Evenimentul Zilei > Actualitate > Mini?trii boga?i ai României s?race
Mini?trii boga?i ai României s?race

Mini?trii boga?i ai României s?race

Mul?i dintre noii guvernan?i ?i-au investit banii în imobiliare, ac?iuni sau colec?ii de art? veche. Unii dintre ei au averi de invidiat din afaceri controversate.

Afaceri?ti controversa?i , parlamentari de meserie, pensionari imobiliari sau profesori amatori de art? veche. Averile mini?trilor din Guvernul României arat? c? ace?tia au hobby-uri costisitoare sau c? arunc? banii pe ma?ini de lux. Mini?trii investesc în imobiliare, vile sau domenii de lux, în colec?ii numismatice, tablouri sau bijuterii de argint ?i aur. O parte important? din bani este investit? în ac?iuni.
Potrivit declara?iilor de avere, cei mai boga?i membri ai Guvernului sunt liberalul Relu Fenechiu, parlamentar din 2004, ?i „baronul” Liviu Dragnea, care a fost pre?edinte al Consiliului Jude?ean Teleorman din anul 2000. Ambii au fost în aten?ia mass-media prin anchetele procurorilor DNA deschise împotriva lor: Fenechiu pentru afacerile suspecte de corup?ie, iar Dragnea pentru infrac?iuni de fraud? electoral?. Firmele lui Fenechiu au avut mai multe contracte cu statul.

  • Oile negre ale GUVERNULUI PONTA 2. S? facem SPORT cu NICU. Nicu B?niciou, ministrul refuzat de prostituate

De asemenea, atrage aten?ia pasiunea pentru art? a mini?trilor. Dan ?ova are o colec?ie de monezi de 15.000 de euro, iar profesorul Daniel Barbu a investit 90.000 de euro în mobil?, art? decorativ? ?i pictur?.
O afacere de succes pentru Nicu B?nicioiu a fost c?s?toria, iar nunta i-a adus un profit de 50.000 de franci elve?ieni. Sunt ?i mini?tri care nu o duc bine din punct de vedere financiar. Unul dintre ace?tia, Daniel Constantin, ?i-a cump?rat casa pe banii împrumuta?i de la ?eful s?u de partid, Dan Voiculescu. El este dator la acesta cu 295.000 de euro ?i pl?te?te rate din 2007.
17 mini?tri are guvernul condus de Victor Ponta. Din Executiv mai fac parte nou? mini?tri delega?i ?i trei vicepremieri
Fenechiu, afaceristul controversat cu averea sechestrat? de procurori
Averea ministrului Transporturilor, Relu Fenechiu (47 de ani), îl propulseaz? în topul celor mai boga?i demnitari din Executiv. Un apartament în Abrud, dou? case de locuit (Ia?i ?i Ro?ia Montan?) ?i dou? case de vacan?? (Ia?i ?i D?rm?ne?ti) este averea imobiliar? a acestuia. Trei dintre aceste imobile, printre care dou? vile impozante din Ia?i, sunt puse sub sechestru asigurator de c?tre procurorii DNA.

  • GUVERNUL PONTA 2. Cine este Mariana Câmpeanu, ministru al Muncii pentru a treia oar?


Relu Fenechiu (PNL) este acuzat de zeci de fapte de corup?ie, în dosarul „Tranformatorul”, prejudiciul în acest proces fi – ind de 6,3 milioane de lei. Ministrul este ac?ionar la mai multe societ??i, implicate în ancheta DNA, cele mai importante dintre acestea fi ind La Rocca ?i Fene Group. Averea acestuia este completat? de trei autoturisme de lux: Mercedes, BMW ?i Hyundai. Relu Fenechiu a declarat c? de?ine bijuterii ?i obiecte de art?, achizi?ionate în perioada 1997- 2007, în valoare de 80.000 de euro.
?ova, afaceri imobiliare suspecte

Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructur? de interes na?ional ?i investi?ii str?ine, Dan ?ova (39 de ani, PSD), a declarat c? are în proprietate trei case de locuit. Dou? dintre acestea sunt în Capital?, iar una în comuna Ciolpani (Ilfov). Unul dintre imobilele din Bucure?ti are suprafa?a de 432 de metri p?tra?i ?i a fost achizi?ionat cu 300.000 de euro. Din declara?ia de avere reiese c?, anual, ob?ine din închirierea unei case 534.000 de lei. Potrivit unei anchete „Evenimentul Zilei”, Dan ?ova a cump?rat un alt imobil, la un pre? subevaluat, de la colegul s?u de partid, Cristian Rizea.

