Și mai e ceva… Căsătoria dintre doi oameni care se iubesc nu trebuie sa fie la fel ca a părinților sau asemănătoare cu a oricărui alt cuplu. Până la urmă, fiecare individ este unic și dacă suntem unici în felul nostru și cuplul are propria sa dinamică și frumusețe.

Iată câteva activități pe c are vi le propun să le experimentați înainte de a spune D A-ul c el mai important din viață.

1.Încercați să faceți un puzzle mai mare de 1.000 de piese împreună. (Nu este important cât timp vă ia să-l terminați, ci să ajungeți să puneți și ultima piesă împreună). 2

.O ședință f oto s e v a transforma într-o amintire de neuit at, însă pr egă tire și organizarea ac esteia o să vă ajute să vă cuno așteți mai bine.

3.Organizați o s eară cu prietenii unde pe lângă r elaxare și v oie bună să experimentați rolul gazdelor.

4.Este oblig atoriu să experimentați în doi provocările unui j oc de g enul „escape r oom”. Put eți înc erca acest joc la nivelul celor de 6 persoane, chiar dacă sunteți doar voi 2. Este important să depășiți împreuna provocările jocului.

5.La o ieșir e în or aș, încercați să mânc ați împreună din ac eeași pizz a și să beți din același pahar cu paie diferite. (nu pentru a f ace economie, ci pentru a ne observa și ulterior pentru a ne adapt a nevoile la contextul cuplului.)

6.Nu r atați o no apte s enină la Ob servator! Avem tendința să ne „limităm” întâlnirile la activități utile s au uzuale, ceea ce aduce cuplul, în timp, la rutină.

7.Chiar dacă nu est e un punct f orte pentru ambii parteneri, este important să gătiți împreună. Nu lucruri banale, care sunt ușor de făcut, ci unele mai complexe care necesită timp , at enție și muncă în echipă.

8.Experimentați j ocuri amuzante de g enul: Taboo, 5 s ecunde, alias f ete v s băieți, mimă, jenga etc.

9.Experimentați cât eva ședințe de echit ație. Relația cu c aii și plimbările în aer liber vă v or ajut a să descoperiți și să e xperimentați lucruri noi.

10.Trebuie să e xperimentați spont aneitatea și bine ați f ace dacă într – o dimineață, după ce vă treziți, alegeți să vă beți c afeaua întrun alt oraș.

11.Adoptarea unui animal de companie o să vă ajute să vă or ganizați, să vă responsabilizați mai eficient.

12.Plantați c el puțin un copac.

13.Faceți p ariuri ori de câte ori a veți oc azia și, ulterior, onorații-le.

14.Experimentați c el puțin un hobb y deal p artenerului s au al p artenerei. Ast a îns eamnă să în vățăm să c edăm și, e ventual, să cunoaștem lucruri noi.

15.O drumeție în natură în doi est e o experiență frumoasă, dar și un „moment” potrivit în c are putem să e xperimentăm linișt ea în doi, fără ca aceasta să fie dăunătoare.

16.Chiar dacă ap arent sunt em limit ați din punct de v edere al timpului s au, pur și simplu, sunt em stresați, put em e xperimenta cursurile de dans în per echi și asta nu do ar pentru a ne mișc a armonios atunci când sunt em pe ringul de dans, dar și pentru că dansul în sine de vine o f ormă de comunicare și de e xteriorizare a emoțiilor și ale trăirilor.

17.Planificarea v acanțelor est e f oarte importantă pentru cuplu, pentru că a vem de făcut aleg eri la t ot pasul: de la destinație, la alegerea hainelor potrivite și până la planificarea itinerariului.

18.Un alt e xercițiu pe care vi-l pr opun este ac ela de a mer ge unde va în aer liber și, pe rând, să e xperimentați: să vă legați la ochi și să-i of eriți p artenerului posibilitatea să vă ghide ze. A cest exercițiu ar e c a s cop c onsolidarea încr ederii într e p arteneri, dar și diminuar ea ne voii de control.

19.Propuneți-vă c a pe durata unei zile în loc să c omunicați prin mes aje pe whatsapp s au Messenger să vă trimiteți melodii, po ze s au citate, astfel încât să c omunicați ceea ce doriți partenerului. Este distractiv și sparge rutina.

20.Întocmiți-vă pr opriul „t o do list ” în doi, cu t ot c e v -ați dori să experimentați, să vizit ați, să faceți în următoarele 12 luni.

Poate cel mai important lucru, de care nu mulți sunt conștienți, este acela că „iubirea moare” dacă partenerii uită să ofere timp relației, dacă lasă rutina să fie prezentă în relație, dacă uităm să ne „conectăm” la cei pe care îi iubim, dacă uităm să-i cucerim mereu și mereu pe cei pe care i-am ales să ne fie jumătate.