Horoscopul Chinezesc” și ultimul dar nu cel din urmă, Neil Somerville, ”Zodiacul Chinezesc 2018-2019, Anul Câinelui”.

Confucius spunea: binele se face întotdeauna numai de persoane bine intenționate!  În acest spirit am întocmit și eu sfaturile mele pentru Anul Cățelului de Pământ, pozitiv, Verde ca Jadul, care ține de la 16 februarie 2018 și până la 4 februarie 2019. Fiecare zodie conține șansele domniilor voastre de noroc, într-o jumătate de pagină, așa cum se prezintă rapoartele Președintelui Donald Trump. Și el născut în anul Câinelui, deci o să aibă un an foarte bun!

Ca să fiți siguri că știți în ce zodie chinezească sunteți născuți, mai ales cei născuți în luna ianuarie și începutul lui februarie, puteți consulta tabelul de aici http://www.chinese-astrology.co.uk/zodiactable.html.

Mai rămâne doar să vă urez:  Gong Xi Fa Cai! sau Gong Hey Fat Choy! – adică La Mulți Ani! în mandarină, respectiv în cantoneză!

 

 

 

ȘOBOLAN

Șobolanul nu se înțelege excelent cu Câinele. Dacă acest patruped blănos nu este decât o pisică maaare? – se întreabă omniprezentul Șobolan. Așa că în bunul spirit șobolănesc cele două animale se ignoră reciproc. Dacă Cățelul nu este prea flămând… Șobolanul este, însă, aprope în siguranță în anul Câinelui de Pământ, pozitiv, verde ca jadul. Nimeni nu-i vrea pielea pe băț, decât dacă este atacat de agresivul Șobolan. Șobolanul, în anul 2018 să nu exagereze… în nimic. Nici măcar în bani sau bogăție. Doar în sănătate și facerea de bine. Până în luna iunie este bine să nu facă nimic riscant, după aceea are mai mult noroc. Să încerce să fie mai apropiat de familie, de prieteni, de cei dragi – anul Câinelui de Pământ, verde ca jadul, este un an al iubirii, în primul rând al dragostei față de ai săi. Anul Câinelui îl ține pe dinamicul Șobo mereu în mișcare, căutând prilejuri și avantaje. Trebuie să fie răbdător și prudent. Să nu se supere dacă nu întâlnește multe oportunități, este anul Cățelului de Pământ, verde ca jadul… Dar, poate să se îndrăgostească de câte ori vrea el, separat sau concomitent!

 

TAUR (Boul, Bivolul)

În acest an al Cânelui de Pământ, Taurul este neliniștit și își face griji inutile. Norocul lui este mediu. Poate să plătescă din greu orice realizare importantă. Nu este imposibil că să fie obligat să muncească departe de casă, poate în străinătate, să se despartă de ai săi. Dar Cățelul, care are simțul dreptății și loialității foarte dezvoltat nu-l va lăsa pe muncitorul și modestul Taur să nu aibă rezultate, să se bucure și el. Sigur că Taurul va iubi mult în anul dragostei. Dar iubirea lui este nuanțată, împărțită între copii, părinți, pereche, frați, surori, rude de sânge. Și față de proprietățile lui. Taurul, în astrologia europeană semn de pământ, este în sincronicitate cu Câinele de Pământ. Amândouă semnele sunt animale domestice, benefice. Realizări medii, norocul este mediu, repet.

 

TIGRU

În anul Cățelului de Pământ, Tigrul are noroc.  Dar, nu trebuie să se apuce de construcții faraonice, sau de nu-știu-ce kabbală financiar-contabilă. Norocul nu este nici foarte mare, dar nici neglijabil! Tigrul are noroc, pur și simplu! Treburile și obligațiile se vor năpusti asupra curajosului Tigru. Trebuie să-și facă o foaie de parcurs, să se organizeze, să-și planifice munca și viața. Pe de altă parte aventurosul Tigru trebuie să aibă frânele sentimentale bine regalate, ca să nu se îndrăgostească de cine nu trebuie, adică de iubitoarele de bancomate. PlanurileTigrului în anul Câinelui de Pământ, pozitiv, verde ca jadul, pot fi realizate prein cooperare și sprijinul unor persoane influente, care îl pot ajuta dezinteresat pe îndrăznețul Tigru. Dezinteresat, în ziua de astăzi înseamnă că cei mari și tari nu-și vor cere, imediat, partea lor, ci vor fi eleganți. Perioadele cu șanse mari sunt lunile mai, august, septembrie și octombrie.

