"Şi deci avem o sfinţire a oamenilor, dar şi o sfinţire a naturii, pentru că prin Duhul Sfânt tot sufletul-nviază şi-ntru curăţie se-nalţă, dar tot prin Duhul Sfânt şi natura întreagă are viaţă. Dacă Duhul Sfânt, cum spune Psalmistul, se dăruieşte pe pământ, atunci se-nnoieşte faţa pământului, iar când Dumnezeu retrage duhul său, toate făpturile mor şi în ţărână se prefac. Deci noi, prin aceste ramuri de tei sau de nuc arătăm că suntem chemaţi să trăim în creaţia lui Dumnezeu, în lumea creată de El, să-i mulţumim Lui şi să avem grijă să sfinţim locul în care trăim şi muncim (…), a spus patriarhul Daniel

Patriarhul a evidenţiat că "Duhul Sfânt este foc curăţitor, dar şi foc luminător şi încălzitor", iar "apa este binefăcătoare, de asemenea este curăţitoare şi dătătoare de viaţă".  "Duhul Sfânt este foc curăţitor, dar şi foc luminător şi încălzitor al inimii şi dătător de iubire smerită şi milostivă, nu iubire arogantă şi posesivă. De aceea, Sfinţi Părinţi au spus că focul Duhului Sfânt se întâlneşte cu apa lacrimilor, atunci când omul se pocăieşte pentru păcatele sale şi îşi înnoieşte viaţa sa. Apa, spun Sfinţii părinţi, care au tâlcuit Evanghelia după Ioan este binefăcătoare, de asemenea este curăţitoare şi dătătoare de viaţă. Sfântul Chiril al Ierusalimului spune o singură apă cade prin ploaie din cer, dar lucrează în diferite forme. Cade într-o singură formă, dar s-arată lucrând diferit, în fiecare plantă, în fiecare floare, în fiecare făptură vie aceeaşi apă dă viaţă. Deci Duhul Sfânt este unul ca esenţă şi ca formă, dar se arată în mulţimea darurilor pe care le dăruieşte", a explicat patriarhul, ptrivit AGERPRES.

El a reamintit că sărbătorirea Pogorârii Duhului Sfânt, sau Cincizecimea, sau Rusaliile marchează constituirea Bisericii. "De aceea, sărbătoarea aceasta este o sărbătoare care ne aduce pace, bucurie, şi ne aduce arvuna vieţii cereşti, ne înfiază în Hristos şi ne dăruieşte arvuna şi bucuria Învierii", a mai spus patriarhul. 

După participarea la săvârşirea Sfintei Liturghii, urmată de Vecernia, cu rânduiala plecării genunchilor, credincioşii prezenţi în Dealul Mitropoliei au primit de la baldachinul unde de obicei se aşează moaştele sfinţilor frunze sfinţite de tei culese sâmbătă seară din Grădina Maicii Domnului din parcul Patriarhiei, anafură şi o iconiţă cu icoana Pogorârii Duhului Sfânt.  "Sunt tei din grădina noastră. Şi, după cum avem apă din grădina noastră pentru Bobotează de la izvorul de cristal al Maicii Domnului, tot aşa avem şi frunze de tei din grădina noastră. Deci nu luăm de la alţii, ci, cu binecuvântare, aseară au fost culese acestea pentru dumneavoastră. Vă dorim ani mulţi, binecuvântaţi şi mult ajutor de la Dumnezeu. Să trăiţi!", a încheiat patriarhul.