Astfel, potrivit raportului, creștinii ortodocși (care reprezintă 86,45% , conform ultimului recensământ din 2011) dețin doar 59,9% din numărul total al locașurilor de cult, iar celelalte culte recunoscute (sub 3% din populație) dețin 40,1% din locașuri.

În conformitate cu același document, ortodocșii, deși majoritari, sunt cultul din România cu cel mai mare număr de credincioși raportat la un locaș de cult (994).

Mai mult, dacă se are în vedere că, din cele 16.403 locașuri de cult ortodoxe existente la sfârșitul anului trecut, doar 13.511 sunt biserici de parohii și filii (comunități care nu se pot susține singure și sunt „înfiate” de o parhie vecină) – restul fiind capele de cimitir, biserici și paraclise mănăstirești – rezultă că revine o biserică la peste 1200 de credincioși ortodocși.

Prin comparație, penticostalii au un locaș la 122 de credincioși, adventiștii – 64, creștinii după evanghelie – 93, baptiștii – 72.

Nici în București, situația ortodocșilor nu este mai bună, dimpotrivă: la o populație rezidentă de 1.587.951 de locuitori există numai 260 de biserici ortodoxe, adică una la 6.108.

Raportul Secretariatului de Stat pentru Culte demontează și acuzațiile potrivit cărora „mania de a construi” a BOR ar împiedica zidirea de spitale, școli etc. Astfel, după 1989, Biserica Ortodoxă (repetăm: 86% din populație) a finalizat doar 3191 de biserici, comparativ cu celelelalte culte (sub 3% din populație), care au ridicat 5222 de locașuri de cult.

Așadar, doar 37,9% din locașurile de cult construite în România după 1989 sunt ortodoxe!