 

PISICA  (Iepurele)

Pisica în anul Câinelui? Așa-și-așa, după împrejurări! Unele Pisici vor avea noroc, altele nu! În orice caz Pisica trebuie să-și vadă de ale ei. Să păstreze status quo. Anul Câinelui de Pământ, verde ca jadul, este un an în care Pisica trebuie să nu riște, să nu se apuce de nimic foarte nou. Proiectele lăsate fără finalizare în trecut, pot deveni, din nou interesante. Nu este un an bun pentru investiții mari și schimbarea domiciliului. Sau toate acestea vor fi făcute cu un consum foarte mare de energie și bani. Bazic, anul Cățelului este pentru Pisică un an bun ca să-și cultive pasiunile ei rafinate, să-și găsescă timp pentru hobby, să obțină o independență personală mai mare, scopul primar al Pisicii. Nu trebuie să aibă o atitudine critică față de cei dragi, sau de colegi. Fac și ei cât pot, cât îi duce capul! Atitudinea de răsfăț mâțesc este binevenită și favorizată în anul Câinelui de Pământ, verde ca jadul, anul dragostei. Dar Pisica trebuie să-și trieze bine afinitățile elective și selective, anul Câinelui de Pământ este un an când trebuie să fie atentă în cine își investește sentimentele și speranțele.

 

DRAGON

Magnificul Dragon are noroc cu carul în anul Câinelui de Pământ, verde ca jadul. Dar nu tot timpul și nu întotdeauna! Șansa este prezentă, dar este ciudată și misterioasă, ca tot ceea ce ține de fabulosul Dragon. S-ar putea spune că este un noroc aleator, un noroc tras la sorți. Unele lucruri vor ieși repede și bine, altele nu, sau cu mare greutate. Nu contează interesul Dragonului, ci cum cad sorții. S-ar putea ca misticul Dragon să fie atras de rezolvarea unor probleme sociale, sau de cultură și artă. Trebuie să fie atent la comunicare, mai ales Dragonul de Apă, cel mai puternic, dar și cel mai invidiat de cei din jur. Nu este ușor să te trezești în birou cu o fiară magică, cu Dragonul cel legendar, așa că în anul Câinelui de Pământ trebuie găsite tehnici plăcute de comunicare cu cei din jur. Ca și Câinele, Dragonul este loaial și protejează pe cei dragi. Dar, standardele Dragonului sunt înalte și greu de atins. De aceea este mereu melancolic și spune că nu este înțeles. Este greu să fii Dragon în ziua de astăzi, înconjurat de mediocritatea omniprezentă.

 

ȘARPE

Și înțeleptul Șarpe are mult noroc în anul Câinelui de Pământ, pozitiv, verde ca jadul, anul dragostei. Este un an de bun augur, prielnic noilor idei, sau activități. În anul Câinelui, Șarpele trebuie să fie mai prudent ca deobicei, să-și supravegheze sănătatea și să fie atent la posibilele tentative de fraudă împotriva lui. Dar anul nu este prielnic noilor relații sociale, schimbării anturajului social. Dacă Șarpele rupe o prietenie în anul Cânelui, atunci greu se mai poate reface legătura. Dacă Șarpele este implicat în profesii sau meserii legate de tehnologia înaltă este bine să se gândească de două, de nouă ori, până ce va schimba vrabia din mână pentru cioara de pe gard. Inovația nu este prea favorizată în anul Câinelui, un animal conservator, cu tabieturi. Șarpele trebuie să urmeze drumuri bine cunoscute și să coopereze cu persoane pe care le cunoște bine și nu este prea probabil să-i facă surprize neplăcute.

 

CAL

Un noroc bine temperat. Calul, în anul Câinelui de Pământ, are noroc în dragoste și noroc mediu în unele activități. Pe plan profesional treburile merg bine, Calul poate să capete poziția pe care o dorește, iar dacă învață, va trece clasă și/sau poate lua toate examenele. Atenție, când este supus la prea multe restricții, Calul nu se simte bine, nu dă randamentul obișnuit. Calul este ușor anarhist și paranoic, mai ales Calul de Foc, dar nu-mi place să vorbesc despre catastrofe. O despărțire de cineva, ruperea unei prietenii, un divorț, sau o plecare în străinătate, cam astea sunt octavele negative în care se poate încadra Calul în Anul Câinelui de Pământ. Însă Calul trebuie să fie vigilent și să-și ofere serviciile când șefii sunt prezenți. Sună patetic, dar așa este tradus din limba chineză! Să respecte formal legile și obiceiurile, mai ales în public. Dar nimic foarte rău, nimic foarte negativ în anul Câinelui. Dacă se naște în familia Calului un copil, acesta va fi norocos și ușor de crescut. Calul are, în anul 2018, multe prilejuri să se simtă bine și să-și îndeplinească unele pasiuni și dorințe. Trebuie, doar, să aștepte momentul potrivit.

