În ceea ce priveşte salariile de bază pentru membrii Corpului diplomatic şi consular al României şi personalul care ocupă funcţii de execuţie specifice în administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi care exercită funcţii de conducere: un secretar general cu rang diplomatic, grad I, va avea un salariu de bază de 12.722, iar la gradul II un salariu de 13.512, un director general cu rang diplomatic, grad I, va primi 11.406 lei, iar cu gradul II va lua un salariu de 12.459 de lei.

Cel mai mic salariu va fi al unui curier relaţii II, care va avea un salariu de bază de 3.595 de lei.

Potrivit proiectului Legii salarizării, personalul diplomatic şi consular care, în lipsa şefului misiunii diplomatice, ambasador sau consul general, îndeplineşte funcţia de însărcinat cu afaceri, însărcinat cu afaceri ad interim sau gerant interimar beneficiază de indemnizaţie pe timpul îndeplinirii acestei funcţii, dacă depăşeşte o perioadă de o lună. Indemnizaţia nu se acordă pe timpul cât şeful misiunii se află în concediu de odihnă sau în interes de serviciu în România, în ţara de reşedinţă sau în altă ţară. Acesta beneficiază de o indemnizaţie lunară în cuantum de 25% din salariul în valută pentru desfăşurarea activităţii în străinătate în zone de risc şi/sau de conflict armat, acordată numai pe durata existenţei situaţiei menţionate.

În proiect se menţionează că zonele de risc şi/sau de conflict armat se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe. În cazuri justificate, pentru anumite zone, nivelul cuantumului poate fi majorat până la 50% din salariul în valută, prin ordin al ministrului afacerilor externe.

De asemenea, proiectul prevede că personalul care lucrează în zone izolate sau unde atragerea personalului se face cu greutate poate beneficia de o indemnizaţie lunară în cuantum de până la 20% din salariul în valută.

Conform proiectului, personalul trimis în misiune permanentă în străinătate beneficiază, pe lângă altele, pe durata misiunii, pe lângă drepturile în valută prevăzute în prezenta anexă şi de o indemnizaţie lunară reprezentând 25% din salariul de bază în lei, pentru soţia/soţul neîncadrată/neîncadrat, pe tot timpul cât aceasta/acesta se află în întreţinere permanentă în ţară şi nu realizează venituri sau indemnizaţii de orice natură, inclusiv din pensie.

Aceştia mai pot beneficia de o indemnizaţie lunară pe familie, pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei deţinute în proprietate din ţară, în sumă de 500 lei, impozabilă potrivit legii, în situaţia în care ambii soţi se află permanent în străinătate şi nu realizează niciun fel de venituri din chirii. Indemnizaţia se actualizează anual, prin hotărâre a Guvernului.

Începând cu anul 2023 salariile de bază se vor stabili prin înmulţirea coeficienţilor prevăzuţi în anexele la lege cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare la acea dată.