Evenimentul Zilei > Actualitate > Solcanu dovede?te c? ?i homosexualii pot fi vedete în România
Solcanu dovede?te c? ?i homosexualii pot fi vedete în România

Solcanu dovede?te c? ?i homosexualii pot fi vedete în România

Mircea Solcanu, una dintre cele mai controversate vedete de la noi, vorbe?te pentru Evenimentul Zilei despre via?a personal?, dragoste, speran?e ?i ce a?tept?ri are de la emisiunea pe care o prezint?

De aproape ?ase ani prezint? emisiunea „Pove?tiri de noapte”, la Acas? TV. Spune c? nus- a plictisit de can can-uri, ci de forme f?r? fond ?i e convins c? un alt tip de emisiune nu i s-ar potrivi. Crede în pove?tile cu Peter Pan ?i nu numai ?i e convins c? basmele sunt în matricea noastr? universal?, iar mai devreme sau mai târziu tr?im aceste pove?ti, chiar f?r? s? ne d?m seama.
Despre publicul lui spune c? e ca un tip de?tept ?i dur, pe care-l respect?. Asta nu înseamn? c? se auto-cenzureaz?, ci doar c? e mai atent. „Primesc zilnic mesaje pe pagina de Facebook, la care r?spund personal. Oamenii îmi scriu diverse, ba c?-i fac s? râd?, ba c? le-am f?cut seara nasoal? sau, dimpotriv?, bun?… Îns? cel mai mult m-a mi?cat un e-mail de acum cinci ani, în care un b?iat din Lugoj, de 15 ani, mi-a mul?umit pentru c? i-am dat speran??.

  • BOMB? ÎN LUMEA TELEVIZIUNII. "Da, sunt HOMOSEXUAL, care-i problema?". Cine-i PREZENTATORUL care RECUNOA?TE?

Homosexual fiind, era convins la vârsta aceea c? nu poate face mare lucru în via?? sau c? va ajunge cineva, pentru c? este homosexual. El mi-a scris c? apari?ia ?i evolu?ia mea la tv l-a f?cut s? cread? c? poate ajunge orice î?i dore?te, c? dac? eu sunt la tv, prezint o emisiune, iar oamenii m? respect?, la fel o s? reu?easc? ?i el. M? gândesc c? acum are 20 de ani, iar via?a lui arat? a?a cum ?i-a proiectat-o”, poveste?te Mircea Solcanu.
Dragostea îl inspir?
Recunoa?te c? e singur de mai mul?i ani, dar atunci când se în dr?goste?te reac?ioneaz? ca orice om, îns? devine foarte creativ. „Când nu sunt îndr?gostit, devin profund ?i contemplativ”.

  • Peste 100.000 de francezi au manifestat împotriva c?s?toriilor între homosexuali

Via?a lui este aceea?i ca a oric?rui om obi?nuit, atâta doar c? are posibilitatea de a interfera cu oameni care apar des la televizor. Are îns? preocup?ri normale ?i are rela?ii bune cu vecinii, prietenii ?i chiar ?i cu vânz?toarele de la magazinul din col?.