 

CAPRA (Oaia)

Drăguța și isteața Capră are noroc aproape suficient în anul Câinelui de Pământ, pozitiv, verde ca jadul. Este un an destul de dificil, pentru că va trebui să facă față unor situații noi, va trebui să plătească unele datorii, probabil către bănci. Totuși, Capra se va descurca. Cu ușurință, ba chiar cu zâmbetul pe buze. Serviciul și familia îi ia tot timpul în anul 2018. Trebuie să-și organizeze un concediu de refacere, probabil în luna iunie. Este un an în care Capra trebuie să ia hotărâri pe care le-a amânat mereu. Timpul nu iartă și viața nu ia prizonieri! Capra trebuie, în anul Câinelui de Pământ, să nu călătorească mult, să nu facă cheltuieli mari și inutile și să nu promită nimănui, nimic pe termen lung. Este necesar să-și păstreze optimismul de Capră veselă și tabieturile ei conservatoare, care o poate apăra de surprize neplăcute.

 

MAIMUȚĂ

Anul Câinelui de Pământ este favorabil Maimuței. Norocul este mediu către mare. În acest an Maimuța va descoperi pe cine se poate baza, cine o iubește cu adevărat și care îi sunt prietenii. O triere absolut necesară în ziua de astăzi. Câinele o face pe Maimuță să vadă adevărul, să fie realistă și să ia hotărâri bune. A trecut vremea maimuțărelilor. Seriosul și conservatorul Câine scoate ce este mai bun din Maimuță. Cei dragi, colegii, partenerii vor fi încântați să coopereze cu Maimuța în anul Câinelui de Pământ. Responsabilă, îndemânatecă și pricepută, Maimuța devine de neînlocuit în multe domenii. Trebuie să aloce mai mult timp familiei, celor dragi, părinților și copiilor, așa este înțelept, să găsescă un bun echilibru între muncă și relazare. Profituri acceptabile în urma unor mici investiții. Sănătate este bună, mai ales în a doua parte a anului. Nu este bine să se implice în speculații financiare, gen jocuri piramidale sau pariuri. La așa ceva, Maimuța nu prea are noroc, iar în anul seriosului Câine, mai deloc!

 

COCOȘ

Un an bun, cu noroc apreciabil pentru Cocoș, în anul Câinelui de Pământ. Se restabilește ordinea de lucru, de dragoste și distracție în viața Cocoșului. O rectificre absolut obligatorie, pentru ca totul să fie bine și armonios. Pot fi obligații suplimentare, ore de lucru în plus, dar și multă distracție și călătorii. Cocoșul nu câștigă mult în anul Câinelui, dar veniturile sunt sigure și durabile. Totuși există o nemulțumire, o suferință secretă în viața Cocoșului. Fiind secretă, vă dați seama că nu o să o facem publică. Cocoșul este necăjit că cei din jurul lui nu-l apreciază și nu-l laudă. Welcome to the club!  Pe plan profesional lucrurile par că merg ca pe roate. Și pe plan sentimental, cu observația că trebuie mai multă implicare din partea Cocoșului în viața familială, sau în duo. În anul Câinelui de Pământ, Cocoșul poate realiza ceea ce își propune, dar nu la termenul stabilit. Timpul este greu de înțeles și de cucerit de către Cocoș, așa că mereu este în întârziere. Unii consideră un farmec în plus, alții…

 

CÂINE

În sfârșit, câștigătorii concursului de noroc! Cățeii sunt foarte favorizați în propria zodie! În special Câinii de Pământ, atică nativii născuți în anul 1958. Există o rezonanță, spune Maestrul George Tang și eu îl cred. Câinele se simte protejat și motivat în propria zodie. Își va spori cunoștiințele, va studia mult și poate progresa spiritual. Este momentu să traseze o direcție nouă, superiară, în strategia generală. Sun Tzu spunea că prilejurile ignorate duc la înfrângere. Câinele nu pare să ignore oportunitățile care i se oferă în propriul an. Mai mult se pare că are iscusința și inteligența ca se le creeze. În general Cățelul poate progresa pentru că va putea acorda mai mult timp intereselor sale. Este momentul să creioneze planuri de viitor în planul profesional și să-și aleagă noi colaboratori. Este un an bun pentru credinciosul și seriosul Câine.

 

PORC (Mistreț)

Norocosul zodiacului chinezesc nu poate să aibă decât un mai mare noroc în anul Câinelui de Pământ, pozitiv, verde ca jadul! Dar nu prea mare. Câinele nu este deloc materialist, Porcul, o, da! Porcul să nu se aștepte la câștiguri mari în anul Câinelui. Nici la onoruri megalomanice. Constrâns la obligațiile zilnice comodul Porc își dă seama că nu mai poate amâna luarea unor decizii dificile și cam restrictive. Este criză, prețurile cresc și norocosul Porc începe să regrete. Ce regretă? Asta ar vrea să știe și el… Totul! Greutățile pe care le întâmpină Porcul în acest an al Câinelui de Pământ sunt rezultatul greșelilor, proastelor calcule și erorilor de judecată din trecut. Porcul trebuie să fie atent în anul 2018 cui acordă încrederea și de cine se îndrăgostește. Ochii mai mari, lasă hormonul și folosește neuronul – ar fi sfatul pe care-l dă Câinele de Pământ către Porc.

⃰    ⃰    ⃰