Evenimentul Zilei > Actualitate > Istoria felicitãrii de Crãciun
Istoria felicitãrii de Crãciun

Istoria felicitãrii de Crãciun

Dac? omenirea serbeaz? Cr?ciunul de aproape 2.000 de ani, obiceiul de a trimite felicit?ri cu acest prilej dateaz? din Evul Mediu ?i paternitatea lui ?i-o disput? englezii ?i germanii

Germanii sus?in c?, dup? ce Johann Gutenberg (1400-1468) a inventat tiparul, începând cu secolul al XV-lea ei au pus bazele obiceiului de a d?rui celor apropia?i, de s?rb?toarea Cr?ciunului, un carton cu imaginea unei case, care reprezenta simbolul gospodarului care se remarc? iarna, ?i pe care scria cu litere caligrafice de tipar sau mân?, urarea: „Un an bun ?i binecuvântat”; felicitare cunoscut? sub numele de „Andachtsbilder”. Tot în aceast? perioad?, sus?in ei, a ap?rut ?i o felicitare care avea imaginea lui Iisus, ?inând în mân? un sul de pergament, pe care se afla trecut? aceea?i urare.
Pe de alt? parte, englezii afirm? c? ei ar fi cei care au inventat felicitarea de Cr?ciun, pe care ei o denumesc „Felicitare victorian?”, dup? numele reginei lor, Victoria I (1837-1901).

  • Cinci felicit?ri de Cr?ciun u?or de f?cut | VIDEO

Adev?rul este c? englezii s-au inspirat de la felicit?rile germane ?i au început s? le realizeze de pe la jum?tatea secolului al XVIII-lea, când un grup de studen?i de la Universitatea din Oxford au realizat felicit?ri de Cr?ciun, destinate copiilor, pe care s? le trimit? p?rin?ilor împreun? cu lista darurilor pe care ?i le doreau s? le primeasc? cu ocazia acestei s?rb?tori.
Dar cel care a reglementat aceast? idee ?i i-a dat un caracter religios pregnant a fost preotul englez Robert Raikes. Acesta a pus în 1780 bazele „?colii de Duminic?”, iar pentru a-i recompensa pe elevii care cuno?teau bine Biblia a introdus un fel de distinc?ie, o „Diplom? de merit”, un fel de felicitare litografiat?, cu îngera?i, care se acorda premian?ilor la sfâr?it de an.
Ce sunt „C?r?ile victoriene”!
La început, pictorul Horsley nu a avut în vedere realizarea unor desene cu aspect religios, axându-se în general pe teme de iarn?, scenele religioase fiind abordate abia dup? anul 1848. Ini?iativa a fost primit? cu interes de marele public ?i de nobilimea englez?, astfel c? s-a n?scut o nou? mod? a ilustratelor de Cr?ciun, arti?tii întrecându-se s? realizeze imagini cât mai atr?g?toare cu Iisus ?i Maica Domnului.

  • Biblioteca Na?ional? a României g?zduie?te primul Bookfest de Cr?ciun

Printre desenatoarele din Anglia care s-a remarcat la sfâr?itul secolului al XIX-lea a fost Kate Greenaway, ale c?rei ilustrate au fost foarte mult apreciate de regina Victoria I, care trimitea mii de astfel de felicit?ri, fapt pentru care ele au fost numite „C?r?i victoriene”. Aceste c?r?i po?tale erau confec?ionate din carton ?i aveau adaosuri din m?tase, catifea, fire aurii etc., pentru afi cât mai atr?g?toare.
La sfâr?itul secolului al XX-lea, felicit?rile casei regale erau realizate în mod special. Astfel, atunci când prin?esa Diana era c?s?torit? cu prin?ul Charles, ei trimiteau o felicitare comun?, care reprezenta familia regal?, pe care o semnau amândoi. Dup? ce s-au separat, în decembrie 1992, ei trimiteau o felicitare comun? care îi reprezenta pe cei doi fii ai lor. Din anul 1993, felicit?rile au început s? fie diferite: Diana trimitea o fotografie a ei cu cei doi copii, iar Charles o acuarel? ce reprezenta locuin?a lor din Sutherland.

