În afară de faptul că li se interzice părinților, tutorilor și altor persoane responsabile în mod legal de îngrijirea copiilor să pedepsească fizic copiii, în încercarea acestora de a-i disciplina, legea impune ca avocați și medici cu normă întreagă să lucreze la centrele de protecție a copilului, astfel încât cunoștințele și experiențele lor profesionale să poată fi împărtășite ușor.
Legea autorizează acum centrele de protecție a copiilor să separe membrii personalului implicați în preluarea unui copil în custodie pentru protecție de aceia care se ocupă de părinții sau tutorele copilului.
De asemenea, va crește numărul centrelor de asistență și consultanță pentru copii, iar școlile, consiliile educaționale și centrele de protecție vor trebui să respecte cerințe mai stricte de confidențialitate, în conformitate cu legea revizuită.
Scopul este de a proteja mai bine copiii abuzați și de a se asigura că părinții și tutorii care au făcut abuzuri nu pot forța instituțiile să le dea informații potențial dăunătoare sau să ia decizii care ar putea pune în și mai mare pericol copilul în cauză.
Administrațiile locale și centrele de protecție a copiilor sunt, de asemenea, încurajate, în temeiul legii revizuite de curând, să folosească metode medicale și psihologice pentru a-i consilia pe acei părinți care au un istoric de abuz asupra copiilor lor, cu scopul de a preveni reapariția incidentelor.