Evenimentul Zilei > Actualitate > „Ro-mândria” Nadiei Comâneci. Școală pentru descoperirea talentelor, formată de marea noastră campioană
„Ro-mândria” Nadiei Comâneci. Școală pentru descoperirea talentelor, formată de marea noastră campioană

„Ro-mândria” Nadiei Comâneci. Școală pentru descoperirea talentelor, formată de marea noastră campioană

Aceasta este o altfel de poveste despre Nadia Comăneci. A şansei pe care campioana noastră de aur o dă copiilor în a-şi descoperi vocaţia.

Fundaţia care poartă numele celei mai titrate românce, pe plan mondial, te întâmpină, în sediul ei din Bucureşti, cu glasuri crist aline venind din t oate părţile. Nu de ieri, de azi, ci de şapt e ani încoace.

Sunt activităţi dintre cele mai diverse, împărţite pe ateliere. De la exprimare artistică, muzică, balet, dans modern, teatru de păpuşi, pictură, până la educaţie fizică şi sport, arte marţiale. Se adaugă un concept foarte interesant, al învăţării limbii engleze prin muzică şi joc.

Un concept

E locul unde c ei mici vin să înveţe despre cum te poţi privi în oglinda sufletului, să v ezi ac olo pe ce drum ai putea să păşeşti în c ontinuare, după năzuinţele şi pot enţialul fiecăruia. Principiul acela care spune că fiec are om are ceva special reprezintă esenţa întregului ansamblu de activităţi.

Până la urmă, după cum ştim cu toţii, şi Nadia a fost, la rândul ei, descoperită de cineva, atunci când era la fel de mică.

Un nou program

După ce v-am introdus în atmosfera de aici, e timpul să vorbim despre noul program inițiat de Fundaţia „Nadia C omăneci”. În p arteneriat cu T eatrul Dr amaturgilor Români şi cu Primaria Capitalei. Din luna aceasta, până în noiembrie, se desfăşoară „Şcoala de talente! Ro-mândria”. Cursuri de dans, teatru şi muzică. Destinate elevilor din toate ciclurile, de la clasa I până la clasa a XII-a.

Concret, 60 de copii şi adolescenţi vor fi îndrumaţi de traineri cu experienţă în domeniile respective. Autocunoaştere şi colaborare Prima c are v orbeşte despr e ce se va întâmpla aici est e Viviana-German P otlog, instruct or coregraf de dans modern şi b alet clasic . „S e spune că dansul este limb ajul as cuns al sufletului. Prin dans ne exprimăm uneori mai des chis s entimentele, durerile și bucuriile.

Pentru copii, dansul înseamnă armonie, eleganță, visare. Dar înseamnă și autocunoaștere și colaborare cu partenerii de dans.

În general, în coregrafiile pe care le lucrez cu cei mici, încerc să mă apropii și să mă ghidez după preferințele lor, făcându-le cunoștință totodată cu stiluri de muzică și dans care nu le sunt la fel de familiare. O îmbinare deosebită va fi și în coregrafiile pe c are le vom învăța în c adrul ac estui at elier. P entru că vom avea atât p ași din dansurile noastre populare, tradiționale, cât și pași de dans modern.

Din e xperiență știu că c ei mici sunt încânt ați de dansurile populare pe c are mulți le cunosc prima dată în astf el de activități”.

Viviana colaborează de mai mulţi ani cu Fundaţia „Nadia Comăneci”. Pregătind, din punct de vedere coregrafic, evident, spectacolele de dans şi de balet care au loc de două ori pe an, din 2015.

Beethoven are dreptate

Trec la at elierul de muzică, unde instruct or est e Teodora Smărăndoiu. Ab solventă de Canto, P ian şi T eoria Muzicii. De şapte ani face parte din trup a „Even’thor”. Est e perf ect, de la bun-început, de acord cu definiţia pe c are Beethoven şi Shak espeare au dat-o muzicii.

Beethoven spunea că muzica este graiul sufletului, iar Shakespeare că atunci când nu mai sunt cuvinte de rostit, vorbește muzica. Muzica este arta care redă la cel mai înalt nivel emoțiile, este mijlocul optim de alinare, de mângâiere și ușurare sufletească, dar și de divertisment și încântare.

Muzica are o influență pozitivă asupra dezvoltării cognitive a copiilor, a memoriei și a relaționării acestora cu alte persoane de vârsta lor și nu numai.

