Înscrierile încep luni, 17 iulie, iar tinerii vor fi admişi în învăţământul superior fie prin examen, fie prin test şi dosar, fie exclusiv pe bază de dosar, însă pe baza unui algoritm diferit faţă de cel folosit până acum. Cea mai importantă modificare privind admiterea din acest an este modul în care se calculează media candidaţilor. Universităţilor li se interzice să mai ia în calcul mediile din timpul anilor de studiu, cum făceau până acum.
În schimb, pot fi luate în considerare exclusiv anumite note de la probele de Bacalaureat sau media de la acest examen.
Cât contează media de la Bac
După cum explica fostul ministru al Educaţiei Cătălin Baba, în mandatul căruia s-a făcut această modificare, mediile din anii de studiu sunt nesemnificative, dat fiind faptul că există diferenţe mari privind modul în care se face notarea în diferite licee.

La recomandarea lui Baba, mai multe universităţi au anunţat reintroducerea examenelor.

Prima universitate care a anunţat că revine la testele de admitere a fost "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, care a reintrodus testarea la Facultatea de Drept şi la cea de Matematică.

Ulterior, decizia a fost luată şi la Universitatea din Bucureşti, care a mărit numărul facultăţilor la care se dă examen.
Astfel, candidaţii sunt evaluaţi în scris la Drept, Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Limbi şi literaturi străine, Psihologie, Fizică, Geografie, Matematică şi informatică, etc. De fapt, la cele mai multe dintre facultăţi se intră pe baza mediei între rezultatele la Bac şi un test grilă. Ponderea mediei de la examenul maturităţii variază între 25% şi 75%.
În general, gradul de dificultate al admiterii este proporţional cu nivelul concurenţei. Cele mai căutate specilizări au şi cele mai grele examene de admitere.
Medicina şi limbile străine, printre cele mai căutate specializări
Experienţa anului trecut arată că cea mai mare bătaie pe locuri se dă la Administraţie şi afaceri, Limbi moderne, Sport şi Drept. La Fizică şi Teologie se intră însă fără probleme.

La mare căutare sunt specializările care, imediat după absolvire sau chiar în timpul anilor de studiu, oferă şanse mari de angajare şi salarii cel puţin decente.

Excepţie de la această regulă face Medicina unde, anul trecut, concurenţa a depăşit orice aşteptări, în ciuda faptului că admiterea se face pe bază de examen, materia din facultate este grea, iar salariile pentru rezidenţi sunt mici.  
De exemplu, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davilla" din Bucureşti a avut, în vara trecută, cea mai mare concurenţă din ultimii 21 de ani, adică patru candidaţi pe loc.
Pe primul loc în topul celor mai căutate facultăţi s-au aflat Tehnica dentară şi Kinetoterapia, cu 6 candidaţi pe loc, la Facultatea de Medicină au fost patru candidaţi pe loc, la Farmacie- trei pe loc, iar la Facultatea de Moaşe- 1,6 pe loc.
Şi Medicina din Iaşi a înregistrat un record: concurenţa a fost de aproape patru pe loc, cea mai mare din ultimii 15 ani.
Universitatea din Bucu­reşti a avut, în topul concurenţei, următoarele facultăţi: Ad­ministraţie şi Afaceri (9,86 candidaţi pe loc), Geografie (7,35 candidaţi pe loc), Limbi şi Literaturi Străine (7,23 candidaţi pe loc), Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării (6,57).

În ceea ce priveşte specializările cele mai căutate, recordul a fost atins la "Limbi moderne Aplicate", din cadrul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, unde concurenţa a fost de 70 de candidaţi pe loc.

La polul opus se află facultăţile care, cu greu, reuşesc să îşi ocupe toate locurile care le-au fost alocate.

La Universitatea din Bu­cureşti, în coada clasamentului facultăţilor populare se află Facultatea de Fizică (0,5 candidaţi/loc) şi cele de Teologie, atât cea Ortodoxă (0,87 candidaţi/loc), cât şi cea Baptistă (0,48 pe loc) şi cea Romano-Catolică (0,8 pe loc).

Acte necesare înscrierii

 Pentru a se încrie la facultate absolvenţii de liceu trebuie să plătească taxa de înscreire şi să aibă dosarul complet. Cele mai mari taxe de înscriere sunt la facultăţile unde numărul de locuri este depăşit de cel al candidaţilor. La cele aflate la polul opus, suma e mică ori nu se plăteşte nimic.

 Spre exemplu, taxa pentru înscrierea la una din facultăţile Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, variază între 0 şi 250 de lei. La Chimie şi Teologie Romano- Catolică nu se percepe taxă, la Drept se plătesc 200 de lei, iar la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor precum şi la cele de Educaţie Fizică şi Sport şi Informatică- 250 de lei.

Pe lângă dovada plăţii taxei, dosarul unui candidat trebuie să cuprindă:

  • Fişă-tip de înscriere;
  • Diploma de Bac sau echivalenta acesteia (în original ori copie legalizată) sau adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2012). În adeverinţă trebuie menţionate media generală, notele de la Bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
  • Certificat de naştere, în copie legalizată;
  • Adeverinţă medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
  • Trei fotografii tip buletin;
  • Copie după cartea de identitate;
  • Chitanţă din care rezultă că s-a plătit taxa de înscriere.

Situaţii speciale:

  • Pe lângă documentele standard, olimpicii trebuie să prezinte diplomele obţinute.
  • Persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere vor prezenta, pe lângă actele standard, şi unul dintre următoarele documente, după caz: copii legalizate după certificate de deces ale părinţilor, adeverinţă de la casa de copii, adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic în activitate a susţinătorilor legali.