  • TÂRGURILE DE CR?CIUN din Europa, în IMAGINI | FOTO GALERIE

Un englez a avut ideea s? le expedieze prin Po?t?
Dac? la început felicit?rile erau date personal destinatarului, în anul 1843, un tân?r func?ionar din Londra, Sir Henry Cole (1808-1882), a avut ideea de a le expedia prin po?t?, el fiind cel care, cu câ?iva ani mai înainte, se îngrijise de introducerea sistemului po?tal „Penny Post” ?i a timbrelor adezive ca sistem de pre-plat? a seviciilor po?tale.
Prima felicitare de Cr?ciun expediat? prin po?t? era o litografie colorat? cu mâna, realizat? de artistul plastic John Callcott Horsley (1817-1903), ?i reprezenta o familie burghez? care s?rb?torea Cr?ciunul, ?inând paharul cu vin în mân?. Acest desen a stârnit vii controverse, întrucât reprezenta un b?ie?el cu paharul în mân?, de?i, spun unii, con?inutul putea fi altceva, nu neap?rat vin! Henry Cole a trimis o parte din felicit?ri prietenilor, iar restul de ilustrate le-a dat unui întreprinz?tor din Bond Street, care le-a vândut cu un ?iling bucata.

  • COLINDE DE CR?CIUN. La casa lui Mo? Cr?ciun din Capital?

Primele desene cu clopo?ei
În anul 1820 au ap?rut în Anglia primele litografii colorate, destinate exclusiv copiilor, iar de la mijlocul secolului al XIXlea, aceste felicit?ri au început s?-?i diversifice mesajul ?i destinatarul. Englezii Casell, Petter ?i Ingham sunt primii desenatori care au introdus în imaginile de pe felicit?rile de Cr?ciun clopo?ei, dar ?i p?s?ri cânt?toare, ca semn c? prim?vara va veni în curând.
Din spirit comercial, E. Rimmel, un industria? din Londra, a desenat pe felicit?ri doamne elegante purtând s?cule?e cu farduri, iar ilustratoarea Kate Greenway a introdus pe felicitare peisajul de iarn?.
Tot în aceast? perioad? apare ?i felicitarea de Sf. Nicolae, care, din p?cate, nu a avut o via?? prea lung?. La sfâr?itul secolului al XIX-lea au tr?it cei mai mari ilustratori de c?r?i po?tale de Cr?ciun: fra?ii Obpacher, din München, ?i englezoaica Ellen Clapsaddle.

  • CUM îi spui COPILULUI t?u c? Mo? Cr?ciun NU EXIST??

Fra?ii Obpacher sunt realizatorii „Feti?ei bomboan?”, care împodobea ambalajele cu cadouri pentru copii, pe când Ellen Clapsaddle a realizat ilustrate cu Mo? Cr?ciun ?i cu copii în jurul bradului, sau felicit?ri cu ramuri de vâsc, plant? despre care se spune c? poart? noroc. Prima Carte po?tal? cu Mo? Cr?ciun, îmbr?cat în mantie ro?ie , a?a cum l-a lansat reclama pentru Coca-Cola, a ap?rut în anul 1907.
Cea mai mic? felicitare: un bob de orez!
Peste ocean, „p?rintele c?r?ilor po?tale de Cr?ciun” este considerat a fi ar tistul ?i publicistul Louis Prang (1824-1909). N?scut în regatul Prusiei, cu un tat? de origine francez?, nu a putut urma ?coala normal? ?i a devenit ucenicul tat?lui s?u, care se ocupa cu imprimarea textilelor ?i cu gravura. Implicat în activit??i revolu?ionare în 1848, Louis Prang a fost nevoit s? plece în exil în SUA, unde s-a ocupat cu gravura ?i litografia, ?i publicarea de h?r?i în timpul R?zboiului civil.

  • Ghidul B?RBA?ILOR pentru cadoul de CR?CIUN! SFAT: O s? te COSTE ENORM

În 1873 s-a ?colit în Anglia în privin?a felicit?rilor de Cr?ciun, promovând apoi, cu mare succes, primele c?r?i po?tale americane de Cr?ciun. Cea mai mic? felicitare de Cr?ciun, trimis? vreodat?, este un bob de orez, primit de viitorul rege la Marii Britanii, Eduard al VIII-lea, în 1922. El a avut nevoie de un microscop pentru a putea citi mesajul scris pe acest mic gr?unte.
Cea mai scump? felicitare de Cr?ciun a fost expediat? în 1913 de un prin? indian. Ea era în întregime din filde? ?i reprezenta 10.000 de secene din via?a lui Buddha, fiind evaluat? la acea vreme la 500.000 de lire sterline.

  • Cei mai FRUMO?I pomi de CR?CIUN. VEZI în ce ora? sunt

Publicat in categoriile: Actualitate
Ne puteți urmări pe Facebook, Telegram sau pe Google News
Accesează: