”Este posibil ca România s? devin? furnizor pentru Nabucco Vest, dar acest lucru este o specula?ie ?i depinde de multe alte elemente. Depinde de realizarea Nabucco Vest, de descoperirile din Marea Neagr?, de cantitatea de gaze naturale care, în eventualitatea în care va fi descoperit?, va mai r?mâne ?i pentru export dup? comercializarea pe pia?a local?. Dac? toate ies bine, exist? aceast? posibilitate”, a afirmat Jaap Huijskes.

Acesta a ad?ugat c? în România exist? poten?ial pentru exploat?rile onshore de petrol. ”Inten?ion?m s? cre?tem rata de recuperare a rezervelor de petrol de la 28% la peste 30%, 32%”, a spus oficialul.

Strategia OMV urm?re?te, totodat?, men?inerea capacit??ilor de produc?ie din România ?i din Austria la nivelul actual, în timp ce poten?ialul descoperirilor din blocul Domino din Marea Neagr? reprezint? poten?ialul cel mai ridicat de exploatare a gazelor naturale.

Pe 22 februarie, Petrom ?i ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited (EMEPRL), o subsidiar? a ExxonMobil Corporation, au confirmat o posibil? descoperire semnificativ? de gaze naturale în sectorul românesc al M?rii Negre.

Sonda Domino -1 a întâlnit o acumulare de gaze naturale de 70,7 metri, estim?rile preliminare evaluând acumularea la 42 pân? la 84 miliarde metri cubi. Lucr?rile de foraj au demarat la finele lui 2011 ?i urmeaz? s? se finalizeze.