  • GUVERNUL PONTA 2 Cine este Daniel Barbu. Noul ministru al Culturii a fost acuzat de BBC de fraud?

Apartamentele pensionarei liberale
Ministrul Muncii, familiei, protec?iei sociale ?i persoanelor vârstnice, Mariana Câmpeanu (64 de ani, PNL), de?ine, al?turi de so?ul s?u, trei apartamente în Bucure?ti ?i are în construc?ie o cas? de vacan?? în jude?ul Buz?u. So?ul acesteia, Iulian Câmpeanu, a mo?tenit trei hectare de teren agricol în localitatea Ianca (Br?ila). Mariana ?i Iulian Câmpeanu sunt pensionari, iar principala surs? de venit a fost indemniza?ia de senator. Familia are economii de aproximativ 130.000 de lei. Câmpeanu ?i-a vândut autoturismul cu 7.500 de euro.
Baronul imobiliar de la Energie

Ministrul delegat pentru Energie, Constantin Ni?? (57 de ani, PSD), are cele mai multe terenuri dintre to?i membrii Guvernul: 14 loturi, intravilan ?i agricol, în jude?ele Bra?ov, Buz?u, Ia?i ?i Br?ila. Ni?? mai are un apartament ?i o cas? de locuit, de 603 de metri p?tra?i, în Bra?ov. Ministrul ?i so?ia sa, Silvia, sunt ac?ionari la cinci societ??i comerciale. Constantin Ni?? are datorii la b?nci de 110.000 de euro ?i a primit dividende, anul trecut, de 34.000 de lei de la societatea Intervida Com, la care este ac?ionar 100%.

  • GUVERNUL PONTA 2. Maria Grapini, st?pân? peste IMM-uri ?i Turism. Helving împ?cat cu func?ia de vicepre?edinte al Camerei Deputa?ilor

„Integrarea” afacerilor cu vile

Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Orlando Teodorovici (41 de ani, PSD), de?ine, împreun? cu so?ia sa, trei case de locuit ?i un apartament în Bucure?ti. El mai are un teren intravilan în localitatea Otopeni. Ministrul a f?cut o afacere din imobilele pe care le de?ine. Dou? dintre acestea au fost închiriate pentru suma de 2.500 de euro/ lun?. El are credite ipotecare în valoare de 800.000 de euro. Eugen Orlando Teodorovici are ac?iuni în valoare de 60.000 de lei la Eximbank ?i este membru în CA al CEC de unde ridic? lunar 18.000 de lei.
„Baronul” Teleormanului ?i-a pus averea pe numele familiei
Unul dintre cei mai puternici oameni din Guvern, Liviu Dragnea (50 de ani), viceprim- ministru, ministrul Dezvolt?rii regionale ?i administra?iei publice are o avere pe m?sur?. Perla afacerilor sale este Hotelul Turris din Turnu M?gurele, proprietatea so?iei sale, Bombonica Dragnea. Liviu Dragnea mai are un apartament în Turnu M?gurele ?i o cas? de locuit, în contruc?ie din anul 2004, la Alexandria. De fapt, imobilul la care construie?te de opt ani se întinde pe dou? str?zi în mijlocul ora?ului.

Ministrul a alipit patru cur?i vecine, ajungând la dimensiunea de 7.000 metri p?tra?i. Ca suprafa?a s? nu mai par? a?a mare, el a donat fi ului s?u o parte din imobil. El mai are trei terenuri intravilane în Alexandria, Turnu-M?gurele ?i Bu?teni (Prahova). Afacerile so?iei sale l-au adus în aten?ia procurorilor, dup? ce Fiscul a descoperit nereguli la societatea la care este ac?ionar majoritar – SC Hotel Turris SA.

