Un număr de 26 de deputaţi şi senatori UDMR au depus un proiect de lege care modifică Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și are ca scop mărirea duratei mandatului aleşilor locali. Proiectul a fost depus la Camera Deputaţilor, unde se află în consultare publică. Senatul este Cameră decizională în acest caz.

„Un mandat mai mare al aleşilor locali conferă stabilitate politică, o pavăză faţă de schimbările şi eventualele crize politice manifestate la nivel general şi care interferează cu deciziile de luat la nivel local. De asemenea, sunt amortizate bulversările create de suprapunerea alegerilor, de campanii electorale simultane sau succesive care în cele mai multe cazuri pun administraţiile în situaţii dificile de suspendare a activităţii şi a investiţiilor iniţiate”, precizează iniţiatorii în expunerea de motive a proiectului.

Parlamentarii UDMR, au menționat că experienţa celor trei decenii de administraţie locală relevă faptul că nevoia uriaşă de investiţii locale în România este aproape imposibil de acoperit în mandate de câte 4 ani, acolo unde nevoile de finanţare sunt pe termen lung, iar fondurile europene, modalitatea optimă de finanţare a programelor de dezvoltare locală, sunt supuse unui calendar bugetar de 7 ani.

„Mandatele de 5 ani pentru consilierii locali, judeţeni, precum şi pentru primari/viceprimari şi preşedinţi/vicepreşedinţi de consilii judeţene ar acoperi astfel nevoia de stabilitate şi de continuitate în deciziile care privesc colectivităţile locale, precum şi derularea în bune condiţii a eventualelor proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile”, au mai arătat iniţiatorii.

Actul normativ prevede că în cazul în care mandatul consiliului județean va înceta – din diferite motive – înainte de împlinirea termenului de cinci ani, atunci vor înceta și mandatele președintelui și vicepreședinților instituției. Parlamentarii UDMR susțin că „durata mandatului preşedintelui şi vicepreşedinţilor consiliului judeţean este egală, de regulă, cu durata mandatului consiliului judeţean. În cazul în care mandatul consiliului judeţean încetează înainte de expirarea duratei normale de 5 ani, încetează de drept şi mandatul vicepreşedinţilor consiliului judeţean, fără nicio altă formalitate”.

Conform Codului Administrativ, adoptat prin Ordonanță de Urgență de Guvernul Dăncilă, președinții de consilii județene sunt aleși prin vot direct de cetățenii unui județ, pe o listă separată de cea a consilierilor județeni.

Pe de altă parte, conform proiectului, regula nu este valabilă și în cazul primarilor, ci doar a viceprimarilor care sunt aleși din rândul consilierilor.