Copiii de azi sunt f oarte muzicali. Înconjurați la t ot pasul de muzică, c opiii sunt r eceptivi și chiar au capacitate critică ridicată în privința calității unor melodii. Și știu foarte bine să coreleze sensul unor v ersuri cu e xperiențele personale. În cadrul acestui atelier ne vom apropia mai mult de acele cântece care vorbesc de istoria noastră, de mândria de a fi români. Și chiar dacă poate nu toți au studiat istoria țării noastre, aceste cântece au o energie aparte care știu sigur că îi va cuprinde într-o vibrație specială.

Bineînțeles că repetițiile noastre v or cuprinde și numer oase vocalize și e xerciții de ritm, care ne vor ajut a să a vem un c ontrol mai bun asupra propriilor voci și capacitate mai mare de exprimare muzicală”.

Nu întâmplător Teodora face referire la istorie, pentru că întregul program, din care şi ea face parte, este dedicat Centenarului. Titulatura elocventă. „Centenarul Marii Uniri. Uniune prin Educaţie şi Cultură”.

Descoperirea propriilor limite

Atelierul de t eatru pentru c opii est e c oordonat de actriţele Ramona Iac ov şi Luis a J uverdeanu. Să-ţi des coperi pr opriile limite, iată o temă interesantă. Dacă nu chiar o provocare.

 „Teatrul nu este despre a juca un rol, ci mai ales despre a te cunoaște pe tine mai bine, a-ți conștientiza și îmbrățișa propriile limite și temeri și de a reuși să îți învingi blocajele și a te exprima clar și cu încredere. În cadrul atelierelor de teatru pare că ne jucăm mult. Dar nimic nu e o simplă joacă. C omunicarea și r elaționarea sunt foarte importante în t eatru, ca și în viață, de altf el. A telierul de t eatru dedic at c opiilor nu urmărește să mer gem perfect pe linia unui rol, noi ne propunem să învățăm să ne adaptăm la public , la reacțiile lor, așa vom face și noi în cadrul acestui atelier.

Vom porni împreună de la mesajul și importanța Marii Uniri și vom dezvolta dialoguri și jocuri de scenă. Va fi multă improvizație și creativitate”.

 

Dorinţa de a învăţa

Instructorii vorbesc şi despre cum sunt noii lor elevi. Unii au mai avut asemenea experienţe, în cadrul altor ateliere. Alţii, în schimb, dăduseră mici „spectacole” doar acasă, atraşi de mirajul reflectoarelor. Toţi însă îşi doresc să facă ceea ce au ales acum. Este, înţeleg, unul dintre principalele criterii de selecţie. Vrei să încerci! În luna noiembrie va fi un spectacol. Copiii din cele trei ateliere vor urca pe scena Sălii „Rapsodia” din Bucureşti. În faţa părinţilor şi a publicului, în general. Un prilej de bucurie. Şi, poate, pentru unii – de ce nu?! – un moment de început al unei viitoare cariere…

 

Un bagaj de cunoştinţe pentru viitor

Am întrebat cum s e vor desfăşura cursurile. Adesea am întâlnit copii şi tineri care vor altceva, nu să stea în bancă, la fel ca la şcoală, ascultând pe cineva care le ţine o lecţie.

Căci oric e în văţătură ar put ea să aducă un plus b agajului g eneral de cunoştinţe. Nu do ar teoretice, cât mai ales practice.

La atelierul de teatru vor fi exerciţii de dicţie, de exprimare corporală, apoi despre controlul emoţiilor, memorie şi concentrare, dar şi exerciţii pentru stimularea imaginaţiei şi de improvizaţie.

În privinţa atelierului de dans , se vor învăţa paşi din coregrafia de grup. Se adaugă elemente care ţin de postura corpului şi mişcarea mâinilor. Vor învăţa să ţină ritmul muzicii în timpul dansului.

La fel de importană este şi deprinderea comunicării non-verbale între partenerii de dans. Eficientă în corelarea mişcărilor. La capitolul muzică, vocalizele sunt pe primul plan.

D ar nu numai ac estea. S e pune accent şi pe armoniz area v ocilor în c adrul unui grup c oral. Cât şi e xprimarea cât mai c orectă, din punct de vedere al interpretării, a momentelor de solo.

 

Publicat in categoriile: Actualitate
Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Google News
Accesează: