Evenimentul Zilei > Actualitate > Maneliştii şi cămătarii sunt investigaţi: ANAF a descoperit 18 persoane care NU POT JUSTIFICA o sumă de peste 20 milioane lei fiecare!
Maneliştii şi cămătarii sunt investigaţi: ANAF a descoperit 18 persoane care NU POT JUSTIFICA o sumă de peste 20 milioane lei fiecare!

Maneliştii şi cămătarii sunt investigaţi: ANAF a descoperit 18 persoane care NU POT JUSTIFICA o sumă de peste 20 milioane lei fiecare!

ANAF a început să investigheze persoanele fizice care au diferenţe enorme între veniturile declarate şi cele reale, şi de peste 20 milioane lei.

Principalii suspecţi în aceste cazuri sunt maneliştii şi cămătarii, care nu-şi declară de mulţi ani o mare parte a veniturilor de milioane de lei realizate.

Situația pe intervale de risc fiscal – diferența între alocãrile de fonduri (cheltuieli, constituiri de depozite, investiții etc) dintr-o perioadã și veniturile declarate în aceeași perioadã – pentru primele 313 persoane selectate pentru verificãri în luna mai 2015 se prezintã astfel:
Diferențe de justificat (lei)    Nr. persoane fizice selectate
50.000 – 100.000                         9
100.000 – 500.000                      45
500.000 – 1.000.000                   40
1.000.000 – 5.000.000               118
5.000.000 – 10.000.000               48
10.000.000 – 20.000.000              35
Peste 20.000.000                       18

Persoanele care prezintă risc de nedeclarare mai mic de 1 milion de lei au fost selectate, în cea mai mare parte, datorită faptului că sunt rude sau afini cu persoane încadrate în tranșele superioare de risc, selectarea făcându-se concomitent.

   Art. 178 din H.G. nr. 248/2011 privind aprobarea Procedurii de aplicare a    metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate, introdus prin H.G. nr.   773/2011,  prevede următoarele:

    Activitatea de gestionare a riscurilor pe care persoanele fizice le prezintă pentru administraţia fiscală se realizează prin:
    a) procesarea şi elaborarea listei persoanelor care depăşesc riscul minim;
    b) elaborarea propunerilor pentru efectuarea verificării fiscale prealabile     documentare, având în vedere valoarea riscului de nedeclarare, în ordinea     descrescătoare stabilită potrivit art. 17^7 lit. b), cu respectarea valorii riscului minim     stabilit potrivit art. 17^7 lit. c). Dacă din informaţiile deţinute organul fiscal identifică     existenţa în lista prevăzută la lit. a) a unor persoane care au calitatea de soţ/soţie,     rude sau afini până la gradul al II-lea inclusiv, elaborarea propunerilor se face     concomitent pentru toate aceste persoane.