Un număr de 15 clădiri vor fi transmise din administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar în cea a Administraţiei Municipale, scopul, potrivit textului unui proiect adoptat astăzi de Consiliul general al Municipiului Bucureşti fiind reabilitarea şi consolidarea imobilelor. Potrivit anexei ataşate hotărârii, este vorba despre clădirile din: str. Lipscani nr. 70 şi nr. 75, str. Batiştei nr. 50, Calea Moşilor nr. 82, str. Mântuleasa nr.11, str. Baia de Fier nr. 5, str. Romulus nr. 64 (situate pe raza Sectorului 3) str. Pamfil Năstase nr. 24, str. Mătăsari nr. 44, Calea Moşilor nr. 215 E, str. Sfinţilor nr. 13 (situate pe raza Sectorului 2), Calea Şerban Vodă nr. 107, str. 11 Iunie nr. 61 corp C, str. Gladiolelor nr. 11 (situate pe raza Sectorului 4), str. Doina nr. 30 corp B (pe raza Sectorului 5). În raportul de specialitate se arată că imobilele în cauză necesită de urgenţă efectuarea unor lucrări de intervenţie/punere în siguranţă. Acestea vor fi efectuate de către Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc seismic urmând ca la terminarea lucrărilor, imobilele să fie predate către AFI, pe bază de proces verbal.