„Ultimele trenuri cu c?l?tori vor pleca de la capetele de sta?ii la orele 01:00 pe magistralele 1, 2 ?i 3, respectiv pe magistrala 4. În func?ie de num?rul c?l?torilor înregistra?i, Metrorex va introduce trenuri suplimentare pentru mic?orarea intervalului de succesiune dintre garnituri, în scopul satisfacerii în condi?ii optime a cererii de transport cu metroul în aceast? perioad?. Trenurile vor veni la perioade de 10 minute", au spus oficialii Metrorex.