“Implicarea taţilor este esenţială pentru obţinerea egalităţii de gen. Taţii sunt foarte importanţi în dezvoltarea copilului şi sunt, din punct de vedere biologic, la fel de capabili pentru a oferi îngrijire precum mamele. În plus, taţii care au legături strânse cu copiii lor trăiesc mai mult, au mai puţine probleme de sănătate şi sunt mai productivi şi, în general, mai fericiţi. Acestea sunt printre rezultatele importante ale primului raport State of the World’s Fathers (SOWF) – Situația taților la nivel mondial”, arată o analiză de referință privind paternitatea bazată pe sute de studii din toate ţările lumii.
Raportul SOWF a fost lansat azi la New York și Bruxelles. Studiul este realizat de MenCare.
Documentul relevă câteva disparități care persistă de foarte mult timp. “În continuare femeile petrec de 2-10 ori mai mult timp decât bărbaţii având grijă de copii (sau persoanele mai în vârstă). Aceste inegalităţi persistă în pofida faptului că femeile în ziua de azi reprezintă 40% din forţa de muncă globală şi 50% din producătorii de hrană ai lumii. Deşi în creştere, munca de îngrijire neremunerată din partea bărbaţilor nu ţine pasul cu participarea femeilor la forţa de muncă”, se arată în document.

De fapt, în nicio ţară din lume bărbaţii şi băieţii nu împart activităţile domestice şi de îngrijire neremunerate cu femeile şi fetele în mod egal. “Acest dezechilibru are efecte negative. Dăunează bărbaţilor, femeilor şi copiilor. Femeile pierd oportunităţi de muncă şi venit, iar fetelor li se răpeşte deseori dreptul la educaţie, ceea ce exacerbează inegalitatea de gen şi sărăcia bazată pe gen”.

Potrivit aceleiași surse, fetele şi băieţii pierd beneficiile de a avea un tată implicat, iar bărbaţii ratează legăturile şi apropierea pe care le oferă paternitatea. “Chiar şi economiile au de suferit. Dacă femeile ar putea participa la piaţa muncii la fel ca bărbaţii, produsul intern brut (PIB) ar creşte în Statele Unite cu până la 5%, în Japonia cu 9%, în Emiratele Arabe Unite cu 12%, iar în Egipt cu 34%.”

Raportul arată că lipsa unor politici de susţinere, în special concedii de paternitate pentru taţi, reprezintă o parte din problemă. Între 61 şi 77% dintre taţi spun că ar munci mai puţin dacă acest lucru ar însemna că ar avea mai mult timp cu copiii lor.
Însă, deşi se oferă acum concediu de maternitate în aproape toate ţările, doar 92 de ţări oferă concediu pentru taţi; în jumătate dintre acestea, concediul este sub trei săptămâni.

În Islanda, care pare a fi campioană mondială în ceea ce priveşte utilizarea concediului de paternitate de către bărbaţi, există în medie 103 zile de concediu plătit, dar reprezintă totuşi doar o treime din concediul de maternitate. Politicile privind concediul pentru taţi, dacă sunt create bine, au potenţialul de a transforma relaţiile de gen acasă, la locul de muncă şi în societate în general. În Anglia, pentru taţii care şi-au luat concediu după naşterea copilului, probabilitatea să participe la hrănirea bebeluşului şi să se trezească odată cu bebeluşul noaptea după 8-12 luni a fost cu 19% mai mare decât în cazul taţilor care nu şi-au luat concediu.

Un studiu din Suedia a arătat că fiecare lună în care taţii şi-au luat concediu de paternitate a crescut venitul mamelor cu 6,7%, măsurat 4 ani mai târziu, mai mult decât pierduseră atunci când şi-au luat ele însele concediu de îngrijire a copilului. Într-adevăr, nicio altă modificare de politici nu s-a dovedit la fel de eficientă precum concediul plătit, netransferabil pentru taţi, în ceea ce priveşte participarea în creştere a bărbaţilor la îngrijirea copilului.

Raportul arată că egalitatea de gen nu poate fi obţinută decât dacă bărbaţii se implică în îngrijirea copiilor şi familiilor lor, un subiect „aproape inexistent în politicile publice şi în discursul public”.

“Dacă taţii ar participa echitabil la activităţile de îngrijire acasă, s-ar putea modifica natura relaţiilor între bărbaţi şi femei şi copii, deoarece atât mamele cât şi taţii ar avea mai mult timp pentru copii, femeilor li se ia o parte din „povara dublă”, iar taţii pot să experimenteze bucuria, satisfacţia şi stresul pe care le implică îngrijirea copiilor,” declară Nikki van der Gaag, feministă şi autoare a raportului SOWF.
“Asumarea rolului de îngrijire le oferă bărbaţilor şi oportunitatea de a începe să se elibereze de conceptele înguste de bărbăţie şi paternitate, oferindu-le fiilor şi fiicelor lor modele pozitive, o sănătate şi dezvoltare mai bune.

“Acest prim raport State of the World’s Fathers reafirmă faptul că taţii sunt persoane importante pentru copii şi că îngrijirea copiilor este benefică pentru taţi,” declară Gary Barker, autor al raportului SOWF, “şi, cu acesta, dorim să începem să punem bazele pentru influenţarea viitoarelor politici şi programe din întreaga lume care să abordeze lipsa actuală a participării echitabile a bărbaţilor şi băieţilor în îngrijire şi ideile rigide legate de gen – şi răul pe care îl fac aceste aspecte femeilor, copiilor şi chiar bărbaţilor înşişi. Egalitatea de gen necesită o revoluţie în viaţa bărbaţilor şi băieţilor, inclusiv participarea lor totală la viaţa domestică.”

 

Te-ar putea interesa și: