Tribunalul Ilfov a respins, în 12 iunie, cererea lui Jean Pădureanu de întrerupere, din motive medicale, a executării pedepsei de trei ani şi patru luni de închisoare, primită de fostul preşedinte al Gloriei Bistriţa în dosarul transferurilor de jucători. Instanţa a dispus, după ce a analizat expertiza medicală efectuată de Institutul Naţional de Medicină Legală, că nu este necesară întreruperea executării pedepsei lui Jean Pădureanu, întrucât bolile de care acesta suferă pot fi supravegheate şi tratate şi în reţeaua penitenciară. Decizia Tribunalului Ilfov a fost contestată de Jean Pădureanu în 18 august, la Curtea de Apel Bucureşti, care va judeca dosarul în 12 septembrie, urmând să dea o decizie definitivă în acest caz.

Condiţii neîndeplinite

Judecătorul de la Tribunalul Ilfov arată, în motivarea deciziei, citată de Mediafax, că pentru întreruperea executării pedepsei închisorii din motive medicale trebuie îndeplinite cumulativ mai multe condiţii: persoana condamnată să sufere de o boală; boala să nu poată fi tratată în reţeaua sanitară a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; boala să facă imposibilă executarea imediată a pedepsei; specificul bolii să nu permită tratarea acesteia cu asigurarea pazei permanente în reţeaua sanitară a Ministerului Sănătăţii; întreruperea executării şi lăsarea în libertate să nu prezinte un pericol pentru ordinea publică. În cazul lui Jean Pădureanu, în raportul de expertiză medico-legală din 26 mai sunt prezentate afecţiunile de care suferă fostul preşedinte al Gloriei Bistriţa şi este făcută menţiunea că acestea necesită tratament medical de specialitate, care poate fi făcut în spitalul penitenciar.

Poate fi tratat în închisoare

"Comisia a apreciat că actualul stadiu evolutiv al patologiei severe şi complexe pe care o prezintă condamnatul necesită tratament medical de specialitate, care poate fi realizat în cadrul reţelei sanitare a ANP", se arăta în raportul de expertiză, citat de judecător în motivare. În ce priveşte intervenţia chirurgicală recomandată pentru una dintre bolile de care suferă Jean Pădureanu, în urma expertizei medico-legale s-a stabilit că aceasta "nu are caracter de urgenţă, putând fi realizată în unităţi medicale de profil aparţinând Ministerului Sănătăţii prin internare cu pază asigurată de către ANP, numai cu aviz cardiologic, după programare prealabilă şi cu acordul scris al pacientului (consimţământ informat)". În raportul de expertiză a fost făcută menţiunea că în cazul lui Jean Pădureanu trebuie avut în vedere şi efectul cumulativ al patologiei organice multiple pe care acesta o prezintă, "potenţat şi de vârsta înaintată, care generează un risc permanent de decompensare a echilibrului biologic, ceea ce impune pe lângă asigurarea tratamentului medicamentos recomandat pentru afecţiunile organice menţionate şi o monitorizare medicală permanentă, corelată cu asigurarea unui regim igieno-dietetic strict".

Poate sta în închisoare

Comisia medico-legală a apreciat că aceste condiţii ar putea fi realizate prin internarea lui Jean Pădureanu într-o unitate spitalicească a reţelei sanitare a ANP pe toată durata detenţiei, dar cu consulturi de specialitate periodice sau la nevoie, efectuate în unităţi de profil aparţinând Ministerului Sănătăţii. În concluzia raportului se arată că, la momentul efectuării experizei medico-legale, Jean Pădureanu nu se afla în imposibilitatea executării pedepsei din punct de vedere medical. Judecătorul arată, în motivare, că din concluziile expertizei medico-legale rezultă îndeplinirea doar a unei condiţii pentru eliberarea condiţionată, respectiv ca persoana condamnată să sufere de o boală, însă nu şi a celorlalte, întrucât s-a apreciat că bolile lui Jean Pădureanu pot fi tratate în reţeaua medicală a ANP şi nu fac imposibilă executarea imediată a pedepsei în regim de detenţie.

Nu este o urgenţă

Magistratul a reţinut recomandarea privind intervenţia chirugicală în cazul lui Pădureanu, dar a arătat că, potrivit expertizei medico-legale, aceasta nu este urgentă, iar comisia medico-legală a stabilit că, în cazul unei eventuale operaţii, aceasta poate fi făcută în reţeaua sanitară a Ministerului Sănătăţii, cu asigurarea pazei permanente. Instanţa a respins, din aceste motive, cererea lui Jean Pădureanu de întrerupere a executării pedepsei, apreciind că este neîntemeiată. În ce priveşte solicitarea formulată de avocatul lui Jean Pădureanu de a se dispune internarea acestuia într-o clinică universitară de specialitate sub pază, "unde sunt toate secţiile, aparatura şi specialiştii de care are nevoie", judecătorul a arătat că unei persoane condamnate nu i se poate recunoaşte dreptul de a alege locul şi condiţiile în care i se acordă îngrijirea medicală şi totodată trebuie să se supună reglementărilor interne aplicabile persoanelor private de libertate.

Consultat contra-cost

Magistratul menţionează că, potrivit prevederilor legale, "persoana condamnată la o pedeapsă privativă de libertate poate solicita, contra cost, să fie examinată, la locul de deţinere, de un medic din afara sistemului penitenciar", iar constatările acestui medic "se consemnează în dosarul medical al persoanei condamnate".

Conform Legii 254/2013 privind executarea pedepselor, "dreptul la asistenţă medicală, tratament şi îngrijiri al persoanelor condamnate este garantat, fără discriminare în ceea ce priveşte situaţia lor juridică. Dreptul la asistenţă medicală include intervenţia medicală, asistenţa medicală primară, asistenţa medicală de urgenţă şi asistenţa medicală de specialitate. Dreptul la îngrijiri include atât îngrijirile de sănătate, cât şi îngrijirile terminale. Asistenţa medicală, tratamentul şi îngrijirile în penitenciare se asigură, cu personal calificat, în mod gratuit, potrivit legii, la cerere sau ori de câte ori este necesar. Persoanele condamnate beneficiază în mod gratuit, potrivit legii, de îngrijiri, tratament medical şi medicamente. Serviciile de asistenţă medicală, tratament, îngrijiri şi medicamentele sunt asigurate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi ale Normelor metodologice de aplicare a acestuia, din fondurile unităţilor din sistemul administraţiei penitenciare, aprobate cu această destinaţie, şi din alte surse, potrivit legii. Acordarea asistenţei medicale, a tratamentului şi a îngrijirilor persoanelor condamnate se face în condiţiile regulamentului de aplicare a prezentei legi".

Condamnat cu executare

Fostul preşedinte al clubului de fotbal Gloria Bistriţa a fost condamnat definitiv, în 4 martie, la trei ani şi patru luni de închisoare cu executare, pentru înşelăciune, evaziune fiscală şi spălare de bani, în dosarul privind transferul unor jucători. Executarea pedepsei a început în ziua în care a fost condamnat şi expiră la 3 iulie 2017, Jean Pădureanu fiind încarcerat la Spitalul Penitenciarului Jilava. Alături de Jean Pădureanu au fost condamnaţi George Copos, la trei ani şi opt luni, Mihai Stoica, la trei ani şi şase luni, Cristian Borcea şi Ioan Becali, la câte şase ani şi patru luni, Victor Becali, la patru ani şi opt luni, Gheorghe Popescu, la trei ani, o lună şi zece zile, Gheorghe Nețoiu, la trei ani şi patru luni de închisoare, toţi fiind încarceraţi din 4 martie.