Compania, în calitate de operator, a demarat în anul 2014 operațiunile de explorare petrolieră în perimetrul EX-7 Periam și EX-8 Biled, realizând lucări de prospectare seismică pe o suprafață de 454 kilometrii pătrați.

”Operațiunile NIS Petrol au ca scop explorarea zăcămintelor de țiței și gaze naturale, utilizând echipamente de ultimă generație și cu metode standard folosite în industria petrolieră. NIS Petrol nu utilizează și va utiliza metoda fracturării hidraulice. NIS Petrol garantează execuţia lucrărilor în conformitate cu legislaţia română, bunele practici în domeniu şi respectarea celor mai ridicate standarde de protecție a mediului și sănătății populației.Explorarea resurselor neconvenționale, cum ar fi gazele de șist, nu fac obiectul activității companiei noastre”, transmit oficialii companiei.

Forajul va extrage resurse din nisipurile de vârsta Ponțiană și fundamentul cristalin de vârstă Paleozoică, având adâncimea finală de 2500 de metri.

”Proiectul de săpare a sondei a primit avizul Administrației Naționale Apele Române, în baza studiului și expertizei hidrogeologice realizate de Institutul Național de Hidrologie, conform căruia proiectul propus nu duce la afectarea apei subterane și de suprafață. De asemenea, proiectul a primit decizia de încadrare din partea Agenției Regionale de Protecție a mediului Timiș”, mai arată Oana Nisioi, responsabil din partea companiei pentru relația cu presa.