  • Vicepremier de proverb: Liviu Dragnea, lupul pus paznic la oi! Baronul cercetat va dirija banii "de la centru", c?tre teritoriu


Ma?ini de lux ?i dar de nunt?
Numele lui Nicu B?nicioiu apare în dosarul „Prostituate pentru VIP-uri”, iar mai multe dame de companie au dat declara?ii în care îl aminteau pe acesta. S-a însurat, iar nunta i-a purtat noroc ministrului Tineretului ?i Sportului, Nicolae B?nicioiu (foto, 33 de ani) de la PSD. El a trecut în declara?ia de avere inclusiv darul primit la nunt?: 50.000 de franci elve?ieni. B?nicioiu a declarat c? de?ine trei case de locuit ?i c? are bijuterii de 5.000 de euro.
El a vândut un autoturismul Volkswagen cu suma de 80.000 de lei. Primul ministru, Victor Ponta, ?i-a cesionat ?i el leasingul la un autoturism Mitsubishi Lancer, în mai 2012. Mai mul?i mini?tri din actualul Guvern au autoturisme de lux. Dan ?ova are un Rover din 2008 pe care a dat 28.000 de euro ?i un autoturism Volkswagen.
Ministrul S?n?t??ii, Eugen Nicol?escu, are un Volskwagen Passat Highline din 2008 pe care a dat 37.000 de euro, iar ministrul mediului Rovana Plumb are un Audi Q7 din acela?i an. Ministrul Finan?elor Publice, Daniel Chi?oiu, are un Hyundai din 2007, ministrul Justi?iei, Mona Pivniceru, un Volkswagen din acela?i an, iar ministrul Educa?iei, Remus Pricopie, are în posesie un Dodge din 2009.
Ministrul delegat pentru românii de pretutindeni, Cristian David, are o motociclet? Martin Motors (2005), iar ministrul Integr?rii, Eugen Orlando Teodorovici, are o Dacie din 1996.
Colec?iile de art? ?i bijuteriile
Ministrul Culturii, Daniel Barbu (55 de ani, PNL), este un exemplu c? un profesor poate s? fac? avere din munca la catedr?. În ultimii 30 de ani, el a adunat o colec?ie de art? de invidiat. Mobil? european? (secolul VII-XIX) evaluat? la aproximativ 40.000 de euro, pictur? european? (secolul XVIXIX) evaluat? la aproximativ 30.000 de euro ?i obiecte de art? decorativ? de aproximativ 20.000 de euro reprezint? agoniseala lui Daniel Barbu.
Ministrul delegat pentru Întreprinderi mici ?i mijlocii, mediu de afaceri ?i turism, Maria Grapini (58 de ani, PC), a declarat c? are bijuterii ?i tablouri în valoare de 240.000 de lei. Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructur? de interes na?ional ?i investi?ii str?ine, Dan ?ova (39 de ani), are o colec?ie numismatic? evaluat? la 15.000 de euro. Ministrul pentru societatea informa?ional?, Dan Nica (52 de ani), are tablouri ale unor pictori contemporani, în valoare de 25.000 de lei. Dan Nica a declarat c? mai are o colec?ie de timbre, bijuterii de aur ?i argint, icoane ?i ceasuri de mân? (65.000 de lei).
Ministrul dator vândut lui Dan Voiculescu
Cu o avere comparabil? cu cea de anul trecut, ministrul conservator al Agriculturii, Daniel Constantin (34 de ani), are un teren ?i o cas? de 340 metri p?tra?i în comuna Corbeanca, jude?ul Ilfov. La capitolul „datorii” a consemnat dou? împrumuturi de la Dan Voiculescu, patronul „spiritual” al Partidului Conservator. Primul împrumut, în valoare de 100.000 de euro, a fost contractat în 2007 ?i trebuie restituit pân? în 2016.
Al doilea, în valoare de 195.000 de euro, a fost contractat un an mai târziu ?i trebuie restituit pân? în 2017. De?i este ministru din luna mai 2012, Constantin nu ?i-a trecut în declara?ia de avere salariile ob?inute de la minister, fiind consemnate doar veniturile familiei de 15.000, de lei de la firma Event Trade Consulting.